June 19 2024 21:35:57
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
นักธรรม-ธรรมศึกษา สมัครเรียน-สอบที่ใดบ้าง
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 02-08-2014 21:31
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

นักธรรม-ธรรมศึกษา สมัครเรียน-สอบธรรมสนามหลวง

ส่วนกลาง ตรวจสอบได้ที่ : รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง

ใกล้ที่ไหน ติดต่อสอบถามและสมัครได้ตามอัธยาศัย


อ่านคำแนะนำอื่น

แก้ไขโดย phng เมื่อ 09-08-2014 20:07
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 03-08-2014 18:22
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

โรงเรียน, สถานศึกษา หรือองค์กรและบริษัทใดๆ
ต้องการใช้สถานที่ของตนเป็นที่จัดสอบ
ให้ดำเนินการตามระเบียบ

อ่านได้ที่ :
หลักเกณฑ์การขออนุมัติเพื่อขอเปิดสนามสอบ

และต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ ตามที่ระบุในคู่มือรับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เนต
แก้ไขโดย phng เมื่อ 03-08-2014 18:23
 
phng
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 05-08-2014 22:05
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12


นักธรรม ส่วนกลาง ดูรายชื่อสนามสอบที่ :
สนามสอบนักธรรมส่วนกลาง

แก้ไขโดย phng เมื่อ 05-08-2014 22:06
 
phng
#4 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-08-2014 17:31
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12


ระเบียบวิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗
อ่านได้ที่ :
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 123,229,089 ผู้เยี่ยมชม