September 25 2020 06:56:28
เมนู
หน้าแรก
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๒
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒๖-๒๙ ก.ย. ๖๓
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๒
ปัญหา-เฉลย ธรรมศึกษา ๖๒
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๓
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๓
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๓
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
พิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระประยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๑

         สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระประยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ โดยในช่วงเช้า พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นประธานนำสวดมนต์ นางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ

         ในช่วงบ่าย สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธี พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้ารับรางวัลและใบประกาศนียบัตร นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวอาราธนา เรียนเชิญ เจ้าสำนักเรียน และผู้อำนวยการสถานศึกษา...ชมภาพและอ่านข่าว (ข่าว พศ.)...

พระสงฆ์โอดโรงเรียนลดชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนา

         วันที่ 16 ก.ย.52 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี 2552 จากนั้น พระธรรมโกศาจารย์อธิการบดี ม.มจร. กล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายวาระพระสงฆ์เข้มแข็งในสถานการณ์ปัจจุบัน” ว่า ในขณะที่รัฐบาลประกาศนโยบายไทยเข้มแข็ง พระสงฆ์ก็ควรใช้เป็นโอกาสในการร่วมดำเนินนโยบายดังกล่าวด้วย โดยการสร้างความเข้มแข็งในตัวเองเพื่อส่งเสริมศีลธรรม ทั้งนี้จุดแข็งของพระสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนคาดหวังคือ มีความรู้ในเรื่องธรรมมะ และการได้รับความเคารพจากพุทธศาสนิกชน ดังนั้นจึงไม่ควรไปทำลายจุดแข็งของตัวเอง และอย่าให้ใครมาดูถูกว่าไปเก่งในเรื่องที่ไม่ควรเก่ง...อ่านต่อ (ไทยรัฐ)...

หนุนวัด-สำนักเรียนส่ง "พระนวกะ" สอบนักธรรมตรี

         นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวในการประชุมว่า ตามที่จะมีการจัดสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2552 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยนักธรรมชั้นตรีจะจัดสอบ 28 ก.ย.-1 ต.ค.นั้น ควรที่จะส่งเสริมให้พระนวกะ (พระบวชใหม่) เข้าสอบด้วย เพราะจะทำให้ได้เรียนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น จึงมอบให้ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวงไปหาแนวทางดำเนินงาน...อ่านต่อ (ไทยรัฐ)...

๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ ครบ ๗๓ ปี พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง

         กำหนดการบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ ๗๓ ปี พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

         กำหนดการเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. คณะศิษยานุศิษย์ถวายมุทิตาสักการะ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ๓๐๐ รูป เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างวัดใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ สนง.แม่กองธรรมฯ ถวายสักการะ และเวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ที่กุฎิดารากร

รบ ๒๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๔ ก.ย. ๕๒

         สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระนามเดิมว่า "พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าฤกษ์" เป็นพระราชโอรส ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์และเจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก ประสูติในรัชกาลที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ.๑๑๗๑ ตรงกับวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช๒๓๕๒ เวลา ๔ ทุ่มเศษ ซึ่งเป็นวันเริ่มสวดมนต์ตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงพระราชทานตามศุภนิมิตว่า"พระองค์เจ้าฤกษ์" ดำรงพระยศอย่างพระองค์เจ้าในหระราชวังบวรสถานมงคล

         ในวาระที่ครบรอบ ๒๐๐ ปี ในวันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ฯ องค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดนิทรรศการพระราชประวัติ ณ ตำหนักล่าง วัดบวรนิเวศน์วิหาร ระหว่าง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ...อ่านต่อ...ม.มมร....

สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบนักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นธ.
แจ้งสถิติคงสอบ นธ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นธ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธศ.
แจ้งสถิติคงสอบ ธศ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธศ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 17

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
phng20:48:58
gongtham47 สัปดาห์
katathammo163 สัปดาห์
Sikarin194 สัปดาห์
krittayot208 สัปดาห์
Love Loei210 สัปดาห์
Somebody247 สัปดาห์
unc251 สัปดาห์
tonls251 สัปดาห์
robster264 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 68,129,142 ผู้เยี่ยมชม