รายชื่อสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ส่วนกลาง

สีแดง = ยังไม่มีข้อมูล
ที่ ส่วน สำนักเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปณ. ติดต่อ หมายเหตุ
โทร. เลขาฯ แฟกซ์ อีเมล์
1 กลาง ม. วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2223 3267 08 1778 0923 [email protected]
2 กลาง ม. วัดพระเชตุพน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2222 8680 084 911 6385 [email protected]
3 กลาง ม. วัดชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2281 4844 08 4019 9283
4 กลาง ธ. วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2282 2665 0 2281 7781
5 กลาง ธ. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2225 7835 08 6576 6468
6 กลาง ม. วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 4917 7695 08 7111 3299 [email protected]
7 กลาง ธ. วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2281 0709 08 1992 2555
8 กลาง ม. วัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2623 7958 08 9548 2774
9 กลาง ม. วัดสามพระยา วัดสามพระยา วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 1554 7132 09 0308 3567 [email protected],[email protected]
10 กลาง ธ. วัดนรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02 280 0361 08 1805 2899
11 กลาง ม. วัดเทพธิดาราม วัดเทพธิดาราม สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02 222 6921 08 5120 8914
12 กลาง ม. วัดมหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2224 1811 08 9942 2880
13 กลาง ม. คณะเขตคลองเตย-วัฒนา วัดคลองเตยใน คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 0 2249 3364 08 8327 9669 [email protected],[email protected]
14 กลาง ม. วัดคลองเตยใน วัดคลองเตยใน คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 0 2249 3364 08 7091 1939 [email protected]
15 กลาง ม. คณะเขตคลองสาน วัดเศวตฉัตร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 2437 2258 08 6100 6056 [email protected]
16 กลาง ม. วัดทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 2439 0206 08 9144 1413 [email protected]
17 กลาง ม. วัดทองนพคุณ วัดทองนพคุณ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 2437 2256 08 9678 5395
18 กลาง ม. วัดพิชยญาติการาม วัดพิชยญาติการาม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 2681 4530 08 9214 8516
19 กลาง ม. วัดอนงคาราม วัดอนงคาราม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 2438 6473 097 995 4946 [email protected],[email protected]
20 กลาง ม. วัดเสมียนนารี วัดเสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 08 1241 3949 08 7900 9129 [email protected]
21 กลาง ม. คณะเขตบางเขน-จตุจักร วัดเสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 08 0945 5999 08 1241 3949 [email protected]
22 กลาง ม. วัดราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 08 9893 5766 08 8990 9088 [email protected]
23 กลาง ม. คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ วัดสามพระยา สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10210 08 3069 3195 09 2593 2816 [email protected],[email protected]
24 กลาง ม. วัดพรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 08 9841 4199 08 1248 3435 [email protected]
25 กลาง ม. วัดเบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 08 8565 7565 06 3641 9782 [email protected]
26 กลาง ธ. วัดราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 09 2434 9596 09 2959 6353
27 กลาง ม. วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 09 5840 4215 08 7358 4757 [email protected],[email protected]
28 กลาง ม. วัดรัชฎาธิษฐาน วัดรัชฎาธิษฐาน คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 0 2418 3445 08 9103 2943 [email protected]
29 กลาง ม. วัดชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 0 2434 9992 08 6539 9135 [email protected]
30 กลาง ม. คณะเขตทวีวัฒนา วัดอมรคีรี บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 08 1805 2376 086 512 9643 [email protected]
31 กลาง ม. วัดโพธินิมิตร วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 09 2627 5256 09 2434 1188 [email protected]
32 กลาง ม. วัดอินทาราม วัดอินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 4876 08 1928 0381
33 กลาง ม. วัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 08 1854 6369 09 5862 6836
34 กลาง ธ. วัดบุปผาราม วัดบุปผาราม วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2465 2148 08 1875 6064
35 กลาง ม. วัดประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 08 6030 2988 08 1371 4650 [email protected]
36 กลาง ม. วัดหิรัญรูจี วัดหิรัญรูจี หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 7656 06 1507 9700 [email protected]
37 กลาง ม. วัดใหญ่ศรีสุพรรณ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2472 7757
38 กลาง ม. วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0 2418 2418 08 1570 3633 [email protected]
39 กลาง ม. คณะเขตบางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0 2411 4545 08 9922 9236 [email protected]
40 กลาง ม. วัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 08 1908 0820 09 2635 6554 [email protected]
41 กลาง ม. วัดศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0 2433 5919 08 1833 3353
42 กลาง ม. วัดดุสิดาราม วัดดุสิดาราม อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0 2433 9854 09 1206 8766
43 กลาง ม. คณะเขตบางกอกใหญ่ วัดชิโนรสาราม บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 08 1438 1540 [email protected]
44 กลาง ม. วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 08 9091 4128 08 6525 4615 [email protected]
45 กลาง ม. วัดนาคกลาง วัดนาคกลาง วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 4410 0 2465 0674
46 กลาง ม. วัดโมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 08 9660 1464 08 6796 2617
47 กลาง ม. วัดราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 08 7817 3124 08 7917 5259 [email protected]
48 กลาง ม. วัดหงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 08 1987 7534 08 9062 8924
49 กลาง ม. วัดสังข์กระจาย วัดสังข์กระจาย วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 9020 08 1311 1303
50 กลาง ม. วัดเทพลีลา วัดเทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 08 7504 0674 08 4116 0980 [email protected]
1 2 3 Next
 
 
1 2 3 Next