September 23 2023 11:18:02
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
เยาวชนสนใจธรรมะ เรียนรู้ง่าย..ใช้ได้จริง
เยาวชนสนใจธรรมะ เรียนรู้ง่าย..ใช้ได้จริง


การเรียนธรรมะ


พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่หลอมรวมชาวไทยให้มีเอกลักษณ์ และหากธรรมะได้ถูกปลูกฝังให้กับเด็กๆ ก็คงจะเป็นการดีไม่น้อย มหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม "สอบธรรมศึกษา...สร้างความดีเพื่อพ่อหลวง" ขึ้น ทั้งยังได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมสอบถึง 1,833,016 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 90 เป็นเยาวชน นักเรียน ส่วนการสอบธรรมศึกษา สานต่อพระพุทธศาสนาและสร้างความดีได้อย่างไร มีทรรศนะวัยใสมาให้ติดตามกัน

เริ่มที่ "มิงค์" ด.ญ.ไพริน จเรฤทธิ์ ชั้น ป.6 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง บอกว่า หลายโรงเรียนมีการเปิดสอนและสอบซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนา และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องอื่นๆ นอกจากนี้หลักธรรม หรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังเป็นแนวทางให้จดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกับ "แซร่า" ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ เครื่องสาย นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา บอกว่า วิชาธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องน่าเบื่อแต่กลับให้ประโยชน์กับผู้เรียน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ ทั้งในหน้าที่การงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

ข้อสอบ


ด้าน "อาลีฟ" ด.ช.บรรณวิชญ์ เหมวัสดุกิจ ชั้น ม.3 โรงเรียนวัดราชบพิตร หนุ่มน้อยผู้นับถือศาสนาอิสลามแต่กลับให้ความสนใจในการเรียนวิชาธรรมศึกษาบอกว่า เริ่มสนใจและเข้าสอบธรรมศึกษามาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้น ม.1

"ผมคิดว่าการที่เรานับถือศาสนาอื่น ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้พระพุทธศาสนา อีกทั้งศาสนาอิสลามก็ไม่ได้ห้ามให้เราเรียนรู้หลักธรรม คำสอนของศาสนาอื่น ซึ่งต่างมีข้อดีที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันที่สำคัญ และเมื่อได้ลองเรียนและสอบธรรมศึกษาจึงทำให้เกิดความสนใจมากขึ้น จนขณะนี้สอบมาถึงธรรมศึกษาชั้นเอก อีกอย่างผมรู้สึกว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะส่วนใหญ่ล้วนประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งสิ้น"

ธรรมะเป็นเรื่องของคนทุกวัยแถมยังเรียนรู้ได้..ง่ายนิดเดียว

อ้างอิง : มติชน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11283 หน้า 25
คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 109,103,802 ผู้เยี่ยมชม