May 25 2024 21:56:52
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
น.ศ.อาสาสมัครอิ่มบุญ ดูแลผู้เข้าประชุมชาวพุทธโลก
น.ศ.อาสาสมัครอิ่มบุญ ดูแลผู้เข้าประชุมชาวพุทธโลก


เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกที่ผ่านมา นับเป็นความสำเร็จหนึ่งของประเทศไทยที่สามารถรวบรวมชาวพุทธจากทั่วโลกกว่า 80 ประเทศเข้าร่วมงาน โดยเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้คงต้องยกความดีความชอบให้กับหลายส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

โดยเฉพาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ฝากความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างดีเยี่ยม หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่พร้อมคอยแนะนำ บริการ และอำนวยความสะดวกให้สมาชิกผู้เข้าร่วมงาน แต่ว่าพวกเขาเหล่านี้จะมีแนวคิดอย่างไรจึงได้เข้าร่วมงานดังกล่าว รวมถึงได้ประโยชน์อะไรจากการทำงานในครั้งนี้บ้าง เราลองไปฟังทรรศนะของพวกเขากัน

เริ่มด้วย น้องแนน-น.ส.สิริรัตน์ สุรธนาวุฒิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เล่าว่า รู้จักโครงการดังกล่าวโดยคำชักชวนจากพระอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอม ซึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้ขอเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในงานประชุมชาวพุทธนานา ชาติ

"ไม่ได้คิดว่าตนเองจะมีโอกาสได้ทำงาน เป็นเสมือนตัวแทนชาวไทยในการดูแล คอยให้คำแนะนำ บริการชาวต่างชาติ เพราะหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลความเรียบร้อยในหอประชุม รวมถึงชาวต่างชาตินั้น ถือว่าเป็นการทำงานที่ยิ่งใหญ่อย่างมาก อีกทั้งการประชุมชาวพุทธนานาชาติยังทำให้เข้าใจ มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น รวมทั้งยังได้เพื่อน มิตรภาพดีๆ และเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม"

เช่นเดียวกับ น้องท็อป-นายชวิศ สันติภราภพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า การเป็นอาสาสมัครงานประชุมชาวพุทธนานาชาติ ทำให้โลกทัศน์และมุมมองของเขามีหลากหลายและโตมากขึ้น เพราะได้ทำหน้าที่แปลสาร ที่แต่ละผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมนำมาเสนอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องมุมมองของพระพุทธศาสนาที่แตกต่างออกจากประเทศไทย รวมทั้งทำให้มีความรู้หลักคำสอนทางด้านพระพุทธศาสนามากขึ้น เนื่องจากต้องแปลสารให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้หลักคำสอนพระพุทธศาสนา

"หากเราไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ คงไม่มีโอกาสได้รู้จัก เห็นมุมมองของผู้ใหญ่ และที่สำคัญคงไม่รู้ว่าการทำงานเพื่อคนอื่น ทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นนั้นมันดีมากน้อยขนาดไหน และหากนิสิตนักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำประโยชน์เพื่อคนอื่น ทำให้เขารู้ว่าสังคมตอนนี้ไม่ได้มีแต่เขาคนเดียว แต่ทำให้พวกเขารู้ว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย"

ปิดท้ายด้วย น้องลิลลี่-น.ส.อุรัชชา ประสิทธิ์ภงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ เล่าเสริมเพื่อนๆ ว่าเธอไม่เคยทำงานอาสาสมัครมาก่อน โดยเฉพาะการทำงานระดับประเทศ ซึ่งเมื่อได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครโดยการชักชวนจากเพื่อน และสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้รู้ว่าการทำงานเพื่อคนอื่น แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น 3 วัน ล้วนเต็มไปด้วยประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่สามารถหาในห้องเรียนได้

"ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หนูได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ เพราะการเป็นอาสาสมัครดูแลชาวพุทธนานาประเทศที่มาร่วมประชุม นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้ ฝึกฝนภาษาแล้ว ยังทำให้เราได้มีโอกาส เปิดโลกทัศน์ และมุมมองต่างๆ ทางด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมแต่ละประเทศด้วย ซึ่งยอมรับว่าก่อนหน้านี้ เราก็ไม่ได้สนใจการเป็นอาสาสมัคร หรือทำประโยชน์เพื่อคนอื่น แต่เมื่อได้ลองสัมผัส ลองทำ เป็นอะไรที่บอกได้เลยว่า ประสบการณ์ในห้องเรียนไม่สามารถให้ได้อย่างแน่นอน"

หลายครั้งที่การปลูกฝังจิตสาธารณะควบคู่คุณธรรม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไม่ ใช่เรื่องง่ายนัก เมื่อต้องแข่งกับเทคโนโลยีที่แวดล้อมอยู่ ณ ขณะนี้ แต่สำหรับน้องๆ อาสาสมัครคนรุ่นใหม่เหล่านี้ ทุกความคิด และทุกประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับล้วนก่อเกิดจากการทำงานเพื่อคนอื่น การเสียสละเวลาดูแลคนอื่น ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

ด้วยหัวใจของนักอาสาสมัครจริงๆ

อ้างอิงข่าว : วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6754 ข่าวสดรายวัน
คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 121,580,876 ผู้เยี่ยมชม