March 28 2015 17:58:46
เมนู
หน้าแรก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ดาวน์โหลด
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งลิงค์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งภาพ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ติดต่อสำนักเรียน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
วัดในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๘ พ.ย.๒๕๕๗
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดระเบียบฯ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๕๓
ข้อปฏิบัติในการจัดเรียงใบตอบ
ระเบียบการตรวจ ๒๕๕๓
แบบฟอร์มบัญชี ธศ.
แบบฟอร์มบัญชีธรรมศึกษา

ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ
จำนวนส่งสอบ (สถ.)

ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

บัญชีที่โปรแกรม
ทำให้อัตโนมัติ

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
ระบบค้นข้อมูล
ผลสอบธรรม ๒๕๔๓-๕๗

อนุมัติสนามสอบ ๒๕๕๗
สนามสอบชั้นโท-เอก ๒๕๕๗
สนามสอบ ธ.ศ.ส่วนกลาง
สนามสอบ ธ.ศ.ภูมิภาค (ม)
สนามสอบ ธ.ศ.ภูมิภาค (ธ)

รายชื่อผู้สอบได้ ๒๕๕๗

ส่วนกลาง
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
  ~~~~~~~~~~~~
   ธรรมศึกษาชั้นตรี
   ธรรมศึกษาชั้นโท
   ธรรมศึกษาชั้นเอก
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
  ~~~~~~~~~~~~
   ธรรมศึกษาชั้นตรี
   ธรรมศึกษาชั้นโท
   ธรรมศึกษาชั้นเอก
สนามสอบ ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี กทม. ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี ส่วนภูมิภาค(ธ) ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๕
ธ.ศ. กทม.
ธ.ศ. ส่วนภูมิภาค(ธ) ๒๕๕๕
ธ.ศ. ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๕
น.ธ.โท-เอก ทั่วประเทศ ๒๕๕๕
พัสดุเอกสารการสอบ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (3)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
รัฐบาลสนับสนุนโครงการสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายพ่อหลวงกันทั่วประเทศ

         สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดแถลงข่าว "โครงการสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายพ่อหลวง" ซึ่งจะเปิดสอบธรรมศึกษาทุกชั้นทั่วประเทศ ในวันที่ 9 พ.ย. 52 นี้ : วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา 14.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดยานนาวา นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมแถลงข่าว “โครงการสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายพ่อหลวง” ...อ่านต่อ...ภาพข่าว( พศ.)...ตารางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์...
         สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ขออนุโมทนาและขอบคุณต่อสื่อสารมวลชนทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีทุกช่อง หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ หรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ต่างๆ ฯลฯ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และดำเนินการจัดการสอบธรรมศึกษา เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๒ นี้ข่าวประชาสัมพันธ์จากช่อง ๗ ข่าวช่วยชาวบ้าน (ข่าวที่สอง) วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
หนึ่งในสื่อสารมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์การสอบธรรมสนามหลวงประจำปีนี้

๒ ล้านดวงใจ….สอบธรรม....เพื่อในหลวง

         ในระหว่างวันที่ ๓ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นี้ มีภิกษุสามเณรเข้าสอบนักธรรมชั้นโท – เอก จำนวน ๑๗๗,๒๔๘ รูป นักเรียนสอบธรรมศึกษา ๑,๙๐๖,๘๗๓ คน รวมทั้งสิ้น ๒,๐๘๔,๑๒๑ รูป / คน เป็นมงคลกาลแห่งการทดสอบภูมิความรู้พุทธธรรมของนักเรียนที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร

         เพื่อให้สอบธรรมสนามหลวงครั้งนี้ ได้เป็นมหากุศล จึงขอเชิญชวนให้นักเรียนผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวงทุกรูป/คน และพุทธบริษัทที่ร่วมกันดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง จงตั้งจิตอธิษฐาน น้อมนำกุศลผลบุญอันพึงมีพึงเป็น น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ดลบันดาลให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนม-สุขทุกประการ สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมเราทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ...อ่านต่อ...

เทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๒

         วันออกพรรษา : วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย

         พิธีตักบาตรเทโวโรณะ : พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหนะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า ในวันถัดวันออกพรรษาหนึ่งวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลก กลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เพื่อลงมายังเมืองสังกัสสนคร พร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสามด้วย ...อ่านต่อ...

โพธิสมภารแห่ง พุทธศาสนิกชนชาวสยาม

         โพธิสมภารแห่ง พุทธศาสนิกชนชาวสยาม : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆมหาปรินายก (สุวฑฺฒนมหาเถร)

         สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ประสูติที่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ เวลาประมาณ ๑๐ ทุ่ม มีเศษ พระชนกชื่อ นายน้อย คชวัตร (ถึงแก่กรรม พุทธศักราช ๒๔๖๕) พระชนนีชื่อ นางกิมน้อย คชวัตร ...อ่านต่อ...

โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในวันสอบ น.ธ.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

         สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี

         กำหนดสอบวันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ กันยายน และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี ตรงกับวันขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง

         อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งหมด ...คลิกที่นี่...

ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 5

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 82
สมาชิกใหม่: phng
สมาชิกใช้งานล่าสุด
phng 1 วัน
katathammo 2 วัน
gongtham 2 สัปดาห์
krittayot11 สัปดาห์
Somebody23 สัปดาห์
Sikarin30 สัปดาห์
unz59 สัปดาห์
yindee195270 สัปดาห์
mtde71 สัปดาห์
webmaster72 สัปดาห์
วารสารแม่กองธรรมสาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 38,080,277 ผู้เยี่ยมชม