December 02 2021 14:47:01
เมนู
หน้าแรก
รับข้อสอบ
รับข้อสอบ สำรอง ๑
รับข้อสอบ สำรอง ๒
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๓
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒๑ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๓
ปัญหา-เฉลย ธรรมศึกษา ๖๓
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๔
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 21-12-2014 15:22
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ว่าด้วยผู้มีสิทธิในการสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา คือ การเรียน การสอน การสอบ สำหรับคฤหัสถ์ คือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่บรรพชิต (ภิกษุ สามเณร)

ธรรมศึกษาชั้นตรี
บุคคลทั่วไป หรือตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๕ ขึ้นไป

ธรรมศึกษาชั้นโท
ต้องสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี และได้รับหรือมีหมายเลขประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี
จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ต้องสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท และได้รับหรือมีหมายเลขประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นโท
จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ข้อควรสังเกต:
ต้องสอบผ่าน ธรรมศึกษา ไม่ใช่ นักธรรม

แหล่งข้อมูล: หนังสือเรื่องสอบธรรมสนามหลวง
เรื่อง "หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน"
แก้ไขโดย phng เมื่อ 21-12-2014 15:47
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 24-12-2014 12:15
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ดังนั้น
ผู้แจ้งประกาศนียบัตร นักธรรมชั้นตรี หรือ โท
จึงไม่มีสิทธิสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท หรือ เอก
ต้องเริ่มสอบตั้งแต่ ธรรมศึกษาชั้นตรี

และ
ภิกษุหรือสามเณรรูปใดแจ้งประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี หรือ โท
ก็ไม่มีสิทธิสอบ นักธรรมชั้นโท หรือ เอก เช่นกัน
ต้องเริ่มสอบตั้งแต่ นักธรรมชั้นตรี

แก้ไขโดย phng เมื่อ 26-12-2014 09:32
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 82,760,199 ผู้เยี่ยมชม