May 25 2024 14:50:48
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
บทความ: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษาจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี โดยพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี

มองเป็นเห็นธรรม : ธรรมศึกษา เรียนแล้วได้อะไร
ขอให้ขยันอ่านหนังสือ ทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแล้วทำข้อสอบธรรมศึกษาด้วยความสบายใจ ไม่ต้องไปหวังสอบผ่านด้วยทุจริตวิธี นี่ล่ะจึงจะสมกับเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า เป็นพสกนิกรผู้ทำหน้าที่ตนได้ดีสมตามพระราชปรารภที่กล่าวมา

สถิติสอบธรรมสนามหลวง ปลื้ม-ธรรมศึกษายอดพุ่ง
พระธรรมวรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง ได้นำเสนอสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรม และธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อทราบ จากสถิติพบว่า ในการสอบนักธรรมชั้นตรี ส่งสอบ 106,801 รูป ขาดสอบ 23,460 รูป คงสอบ 83,341 รูป สอบได้ 63,459 รูป สอบตก 19,882 รูป

สองล้านวัยใส เข้าสอบธรรม
เมื่อเร็วๆ นี้ มหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรม "สอบธรรมศึกษา...สร้างความดีเพื่อพ่อหลวง" มีผู้สนใจเข้าสอบถึง 1,833,016 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 90 เป็นเยาวชน นักเรียน การสอบธรรมศึกษา สานต่อพระพุทธศาสนาและสร้างความดีได้อย่างไร มาฟังทรรศนะวัยใสกัน

หว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น คติประจำใจธรรมศึกษาชั้นเอก
สานิกมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ กรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุคคติ พุทธศาสนสุภาษิตแรกในข้อสอบฝึกหัดวิชากระทู้ธรรมที่ น้องเจมหรือ พรรณพนัช ปัญญาทิพย์ นักเรียนม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

เยาวชนสนใจธรรมะ เรียนรู้ง่าย..ใช้ได้จริง
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่หลอมรวมชาวไทยให้มีเอกลักษณ์ และหากธรรมะได้ถูกปลูกฝังให้กับเด็กๆ ก็คงจะเป็นการดีไม่น้อย มหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม "สอบธรรมศึกษา...สร้างความดีเพื่อพ่อหลวง" ขึ้น ทั้งยังได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมสอบถึง 1,833,016 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 90 เป็นเยาวชน นักเรียน ส่วนการสอบธรรมศึกษา สานต่อพระพุทธศาสนาและสร้างความดีได้อย่างไร มีทรรศนะวัยใสมาให้ติดตามกัน
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 121,562,675 ผู้เยี่ยมชม