February 23 2018 15:34:48
เมนู
หน้าแรก
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
สมุดเซ็นเยี่ยม ๒๕๖๐
คำปราศรัย วันที่ ๕ พ.ย. ๖๐
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลยข้อสอบ ๒๕๕๙
ปัญหา-เฉลยข้อสอบ (นธ.ตรี)
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒
ดาวน์โหลด
ขอแก้ไข (พิมพ์ออนไลน์)

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๕ พ.ย. ๖๐
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๐
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๐
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๐
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯ



ชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ประกาศ

ประกวดคัดไทยเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ภายใต้หัวข้อเรื่อง เบญจศีล-เบญจธรรม
ในโอกาสครบ ๑๐๔ ปี สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา (แบ่งช่วงชั้นเรียนใหม่)

หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

ค้นรายชื่อผู้สมัครสอบ ๒๕๖๐

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งขอยูสเซอร์-พาสเวิร์ด
เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อสมัครเรียน-สอบธรรมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การส่งสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง-เพิ่ม/ลดรายชื่อ
หมดเขตดำเนินการ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ไลน์บริการสอบถามข้อมูล

เพิ่มเพื่อน
ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง
เกณฑ์สอบได้
นักธรรม ๒๘๐/๔๐๐ (ต้องไม่มีวิชาต่ำกว่า ๒๕ คะแนน)
ธรรมศึกษา ๒๐๐/๔๐๐ (ต้องไม่มีวิชาต่ำกว่า ๒๕ คะแนน)
หมดเขตแจ้งแก้ไขข้อมูลและการระงับผลสอบ
วันวิสาขบูชา (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)


ประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น สำนักเรียนส่วนกลาง
พิมพ์เสร็จแล้ว เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

สำนักเรียนส่วนกลาง ทำหนังสือขอรับประกาศนียบัตรพร้อมรับได้
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในเวลาปฏิบัติงาน ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
กระทู้เคลื่อนไหวล่าสุด
  กระทู้ ดู คำตอบ ตอบล่าสุด
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
2606 0 phng
27-07-2017 16:51
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
2500 0 phng
24-07-2017 17:33
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
2668 0 phng
22-07-2017 10:47
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐...
สนามหลวง แผนกธรรม
3344 0 phng
17-07-2017 13:36
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา...
สนามหลวง แผนกธรรม
22822 6 phng
17-07-2017 13:26
การสมัครสอบธรรมศึกษาแบบใหม่...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
5776 1 phng
03-09-2016 12:35
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙...
สนามหลวง แผนกธรรม
5665 0 phng
15-08-2016 14:57
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
12753 1 phng
29-12-2015 19:19
วีดิโอแนะนำวิธีค้นผลสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
9009 0 phng
10-08-2015 17:19
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนกลาง ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
9100 1 phng
06-08-2015 17:13
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
10841 1 phng
06-08-2015 17:11
ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนและการสอบ...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
5987 2 phng
28-07-2015 13:40
หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
5882 2 phng
01-07-2015 19:35
แบบฟอร์ขอเข้าสอบ ๒๕๕๘...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
12665 3 phng
29-06-2015 13:34
แบบฟอร์มบัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้...
สนามหลวง แผนกธรรม
8284 1 katathammo
10-05-2015 16:28
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค มหานิกาย...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
40749 2 krittayot
08-01-2015 14:11
ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา...
สนามหลวง แผนกธรรม
9416 1 phng
24-12-2014 12:15
กระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
10727 3 phng
04-11-2014 19:32
โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
6783 1 phng
07-10-2014 10:53
กระดาษคำตอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
15964 2 krittayot
23-09-2014 06:39
กระทู้จากกระดานข่าว
กระทู้ใหม่
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐...
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา...
กระทู้ยอดนิยม
ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554)... [32]
ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๕ [10]
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา... [6]
พูดคุยเรื่อง "บัญชีใบรับใบตอบ" รูปแบบใหม่ให้จัดพิมพ์เอง... [6]
สนามสอบที่อนุมัติแล้ว [5]
บทความล่าสุด
ตัดกรรมได้จริงหรือ
เพื่อพ่อ...
เพื่อความสุขของในหลวง มาสอบทดสอบธรรมในตนกันเถอะ...
ธรรมศึกษา : แก้ปัญหาสังคม (แท้งเถื่อน)
มองเป็นเห็นธรรม : ธรรมศึกษา เรียนแล้วได้อะไร...
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส...
๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า...
พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการสอบธรรมศึกษา...
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี - โท - เอก พ.ศ. ๒๕๕๒...
บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ ...
รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภาค...
ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ
งานธรรมศึกษา....งานเล็กๆ ที่พระทำ.....แต่เป็นงานใหญ่ของสังคม...
๒ ล้านดวงใจ….สอบธรรม....เพื่อในหลวง
สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั่วหน้า...
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๒...
พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี...
พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบุรี...
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๔ ก.ย. ๕๒...
ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ...
บทความยอดนิยม
  บทความ อ่าน เพิ่มโดย
» รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
33873 webmaster
30/10/2009 15:02
» สถิติสอบธรรมสนามหลวง ปลื้ม-ธรรมศึกษายอดพุ่ง...
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
19123 webmaster
18/09/2009 18:35
» พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส...
On: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส
15463 webmaster
18/09/2009 18:32
» บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
13798 webmaster
03/11/2009 22:41
» ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระส...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
11064 webmaster
06/01/2010 20:53
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
9903 webmaster
04/11/2009 08:32
» พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบ...
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
9832 webmaster
18/09/2009 18:39
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
9380 webmaster
01/10/2009 19:38
» ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
8037 phrato
30/10/2009 13:28
» ตำนานการสอบพระปริยัติธรรม...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
7856 webmaster
18/09/2009 18:33
» การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๒...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
7843 webmaster
18/09/2009 18:36
» ตำนานการแปลพระปริยัติธรรม ในรัชกาลที่ ๕...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
7639 webmaster
18/09/2009 18:34
» สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั...
On: สาระเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป
7322 webmaster
13/10/2009 18:57
» พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี...
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
7263 webmaster
24/09/2009 20:40
» ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ...
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
7106 webmaster
18/09/2009 18:37
BAD+BABAD+B7BAD+A4BAD+7BAD+12BAD+C1BAD+B7BAD+11BAD+267BAD+BBAD+C1BAD+B4
ดาวน์โหลดยอดนิยม
บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)... 47863
บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)... 44597
บัญชีนักธรรมชั้นโท (ศ.๒)... 27827
บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)... 22674
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 21775
บัญชีนักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)... 21263
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบ ธรรมศึกษา... 19856
บัญชีธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)... 18413
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบนักธรรม... 17747
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๓... 17104
กระดาษเขียนวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษา... 15317
ข้อสอบและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๒... 14752
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 14127
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ นักธรรม... 14041
หนังสือเรื่องสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘... 13716
บัญชีส่งจำนวนธรรมศึกษา (สถ.)... 13482
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐... 13414
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๐... 13334
บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กรสถาบันการศึกษา... 12321
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๔... 11000
บัญชีส่งจำนวนนักธรรม (สถ.)... 10860
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๑... 10565
บัญชีต่างประเทศ ๒๕๕๘... 10296
แบบแจ้งขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์... 10106
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา... 9902
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 9894
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๐... 9789
ปัญหาและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๙... 9257
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๙... 8814
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๗... 8319
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๘... 8279
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (สงวน... 8232
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี... 7799
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๖... 7506
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๕... 7425
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบธรรมศึกษา... 7344
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา... 7342
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นต... 7016
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๖๐... 6293
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอ... 5918
ดาวน์โหลดมาใหม่
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ นักธรรม... 14041
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา... 9902
ปัญหาและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๙... 9257
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 14127
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐... 13414
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๐... 13334
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๖๐... 6293
กระดาษเขียนตอบข้อสอบ นักธรรม... 3450
ฟอร์มแจ้งข้อมูลสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เ... 2345
แบบแจ้งขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์... 10106
กระดาษเขียนวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษา... 15317
ใบคำร้องขอประกาศนียบัตรและข้อแก้ไข... 4306
บัญชีต่างประเทศ ๒๕๕๘... 10296
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก (สงวน... 4888
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท (สงวนล... 5917
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (สงวน... 8232
ต่างประเทศ ธรรมศึกษา... 1935
ต่างประเทศ นักธรรม... 1752
หนังสือเรื่องสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘... 13716
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบ ธรรมศึกษา... 19856
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบนักธรรม... 17747
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอ... 5918
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นโ... 5384
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี... 7799
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นต... 7016
บัญชีส่งจำนวนนักธรรม (สถ.)... 10860
บัญชีนักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)... 21263
บัญชีนักธรรมชั้นโท (ศ.๒)... 27827
บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)... 44597
บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กรสถาบันการศึกษา... 12321
บัญชีส่งจำนวนธรรมศึกษา (สถ.)... 13482
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบธรรมศึกษา... 7344
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา... 7342
บัญชีธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)... 18413
บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)... 22674
บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)... 47863
หนังสือสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖... 2273
บัญชี ศ.๗ (ธรรมศึกษา) มีสูตรวัดผลคะแน... 3040
บัญชี ศ.๓ (นักธรรม) มีสูตรวัดผลคะแนน... 2757
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 9894
BAD+B4BAD+12ǹBAD+CBAD+2BAD+BŴBAD+B7BAD+11BAD+267BAD+BBAD+C1BAD+B4
ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมโท-เอก

