June 19 2024 20:24:16
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั่วหน้า
เมื่อก่อน ตอนที่ internet ยังไม่เร็ว การจะเปิดหน้าเว็บแต่ละหน้าต้องใช้เวลานานมาก บางหน้าก็ 5-10 นาที โดยประมาณ ซึ่งต้องอดทนรอเป็นอย่างมาก นั่งเฝ้าตลอด

แต่แล้ว ความขี้เกียจก็เข้าครอบงำ ทำให้ไปค้นพบโปรแกรม ที่ใช้เพื่อการดูดเว็บ ว่าแล้วก็เอามาลอง ก็พบว่ามันใช้ได้ผลน่าพอใจระดับนึงเลย เพราะว่าดูดเว็บที่ต้องการมาอยู่ในเครื่องได้เยอะมาก แต่ใช้ไปมากลายเป็นกว่าได้ขยะมากกว่าสิ่งที่ต้องการ....

ตอนนั้นยัง ไม่รู้หรอกครับ ว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเค้าด้วย เพราะว่าก็แค่ให้โปรแกรมมันเปิดเว็บแล้วก็เก็บลงมาโดยอัตโนมัติก็เท่านั้น เอง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยมีคนเดือดร้อน เนื่องจากการที่เราใช้โปรแกรมดูดเว็บแน่นอนครับ

หลักฐานหลายชิ้นที่จะเอามาให้ชมนี้ เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วครับ ซึ่งแน่นอน ว่าคนที่ใช้โปรแกรม จะไม่เคยได้รับรู้แน่นอน มันเป็นกราฟ แสดงการทำงานของ server ครับ มีทั้งหมด 3 กราฟ จะอธิบายทีละอัน


อันที่ 1จากรูป จะมี 3 ช่วง (มองจากขวามาซ้าย) คือ ช่วงที่แบ่งความระเอียดในระดับ ต่อวัน ต่ออาทิตย์และต่อเดือน จะเห็นได้ว่า กราฟบนสุดคือความละเอียดในวันจะเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของวันก่อน โดยถ้ายิ่งเอาไปเทียบในต่ออาทิตย์ ต่อ เดือน จะเห็นว่ามีความผิดปกติไปมากๆ ซึ่งกราฟนี้บอกให้ทราบว่า server มีการถูกโหลดไฟล์ออกไปเยอะมาก มากในระดับที่ผิดปกติจนแสดงออกมาจากทางกราฟได้เลย นั่นก็คือ traffic ที่เว็บนี้ต้องเสียไปให้กับใครแค่บางคน


อันที่ 2อันนี้มองจากซ้ายไปขวา สำหรับบอกการทำงานของ CPU (ใช้เต็มที่ 800%)ว่าถูกใช้งานไปมากแค่ไหน ก็ไม่ต้องบรรยายว่ามันผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดจริงๆ เรียกได้ว่า ใช้เต็มที่ ของ CPU เลย (CPU Xeon Quad Core) ทำไปได้ ไม่กะว่าให้เผื่อไปประมวลผลงาน หรือเว็บอื่นๆเลย....


อันที่ 3อันนี้ มองจากขวามาซ้าย หลายคนอาจจะไม่รู้จัก มันคือกราฟแสดงค่า ภาระการทำงานของทั้งระบบ ว่ามีมากน้อยเพียงใด ไม่ได้มองจากอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ซึ่งค่านี้ หากเครื่องใครที่ขึ้นไปแตะเลข 2 หลัก(จากกราฟ มัน คูณ 10กำลัง -2 จะเห็นได้ว่ามีการสร้างภาระโหลดไปสูงถึง 4.1 ทั้งๆที่ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 0.28 ถ้าดูจากราฟอาทิตย์) จะทำให้ server ตอบสนองช้าลงอยางเห็นได้ชัด หรือว่าบางเครื่องอาจจะทำงานได้ไม่ทัน ค้าง หรือว่าดับไปในที่สุด แน่นอนว่า เว็บอื่นๆที่ต้องอยู่ในเครื่องเดียวกัน เดือดร้อนอย่างแน่นอน

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อสนองต่อความต้องการเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น และนี่ก็เป็นเพียงแค่การลงมือเพียงครั้งเดียวด้วย

ผลลัพธ์ อีกอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือ เว็บดังกล่าว ถูกระงับการให้บริการในวันถัดมา เนื่องจากใช้ทรัพยากรเกินจากที่ได้เช่าใช้เอาไว้ .... ไม่รู้ว่าคนที่ทำรู้ตัวหรือเปล่า ว่าทำให้ใครเดือดร้อนไปแล้วบ้าง

ดังนั้นแล้ว ถ้ารู้ ก็ช่วยบอกต่อ หรือว่าอย่าได้เป็นผู้ใช้โปรแกรมดังกล่าวเลย เพราะว่าใช้เมื่อไร ขอให้เข้าใจได้ทันที ว่ามีอีกหลายคนเดือดร้อนแน่นอน

อ้างอิง : https://www.meewebfree.com/ และเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ คลิกที่นี่

ปล. เตือนเรื่องนี้ไว้ เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบกับการใช้โปรแกรมดูดเว็บ เพื่อต้องการได้ข้อมูลต่างๆ มา ด้วยประสงค์ใดก็ตาม การกระทำดังกล่าวย่อมส่งผลต่อเว็บนั้นๆ โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่สำคัญ เว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงนี้ มีคนมาโหลดโดยใช้โปรแกรมดูดเว็บจำนวนมาก จุดประสงค์จำนวนมาก ต้องการจะเอาผลสอบ ซึ่งความเป็นจริงคือไม่สามารถได้ข้อมูลนั้นหรอกครับ เพราะข้อมูลดังกล่าวอยู่ในระบบของฐานข้อมูล ท่านจะได้แต่ไฟล์ขยะไปแทน หรือหากต้องการได้โค๊ดสำหรับสร้างเว็บ ก็ขอมาได้ครับไม่ต้องใช้วิธีใช้โปรแกรมดูด ไม่หวงครับ เขาใช้กันหลากหลายทั่วไป
คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 123,224,173 ผู้เยี่ยมชม