September 23 2023 11:08:49
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
หว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น คติประจำใจธรรมศึกษาชั้นเอก


สานิกมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ กรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุคคติ พุทธศาสนสุภาษิตแรกในข้อสอบฝึกหัดวิชากระทู้ธรรมที่ น้องเจมหรือ พรรณพนัช ปัญญาทิพย์ นักเรียนม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

สามารถทำได้ 100 คะแนนเต็มและเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอสนใจเข้าร่วมสอบธรรมศึกษา จนขณะนี้เธอผ่านมาถึงนักธรรมชั้นเอก และยังคงเข้าร่วมกิจกรรม สอบธรรมศึกษา...สร้างความดีเพื่อพ่อหลวง ที่แม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เจมเริ่มสอบธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี ตั้งแต่เรียนชั้น ม.4 เพราะเรียนในโรงเรียวิถีพุทธ ทำให้นักเรียนมีโอกาสเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับพระอาจารย์ ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนธรรมศึกษา สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวัน คือ การทำสมาธิ เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และทำประมาณวันละ 5 นาทีในช่วงเช้าหรือในช่วงวิชา โฮมรูม เพื่อทำให้มีสติในการจดจำสิ่งที่อาจารย์สอน ทำให้เกิดความเข้าใจในวิชานั้นๆมากขึ้น จนเรียนได้เกรดเฉลี่ยถึง 3.81

เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่สนใจและให้ความสำคัญกับวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือการสอบธรรมศึกษามากนัก ทั้งๆที่พระพุทธศาสนา และการสอบธรรมศึกษาไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด การสอบกระทู้ธรรม มีการเชื่อมโยงหลักธรรมต่างๆ ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้พุทธศาสนสุภาษิตประจำใจนำมาใช้สอนตัวเองทุกวันว่า หว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น หากเพื่อนๆ นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ตั้งแต่แรก ฟังที่อาจารย์สอน ทำการบ้านและแบบฝึกหัดให้มาก ผลที่ออกมาคือคะแนนและเกรดเฉลี่ยที่ได้รับ น้องเจมกล่าว

เจมฝากถึงเพื่อนๆว่า ในฐานะเป็นคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ควรจะให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการจรรโลง รักษา ศาสนา เรียนวิชาพระพุทธศาสนา แล้ว ลองวัดผลความรู้ที่ได้ โดยการเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาซึ่งจัดสอบเป็นประจำทุกปี หากเพื่อนๆ มีความตั้งใจ จะสามารถสอบผ่านถึงนักธรรมชั้นเอก แม้จะไม่มีผลกับคะแนนในการเรียน หรือรางวัลที่เป็นรูปธรรม แต่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง และมีหลักธรรมไว้สอนตัวเองเมื่อประสบกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต และสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างมีสติ

อ้างอิง : นสพ.คม ชัด ลึก
คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 109,103,519 ผู้เยี่ยมชม