June 29 2017 17:44:07
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๕๙
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
ดาวน์โหลดสมุดเซ็นเยี่ยม
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม ขอแก้ไข
นักธรรม แจ้งสถิติคงสอบ
ธรรมศึกษา ขอแก้ไข
ธรรมศึกษา แจ้งสถิติคงสอบ
เรื่องสอบธรรม-ปัญหา-เฉลย
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ฝ่ายธุรการ
ดาวน์โหลด
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๙
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นธ.
แจ้งสถิติคงสอบ นธ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นธ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธศ.
แจ้งสถิติคงสอบ ธศ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธศ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 21-12-2014 15:22
Super Admin


ข้อความ: 76
เข้าร่วม: 01.09.12

ว่าด้วยผู้มีสิทธิในการสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา คือ การเรียน การสอน การสอบ สำหรับคฤหัสถ์ คือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่บรรพชิต (ภิกษุ สามเณร)

ธรรมศึกษาชั้นตรี
บุคคลทั่วไป หรือตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๕ ขึ้นไป

ธรรมศึกษาชั้นโท
ต้องสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี และได้รับหรือมีหมายเลขประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี
จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ต้องสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท และได้รับหรือมีหมายเลขประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นโท
จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ข้อควรสังเกต:
ต้องสอบผ่าน ธรรมศึกษา ไม่ใช่ นักธรรม

แหล่งข้อมูล: หนังสือเรื่องสอบธรรมสนามหลวง
เรื่อง "หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน"
แก้ไขโดย phng เมื่อ 21-12-2014 15:47
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 24-12-2014 12:15
Super Admin


ข้อความ: 76
เข้าร่วม: 01.09.12

ดังนั้น
ผู้แจ้งประกาศนียบัตร นักธรรมชั้นตรี หรือ โท
จึงไม่มีสิทธิสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท หรือ เอก
ต้องเริ่มสอบตั้งแต่ ธรรมศึกษาชั้นตรี

และ
ภิกษุหรือสามเณรรูปใดแจ้งประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี หรือ โท
ก็ไม่มีสิทธิสอบ นักธรรมชั้นโท หรือ เอก เช่นกัน
ต้องเริ่มสอบตั้งแต่ นักธรรมชั้นตรี

แก้ไขโดย phng เมื่อ 26-12-2014 09:32
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 45,681,723 ผู้เยี่ยมชม