รายชื่อสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

สีแดง = ยังไม่มีข้อมูล
ที่ สำนักเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปณ. ติดต่อ หมายเหตุ
โทร. เลขาฯ แฟกซ์ อีเมล์
1 คณะจังหวัดนนทบุรี (ธ) วัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150 0 2985 5074 08 5186 5174 [email protected]
2 คณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) วัดโบสถ์ สามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160 08 1989 0982 08 4353 2339 [email protected]
3 คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดเสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 08 1434 6599 08 1801 5697 [email protected]
4 คณะจังหวัดอ่างทอง (ธ) วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง 14140 08 9911 2745 09 9065 4522 [email protected]
5 คณะจังหวัดสระบุรี (ธ) วัดพระพุทธแสงธรรม หนองนาก หนองแค สระบุรี 18230 08 1835 5689 09 0902 3995 [email protected]
6 คณะจังหวัดลพบุรี (ธ) วัดตรีทศเทพ บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 15130 08 6101 1369 08 9900 2683 [email protected]
7 คณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) วัดโบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 08 3644 6391 08 9998 4098 [email protected]
8 คณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี (ธ) วัดดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 17120 08 4578 2679 08 7522 2669 [email protected]
9 คณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธ) วัดหนองจรเข้ บ่อทอง กบินท์บุรี ปราจีนบุรี 25110 06 4932 3139 06 3218 5988 [email protected],[email protected]
10 คณะจังหวัดนครนายก (ธ) วัดตำหนัก สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 26000 08 6823 7224 06 3925 2575 [email protected]
11 คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) วัดเทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 08 1759 8421 08 2471 4516 [email protected],[email protected]
12 คณะจังหวัดชลบุรี (ธ) วัดเขาบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 08 3014 8570 08 6644 0275 [email protected]
13 คณะจังหวัดระยอง (ธ) วัดสารนาถธรรมาราม ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 08 6554 2664 08 7999 9598 [email protected]
14 คณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) วัดจันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 08 0686 4567 08 1982 9952 [email protected]
15 คณะจังหวัดตราด (ธ) วัดห้วงพัฒนา แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 23150 08 9803 8955 09 5554 9090 [email protected],[email protected],[email protected]
16 คณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ) วัดแสงธรรมสุทธาราม ในเขต ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 08 1971 2617 09 6446 4645 [email protected]
17 คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) วัดสนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 08 7932 1417 08 3410 7683 [email protected]
18 คณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธ) วัดนาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 0 5585 4881 08 1971 7170 [email protected]
19 คณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก (ธ) วัดสีตลาราม ระแหง เมืองตาก ตาก 63000 08 6986 8549 09 702 4242 [email protected],[email protected]
20 คณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 53000 08 1040 0064 08 1774 6709 [email protected]
21 คณะจังหวัดลำปาง-แพร่ (ธ) รก. วัดอนาลโยทิพยาราม สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 56000 08 9999 1352 09 7926 7296 [email protected]
22 คณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ) วัดรัตนวนาราม ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 56000 08 9999 1352 09 7926 7296 [email protected]
23 คณะจังหวัดเชียงราย (ธ) รก. วัดเม็งรายมหาราช รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000 08 9263 7304 09 7975 4512 [email protected]
24 คณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) วัดป่าดาราภิรมย์ ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 08 1648 4366 08 9999 9695 [email protected],[email protected]
25 คณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) วัดโพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 08 2851 2919 08 1061 8317 [email protected]
26 คณะจังหวัดหนองคาย (ธ) วัดอรัญญวาสี ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 08 9774 3844 08 6858 6114 [email protected]
27 คณะจังหวัดบึงกาฬ (ธ) วัดป่าสุเมฆนันทาราม ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ 38220 06 1556 9442 08 1049 7474 [email protected],[email protected]
28 คณะจังหวัดเลย (ธ) วัดศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000 08 1964 6811 08 0190 0080 [email protected]
29 คณะจังหวัดสกลนคร (ธ) วัดป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 09 6898 9961 08 1974 1974 [email protected],[email protected]
30 คณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) วัดพิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000 09 0860 8710 09 8425 0651 [email protected],[email protected]
31 คณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) วัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 06 3052 5859 08 6789 6274 [email protected]
32 คณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) วัดป่าวังเลิง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 08 3284 7916 09 9910 7080 [email protected],[email protected]
33 คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) วัดประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 0 4381 1576 08 1708 6853 [email protected]
34 คณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) วัดมิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 08 9577 3725 09 9467 6473 [email protected]
35 คณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 06 1892 5466 08 1879 2143 [email protected]
36 คณะจังหวัดยโสธร (ธ) วัดศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000 09 3068 0744 09 8941 2174 [email protected]
37 คณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) วัดป่าศรีสำราญ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 08 5240 5455 08 0476 3230 [email protected]
38 คณะจังหวัดนครพนม (ธ) วัดศรีเทพประดิษฐาราม ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 06 3269 6556 06 3789 1652 [email protected]
39 คณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ) วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49160 08 5808 9026 09 1690 6209 [email protected]
40 คณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) วัดสำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 08 8592 1307 09 6131 5241 [email protected]
41 คณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) วัดศาลาลอย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 08 3461 2999 09 6782 2978 [email protected],[email protected]
42 คณะจังหวัดชัยภูมิ (ธ) วัดศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 08 1725 5051 08 1264 7843 [email protected]
43 คณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) วัดทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 08 9847 1208 08 1660 7991 [email protected]
44 คณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) วัดสุทธิธรรมาราม นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 08 1815 3970 08 4830 9000 [email protected]
45 คณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี (ธ) วัดชุมนุมศรัทธา บางไทรป่า บางเลน นครปฐม 73130 08 1736 8076 08 1857 1322 [email protected]
46 คณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ) วัดสิริกาญจนาราม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 08 1857 9438 09 1545 3635 [email protected],[email protected]
47 คณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ) วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 09 5645 8671 08 9615 5191 [email protected]
48 คณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) วัดเกตการาม โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 75120 08 1981 5950 08 3158 5064 [email protected]
49 คณะจังหวัดราชบุรี (ธ) วัดอมรินทราราม โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 08 9910 3483 08 4329 6509 [email protected]
50 คณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ) วัดสนามพราหมณ์ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 08 1270 3056 08 5944 1580 [email protected]
1 2 Next
 
 
1 2 Next