June 29 2017 17:37:17
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๕๙
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
ดาวน์โหลดสมุดเซ็นเยี่ยม
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม ขอแก้ไข
นักธรรม แจ้งสถิติคงสอบ
ธรรมศึกษา ขอแก้ไข
ธรรมศึกษา แจ้งสถิติคงสอบ
เรื่องสอบธรรม-ปัญหา-เฉลย
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ฝ่ายธุรการ
ดาวน์โหลด
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๙
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นธ.
แจ้งสถิติคงสอบ นธ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นธ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธศ.
แจ้งสถิติคงสอบ ธศ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธศ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ประกาศ

หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)

ค้นรายชื่อผู้สมัครสอบ ๒๕๕๙

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งขอยูสเซอร์-พาสเวิร์ด
เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อสมัครเรียน-สอบธรรมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การส่งสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง-เพิ่ม/ลดรายชื่อ
หมดเขตดำเนินการ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ไลน์บริการสอบถามข้อมูล

เพิ่มเพื่อน
ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง
เกณฑ์สอบได้
นักธรรม ๒๘๐/๔๐๐ (ต้องไม่มีวิชาต่ำกว่า ๒๕ คะแนน)
ธรรมศึกษา ๒๐๐/๔๐๐ (ต้องไม่มีวิชาต่ำกว่า ๒๕ คะแนน)
หมดเขตแจ้งแก้ไขข้อมูลและการระงับผลสอบ
วันวิสาขบูชา (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)


ประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น สำนักเรียนส่วนกลาง
พิมพ์เสร็จแล้ว เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

