September 29 2023 00:22:03
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
เชิญรับชม คำปราศรัยเปิดสอบธรรมศึกษา 25 พ.ย. 53 เวลา 20.00 น. หลังข่าวในพระราชสำนัก
gongtham
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 24-11-2010 22:27
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

กำหนดวันสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
ประจำปี ๒๕๕๓
ธรรมศึกษาทุกชั้น
กำหนดสอบ ๑ วัน ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒
ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.


ยอดนักเรียนสมัครสอบธรรมศึกษา ๑,๙๒๖,๒๔๘ คน ๔,๐๕๑ สนามสอบ

พุทธศาสนิกชนผู้สนใจสมัครสอบ สามารถติดต่อสอบได้ที่สำนักงาน เจ้าคณะจังหวัด หรือ ที่วัดใกล้บ้าน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน

คืนวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. หลังข่าวในพระราชสำนัก เชิญรับชมคำปราศรัยเปิดสอบธรรมศึกษา ในสนามหลวง โดย
- สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gongt...

(สนามหลวง หมายถึง สนามสอบที่พระมหากษัตริย์ทรงถวายพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ครั้งสมัยอยุธยา จนถึง รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การสอบพระปริยัติธรรม จะเป็นไปตามพระบรมราชโองการประกาศจัดการสอบในระบรมมหาราชวัง โดยเป็นพระราชกิจที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเป็นประธานสดับการตอบของพระภิกษุที่เข้าสอบทุกครั้ง)


แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 24-11-2010 22:39
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 109,308,292 ผู้เยี่ยมชม