         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง เดินทางไปเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดนครสวรรค์ ๓ สนามสอบ คือ สนามวัดตากฟ้า สนามสอบวัดโพธาราม และสนามสอบวัดพุทธมงคลนิมิตร เพื่อรับทราบปัญหาและนำเสนอผู้ใหญ่ต่อไป...ชมภาพบรรยากาศ...

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ หนึ่งร้อยปีแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นวันครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. ๒๔๑๑) รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๔๒ ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีจอ (๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา

         พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช และมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ...อ่านต่อ...

วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา

         วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า "ปวารณา" จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน ... อ่านต่อ ...

การออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ น.ธ.ตรี ประจำปี ๒๕๕๓

         วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าคณะผู้ปกครอง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

         ภาพชุดนี้ เป็นภาพบางส่วนของการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง ของผู้บิหาร ของพระเจ้าหน้าที่ และของเจ้าคระพระสังฆาธิการตามการปกครอง...ชมภาพบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ...

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันมาฆบูชา

         วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อังกฤษ: Magha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาท

         วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ...อ่านต่อ...

สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบนักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นธ.
แจ้งสถิติคงสอบ นธ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นธ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธศ.
แจ้งสถิติคงสอบ ธศ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธศ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 11

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
phng 1 สัปดาห์
gongtham 4 สัปดาห์
katathammo29 สัปดาห์
Sikarin59 สัปดาห์
krittayot73 สัปดาห์
Love Loei75 สัปดาห์
Somebody112 สัปดาห์
unc116 สัปดาห์
tonls117 สัปดาห์
robster129 สัปดาห์
สาระประโยชน์












สาระอื่น ๆ



แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 50,481,973 ผู้เยี่ยมชม