June 19 2024 21:32:46
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-08-2013 16:44
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

เลขประจำตัวประชาชนไทย ๑๓ หลัก
ดูความหมายแต่ละหลักได้ที่: https://th.wikipedia.org/wiki/เลขประจำตัวประชาชนไทย

อ่านแล้วพอจะสรุปได้ว่า ประชาชนไทยแต่ละคนต้องมีตัวเลขไม่ตำกว่า
1 1101 00000 00 1

แบบฟอร์มบัญชีจึงได้กำหนดการคีย์ตัวเลขให้เริ่มที่เลขดังกล่าว
ถ้ามีการคีย์เริ่มที่ 110.... จะไม่สามารถพิมพ์ได้

เนื่องจากได้มีการโทรแจ้งว่ามีเริ่มที่ 110.... จริง
เป็นเหตุให้สงสัยว่า การอธิบายเลขหลักที่ 2 และ 3 ในเว็บดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่ถูกต้อง

บัญชีที่โหลดไปแล้วจะไม่สามารถพิมพ์ 110... ได้
ให้แก้ไขโดย
การพิมพ์เลขดังกล่าวในโปรแกรม Notepad แล้วก๊อปมาวางแทน
หรือพิมพ์ตัวเลขในช่อง "คำนำหน้าชื่อ" แล้วกด F2 แล้วทำการก๊อปเฉพาะตัวเลข 13 หลักไปวาง
เพราะถ้าทำการก๊อปโดยไม่กด F2 ก่อน ตัวเลขจะไม่อยู่ในรูปแบบเลขบัตรประจำตัวประชาชน

โดยทำตามในรูปดังต่อไปนี้
1. กดปุ่ม Retry เพื่อขอพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
www.gongtham.net/images/thai_id/thai_id_howto_01.jpg

2. คลิกขวาขณะที่ตัวเลขมีพื้นสีดำ (หมายถึงถูกเลือกไว้อยู่) จากนั้นกดปุ่ม Ctrl-C (คียลัด) หรือจะคลิกขวาแล้วเลือก Copy ก็ได้ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Esc (ปุ่มที่อยู่ซ้ายบนสุด) เพื่อยกเลิกการกรอก
www.gongtham.net/images/thai_id/thai_id_howto_02.jpg

3. กดปุ่ม Ctrl-V (คีย์ลัด) หรือคลิกขวาแล้วเลือก Paste
www.gongtham.net/images/thai_id/thai_id_howto_03.jpg

หมายเหตุ: ภาพนี้จากโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ถ้าเป็นรุ่นอื่น ๆ อาจมีเมนูที่แตกต่างกัน
แต่ใช้หลักการเดียวกัน

ถ้าไม่ใช่เลขประจำตัวประชาชนไทย
ให้ลงบันทึกที่หมายเหตุไว้ด้วยว่าเป็นของประเทศ หรือ ชนชาติใด
เพราะหากนำเลขดังกล่าวไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของเลขประจำตัวประชาชนไทยแล้วไม่ผ่าน
จะเกิดความยุ่งยากกว่าเดิม
แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 15-09-2013 19:28
 
katathammo
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-08-2013 20:40
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

พิมพ์เป็นตัวเลขไทยได้ไหมครับ เช่น 1 1101 00000 00 1 เป็น ๑ ๑๑๐๑ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๑ ขอบคุณมากครับ Smile
 
phng
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 08-08-2013 10:43
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ให้พิมพ์เป็นเลขอารบิกครับ ตามเลขที่พิมพ์ไว้บนบัตรประชาชนจะได้ดูตรงกันง่ายว่าผิดหรือถูก มีผิดบ่อยบอก 6 แต่เขียน 9 บอก 9 กลับเขียน 6 ไม่ว่าจะใช้เลขไทยหรืออารบิก ก็มีปัญหาผิดอยู่เช่นกัน ดังนั้นจึงให้พิมพ์เป็นอารบิกครับ ส่วนรูปแบบการแสดงผลก็ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ให้
 
phng
#4 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 16-09-2013 18:28
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ศ.๑, ศ.๒, ศ.๕, ศ.๖ ฉบับแก้ไข (18:22 16/9/2556)
สามารถพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วย 110..........

ถ้าไม่สามารถแก้ไขตามคำแนะนำด้านบน
ให้ทำการดาวน์โหลดฉบับที่แก้ไขในกระทู้ :
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖

หรือที่รายการ:
ดาวน์โหลด: บัญชี ศ. และบัญชีอื่น ๆ

หมายเหตุ :
วิธีแก้ไขที่แนะนำไว้ด้านบนนั้น
ใช้กับเลขประจำตัวประชาชนได้ทั่วโลก (ไม่ครบหรือเกิน 13 หลัก ก็ลงได้)
และอย่าลืม ถ้าไม่ใช่เลขประจำตัวประชาชนไทย
ให้ลงหมายเหตุไว้ด้วยว่าเป็นของชนชาติหรือประเทศใด
แก้ไขโดย phng เมื่อ 16-09-2013 20:49
 
katathammo
#5 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 16-07-2014 20:13
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

สอบถามเพิ่มเติม :
วิธีเรียงลำดับก่อนหลัง ทำอย่างไรครับเช่น
1 3209 01220 45 6 เด็กชาย อิทธิพล เฉลางาม เกิดเดือน 8 พ.ศ.เกิด 2543
3 3209 00084 12 0 ยาบ มาพพ ไผ่เจริญ เกิดเดือน 1 พ.ศ.เกิด 2539
อย่างนี้จะเรียงยังไงครับ
ยึดเอาตัวไหนเป็นหลัก...? Wink
 
phng
#6 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 18-07-2014 15:30
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ติดตามอ่านข้อความเก่าได้ที่:
หลักการเรียงข้อมูลธรรมศึกษา

หรือข้อความอื่นๆ ได้ที่:
ห้องสนทนา
แก้ไขโดย phng เมื่อ 18-07-2014 15:39
 
phng
#7 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 17-07-2017 13:26
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

เรื่องเก่า ทบทวนใหม่

ดูวีดีโอประกอบ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 123,228,910 ผู้เยี่ยมชม