April 17 2024 03:42:35
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูหัวข้อข่าว
สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ห้องสนทนา :: บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนและการสอบ phng 10791 2 28-07-2015 13:40
โดย phng
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. นักธรรม-ธรรมศึกษา สมัครเรียน-สอบที่ใดบ้าง phng 11212 3 07-08-2014 17:31
โดย phng
กระทู้ถูกล็อคกระทู้ปักหมุด. งาน ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก phng 3174 0 16-04-2013 16:05
โดย phng
กระทู้ถูกล็อคกระทู้ปักหมุด. งาน ๑ ศตวรรษสนามหลวงแผนกธรรม phng 4317 0 03-04-2013 20:08
โดย phng
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554)
(หน้า: 1 2)
gongtham 359173 32 11-04-2011 15:09
โดย gongtham
กระทู้ถูกล็อคกระทู้ปักหมุด. ดาวน์โหลด คำปราศัยแม่กองธรรม สมัยสอง gongtham 6578 0 22-11-2010 10:39
โดย gongtham
ไม่มีข้อความใหม่หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล phng 10244 2 01-07-2015 19:35
โดย phng
ไม่มีข้อความใหม่หนังสือสอบธรรม ๒๕๕๖ gongtham 6779 0 23-01-2014 15:51
โดย gongtham
ไม่มีข้อความใหม่ทำไมผลสอบ นธ.ตรี ภาคอื่นๆ Somebody 11373 1 31-12-2013 15:45
โดย phng
ไม่มีข้อความใหม่อยากสอบถามเรื่องการสอบครั้งใหม่นักธรรมโท-เอก Somebody 15806 2 29-11-2013 23:43
โดย Somebody
ไม่มีข้อความใหม่บรรยากาศการตรวจข้อสอบ น.ธ.ตรี ส่วนกลาง ณ วัดยาง webmaster 5426 0 05-11-2013 09:02
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กำหนดวันตรวจใบตอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนกลาง phng 4816 0 24-10-2013 15:51
โดย phng
ไม่มีข้อความใหม่ข่าวสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง phng 6343 0 22-10-2013 13:39
โดย phng
ไม่มีข้อความใหม่หนังสือ เรื่องสอบธรรมฯ พ.ศ. 2555 gongtham 9615 0 01-03-2013 14:19
โดย gongtham
ไม่มีข้อความใหม่ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๔ (update: 25/5/55) gongtham 483829 4 31-01-2012 16:50
โดย Sarawuth Panyawutore
ไม่มีข้อความใหม่หนังสือ เรื่องสอบธรรมฯ พ.ศ. 2554 gongtham 6694 0 30-01-2012 19:21
โดย gongtham
ไม่มีข้อความใหม่เฉลยข้อสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี 2554 Somebody 36310 0 25-01-2012 01:08
โดย Somebody
ไม่มีข้อความใหม่ข้อปฏิบัติในการจัดเรียงใบตอบ gongtham 5758 0 24-11-2010 22:46
โดย gongtham
ไม่มีข้อความใหม่เชิญรับชม คำปราศรัยเปิดสอบธรรมศึกษา 25 พ.ย. 53 เวลา 20.00 น. หลังข่าวในพระราชสำนัก gongtham 6694 0 24-11-2010 22:27
โดย gongtham
ไม่มีข้อความใหม่กรณีจะตั้งคำถามในกระทู้สนทนา ขอให้ตรวจดูกระทู้เก่าก่อนโพส webmaster 4778 1 10-01-2010 23:16
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่พระเถรานุเถระใน สนง.แม่กองธรรม ที่ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๒ webmaster 4890 0 04-12-2009 22:10
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ข่าวการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐอเมริกา webmaster 5027 0 04-12-2009 21:54
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ขอทราบกำหนดตรวจข้อสอบนักธรรมเอก Somebody 5287 1 10-11-2009 21:51
โดย ruok
ไม่มีข้อความใหม่รวบรวมเว็บไซต์เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย webmaster 8154 0 15-10-2009 23:05
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่งานนิทรรศการพระประวัติเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร webmaster 3119 0 03-10-2009 19:59
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่เว็บไซต์ถูกโทรจันโจมตีในสามวันก่อน ทำให้ต้องปิดปรับปรุง webmaster 4339 0 17-09-2009 22:39
โดย webmaster
ไปยังกระดานสนทนา:

ข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
กระทู้ถูกล็อค - กระทู้ถูกล็อค.
กระทู้ปักหมุด - กระทู้ปักหมุด.
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 119,283,682 ผู้เยี่ยมชม