June 22 2024 23:43:52
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ 86 รูป เลื่อนเป็นสมเด็จ 2 รูป

         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ประจำปีพุทธศักราช 2552 จำนวน 86 รูป แบ่งเป็นคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 66 รูป และฝ่ายธรรมยุต 20 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในการนี้ คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ 2 รูป คือ

         1. พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระวันรัต

         2. พระสาสนโสภณ (อัมพร อัมพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะเพิ่ม สืบเนื่องจากสำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ว่า ตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ฝ่ายธรรมยุต ซึ่งว่าง 2 ตำแหน่ง แต่คณะสงฆ์ธรรมยุตเสนอ พระสาสนโสภณ(อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขึ้นมาเพียงรูปเดียว และได้รับการสถาปนาเป็น "สมเด็จพระมหามุนีวงศ์" ไปแล้ว ดังนั้นตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง สมควรมีการเสนอเพิ่มเพื่อให้เต็มจำนวนสมเด็จพระราชาคณะ

          อ้างอิงเนื้อหาข่าวและอ่านรายชื่อทั้งหมด...เนื้อหาข่าว : ไทยรัฐ และ เนื้อหาข่าว : คม ชัด ลึก และ จำนวนทั้งประเทศ (พศ.)

"สมัคร"ถึงแก่อสัญญกรรม ด้วยโรคมะเร็ง เช้ามืดวันนี้ ที่ รพ.บำรุงราษฎร์ อายุ 74 ปี

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อเช้ามืดวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

         โดยอาการของนายสมัครได้ทรุดหนัก วันที่ 23 พฤศจิกายน แพทย์ได้นำเข้ารักษาตัวในห้องไอซียู แต่อาการไม่ดีขึ้น ที่สุดถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย 74 ปี

         ขณะเดียวกันญาติได้เตรียมนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมจะจัดให้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 25 พฤศจิกายน ...อ่านต่อ (มติชน)...

         คลิกเพื่ออ่านประวัติของนายสมัคร สุนทรเวช จากวิกิพีเดีย

เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวโรดม มรณภาพแล้ว

         สมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรรมการมหาเถรสมาคม มรณภาพแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา 06.00 น.วันนี้ สิริอายุ 93 ปี ขณะนี้สังขารอยู่ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยจะมีพิธีเคลื่อนสังขารมายังศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันนี้จะเปิดให้ประชาชนรดน้ำศพ เวลา 13.00 น. และมีพิธีสรงน้ำหลวงพระราชทานในเวลา 17.00 น. โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน จากนั้นจะมีพิธีสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา 100 วัน

         การมรณภาพของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวโรดม ในครั้งนี้ ท่ามกลางความเศร้าโศกของศิษย์ยานุศิษย์

         วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ทรงพระกรุณาโปรด ฯ สถาปนา ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระญาณวโรดม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ...อ่านประวัติ(มมร.)

คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒

         คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (สอบนักธรรมชั้นโท - เอกวันที่ ๔ - ๗ พฤศจิกายน) และวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (สอบธรรมศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัวไป) เนื้อหาบางส่วน ดังนี้

         "การที่นักเรียนทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรพระปริยัติธรรม ทั้งหลักสูตรนักธรรม และหลักสูตรธรรมศึกษา ย่อมได้พื้นฐานคือความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวพุทธ เมื่อวัฒนธรรมไทยโดยส่วนใหญ่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน นักเรียน ทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดรักษาวัฒนธรรมของชาติอีกทางหนึ่ง การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประโยชน์ที่ได้นอกจากจะเกิดความสงบสุขแก่ตนแล้ว ยังมีผลต่อความสุขของครอบครัว และความสงบเรียบร้อยของสังคมประเทศชาติด้วย..." อ่านต่อด้านใน

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วันสอบนักธรรมชั้นโท - เอก วันแรก

         และแล้วก็ถึงวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นวันสอบนักธรรมชั้นโท - เอก ซึ่งเป็นการสอบของพระภิกษุ-สามเณร วันแรก

         ขอกราบอนุโมทนาต่อพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น พระเจ้าหน้าที่ทุกรูป ที่ช่วยขวนขวายในการจัดการเรียนการสอนมาตลอดทั้งปี และเป็นภาระช่วยจัดการสอบธรรมทุกสนามสอบทั่วประเทศ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ช่วยอุปถัมภ์การสอบในครั้งนี้ ทุกท่านถือว่าได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อันน่าอัศจรรย์นี้ร่วมกันอีกปีหนึ่งแล้ว

         และขอเป็นกำลังใจแก่พระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นโท - เอก ในทั่วประเทศจำนวน ๖๔,๐๗๔ รูป ทุกรูปครับ ขอให้โชคดีในการสอบในครั้งนี้ การเรียนที่ทุกรูปได้ศึกษามาตลอดปีนี้ จะไม่เป็นสิ่งที่สูญเปล่า เพราะพระธรรมวินัยที่ทุกรูปได้ศึกษามานั้น คือสิ่งที่จะอยู่กับตัวเราตลอดไป ขอให้กำลังใจทุกรูปครับ...

บุคลากรปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้ง :
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เลขานุการแม่กองธรรมฯ
เลขานุการรองแม่กองธรรมฯ
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานฯ
สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครนักธรรม
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบ นักธรรม
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ นักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นักธรรม
แจ้งสถิติคงสอบ นักธรรม

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นักธรรม
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธรรมศึกษา
แจ้งสถิติคงสอบ ธรรมศึกษา

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธรรมศึกษา
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 43

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
gongtham03:01:42
phng14 สัปดาห์
kris178 สัปดาห์
katathammo359 สัปดาห์
Sikarin389 สัปดาห์
krittayot403 สัปดาห์
Love Loei405 สัปดาห์
Somebody442 สัปดาห์
unc446 สัปดาห์
tonls447 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 123,468,352 ผู้เยี่ยมชม