สำนักเรียนส่วนกลาง ทำหนังสือขอรับประกาศนียบัตรพร้อมรับได้
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในเวลาปฏิบัติงาน ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
กระทู้เคลื่อนไหวล่าสุด
  กระทู้ ดู คำตอบ ตอบล่าสุด
การสมัครสอบธรรมศึกษาแบบใหม่...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
3912 1 phng
03-09-2016 12:35
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙...
สนามหลวง แผนกธรรม
3592 0 phng
15-08-2016 14:57
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
11321 1 phng
29-12-2015 19:19
วีดิโอแนะนำวิธีค้นผลสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
8030 0 phng
10-08-2015 17:19
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา...
สนามหลวง แผนกธรรม
19773 6 phng
10-08-2015 16:31
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนกลาง ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
7293 1 phng
06-08-2015 17:13
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
9169 1 phng
06-08-2015 17:11
ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนและการสอบ...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
4980 2 phng
28-07-2015 13:40
หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
4980 2 phng
01-07-2015 19:35
แบบฟอร์ขอเข้าสอบ ๒๕๕๘...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
11485 3 phng
29-06-2015 13:34
แบบฟอร์มบัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้...
สนามหลวง แผนกธรรม
7286 1 katathammo
10-05-2015 16:28
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค มหานิกาย...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
39050 2 krittayot
08-01-2015 14:11
ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา...
สนามหลวง แผนกธรรม
8091 1 phng
24-12-2014 12:15
กระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
9394 3 phng
04-11-2014 19:32
โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
5932 1 phng
07-10-2014 10:53
กระดาษคำตอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
13972 2 krittayot
23-09-2014 06:39
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
26540 1 phng
26-08-2014 10:17
มีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์ม ศ.ต่างๆ...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
8769 2 phng
25-08-2014 22:41
แบบฟอร์มบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
17254 0 phng
18-08-2014 16:23
ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๖...
สนามหลวง แผนกธรรม
614766 0 phng
17-08-2014 09:58
กระทู้จากกระดานข่าว
กระทู้ใหม่
การสมัครสอบธรรมศึกษาแบบใหม่
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙...
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘...
วีดิโอแนะนำวิธีค้นผลสอบธรรมสนามหลวง...
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา...
กระทู้ยอดนิยม
ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554)... [32]
ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๕ [10]
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา... [6]
พูดคุยเรื่อง "บัญชีใบรับใบตอบ" รูปแบบใหม่ให้จัดพิมพ์เอง... [6]
สนามสอบที่อนุมัติแล้ว [5]
บทความล่าสุด
ตัดกรรมได้จริงหรือ
เพื่อพ่อ...
เพื่อความสุขของในหลวง มาสอบทดสอบธรรมในตนกันเถอะ...
ธรรมศึกษา : แก้ปัญหาสังคม (แท้งเถื่อน)
มองเป็นเห็นธรรม : ธรรมศึกษา เรียนแล้วได้อะไร...
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส...
๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า...
พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการสอบธรรมศึกษา...
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี - โท - เอก พ.ศ. ๒๕๕๒...
บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ ...
รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภาค...
ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ
งานธรรมศึกษา....งานเล็กๆ ที่พระทำ.....แต่เป็นงานใหญ่ของสังคม...
๒ ล้านดวงใจ….สอบธรรม....เพื่อในหลวง
สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั่วหน้า...
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๒...
พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี...
พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบุรี...
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๔ ก.ย. ๕๒...
ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ...
บทความยอดนิยม
  บทความ อ่าน เพิ่มโดย
» รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
32523 webmaster
30/10/2009 15:02
» สถิติสอบธรรมสนามหลวง ปลื้ม-ธรรมศึกษายอดพุ่ง...
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
18142 webmaster
18/09/2009 18:35
» พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส...
On: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส
13935 webmaster
18/09/2009 18:32
» บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
13004 webmaster
03/11/2009 22:41
» ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระส...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
9990 webmaster
06/01/2010 20:53
» พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบ...
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
9062 webmaster
18/09/2009 18:39
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
8936 webmaster
04/11/2009 08:32
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
8443 webmaster
01/10/2009 19:38
» ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
7351 phrato
30/10/2009 13:28
» การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๒...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
7089 webmaster
18/09/2009 18:36
» ตำนานการสอบพระปริยัติธรรม...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
7025 webmaster
18/09/2009 18:33
» ตำนานการแปลพระปริยัติธรรม ในรัชกาลที่ ๕...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
6800 webmaster
18/09/2009 18:34
» สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั...
On: สาระเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป
6548 webmaster
13/10/2009 18:57
» พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี...
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
6548 webmaster
24/09/2009 20:40
» ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ...
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
6379 webmaster
18/09/2009 18:37
BAD+BABAD+B7BAD+A4BAD+7BAD+12BAD+C1BAD+B7BAD+11BAD+267BAD+BBAD+C1BAD+B4
ดาวน์โหลดยอดนิยม
บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)... 36854
บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)... 33503
บัญชีนักธรรมชั้นโท (ศ.๒)... 20044
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 16975
บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)... 16650
บัญชีนักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)... 15287
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบ ธรรมศึกษา... 13926
บัญชีธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)... 13319
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบนักธรรม... 13033
หนังสือเรื่องสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘... 12646
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษ... 12211
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๓... 11940
ข้อสอบและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๒... 11475
บัญชีส่งจำนวนธรรมศึกษา (สถ.)... 9597
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ นักธรรม... 9473
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙... 9433
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๙... 9427
บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กรสถาบันการศึกษา... 8356
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๔... 7958
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 7913
บัญชีต่างประเทศ ๒๕๕๘... 7681
กระดาษเขียนวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษา... 7508
แบบแจ้งขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์... 7455
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๑... 7369
บัญชีส่งจำนวนนักธรรม (สถ.)... 7331
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา... 6880
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๐... 6716
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๙... 6030
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๘... 6014
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๗... 5809
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี... 5489
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๕... 5230
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๖... 5161
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบธรรมศึกษา... 5130
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา... 5102
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นต... 5050
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (สงวน... 4752
ฟอนท์ภาษาบาลี สำหรับพิมพ์ฉายาพระภิกษุ... 4334
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอ... 4238
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๙... 4187
ดาวน์โหลดมาใหม่
กระดาษเขียนตอบข้อสอบ นักธรรม... 695
ฟอร์มแจ้งข้อมูลสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เ... 1433
แบบแจ้งขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์... 7455
กระดาษเขียนวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษา... 7508
ใบคำร้องขอประกาศนียบัตรและข้อแก้ไข... 1761
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙... 9433
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๙... 9427
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๙... 4187
บัญชีต่างประเทศ ๒๕๕๘... 7681
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก (สงวน... 2797
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท (สงวนล... 3383
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (สงวน... 4752
ต่างประเทศ ธรรมศึกษา... 1242
ต่างประเทศ นักธรรม... 1085
หนังสือเรื่องสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘... 12646
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบ ธรรมศึกษา... 13926
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษ... 12211
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบนักธรรม... 13033
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ นักธรรม... 9473
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอ... 4238
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นโ... 3698
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี... 5489
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นต... 5050
บัญชีส่งจำนวนนักธรรม (สถ.)... 7331
บัญชีนักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)... 15287
บัญชีนักธรรมชั้นโท (ศ.๒)... 20044
บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)... 33503
บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กรสถาบันการศึกษา... 8356
บัญชีส่งจำนวนธรรมศึกษา (สถ.)... 9597
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบธรรมศึกษา... 5130
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา... 5102
บัญชีธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)... 13319
บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)... 16650
บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)... 36854
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา... 6880
หนังสือสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖... 1593
บัญชี ศ.๗ (ธรรมศึกษา) มีสูตรวัดผลคะแน... 2198
บัญชี ศ.๓ (นักธรรม) มีสูตรวัดผลคะแนน... 1977
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 7913
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 1891
BAD+B4BAD+12ǹBAD+CBAD+2BAD+BŴBAD+B7BAD+11BAD+267BAD+BBAD+C1BAD+B4
ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมโท-เอก

         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง เดินทางไปเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดนครสวรรค์ ๓ สนามสอบ คือ สนามวัดตากฟ้า สนามสอบวัดโพธาราม และสนามสอบวัดพุทธมงคลนิมิตร เพื่อรับทราบปัญหาและนำเสนอผู้ใหญ่ต่อไป...ชมภาพบรรยากาศ...

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ หนึ่งร้อยปีแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นวันครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. ๒๔๑๑) รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๔๒ ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีจอ (๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา

         พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช และมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ...อ่านต่อ...

วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา

         วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า "ปวารณา" จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน ... อ่านต่อ ...

การออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ น.ธ.ตรี ประจำปี ๒๕๕๓

         วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าคณะผู้ปกครอง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

         ภาพชุดนี้ เป็นภาพบางส่วนของการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง ของผู้บิหาร ของพระเจ้าหน้าที่ และของเจ้าคระพระสังฆาธิการตามการปกครอง...ชมภาพบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ...

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันมาฆบูชา

         วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อังกฤษ: Magha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาท

         วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ...อ่านต่อ...

สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 32

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
phng 6 วัน
gongtham 2 สัปดาห์
Sikarin25 สัปดาห์
katathammo26 สัปดาห์
krittayot39 สัปดาห์
Love Loei41 สัปดาห์
Somebody78 สัปดาห์
unc82 สัปดาห์
tonls82 สัปดาห์
robster95 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 45,681,481 ผู้เยี่ยมชม