June 19 2024 21:34:40
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๕
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 08-12-2012 15:11
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนกลาง

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
สนร.ส่วนกลาง (ธรรมยุต)

- นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก
(เพิ่มลงในระบบค้นหาผลสอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
- ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
(เพิ่มลงในระบบค้นหาผลสอบ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
นักธรรมชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑

- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ

สนง.เจ้าคณะภาค ๒
- พระนครศรีอยุธยา
- อ่างทอง
- สระบุรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๓
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- ชัยนาท
- อุทัยธานี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๔
- นครสวรรค์
- กำแพงเพชร
- พิจิตร
- เพชรบูรณ์

สนง.เจ้าคณะภาค ๕
- พิษณุโลก
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์
- ตาก

สนง.เจ้าคณะภาค ๖
- ลำปาง
- เชียงราย
- พะเยา
- แพร่
- น่าน

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๘
- อุดรธานี
- หนองคาย
- บึงกาฬ
- เลย
- สกลนคร
- หนองบัวลำภู

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๙
- ขอนแก่น
- มหาสารคาม
- กาฬสินธุ์
- ร้อยเอ็ด

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๐
- อุบลราชธานี
- ศรีสะเกษ
- นครพนม
- ยโสธร
- มุกดาหาร
- อำนาจเจริญ

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๑
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- ชัยภูมิ
- สุรินทร์

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๒
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- นครนายก
- ฉะเชิงเทรา

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๓
- ชลบุรี
- ระยอง
- จันทบุรี
- ตราด

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๔
- นครปฐม
- สุพรรณบุรี
- กาญจนบุรี
- สมุทรสาคร

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๕
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- สมุทรสงคราม
- ประจวบคีรีขันธ์

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๖
- นครศรีธรรมราช
- ชุมพร
- สุราษฎร์ธานี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๗
- ภูเก็ต
- ตรัง
- พังงา
- กระบี่
- ระนอง

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๘
- สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส.

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
นักธรรมชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓,๑๒-๑๓ (ธ)

นนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สระบุรี-ลพบุรี-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-ปราจีนบุรี-สระแก้ว-นครนายก-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด.

สนง.เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ตาก-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-พิจิตร-กำแพงเพชร, ลำปาง-แพร่-น่าน-เชียงราย-พะเยา, เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน.

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นครปฐม-สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, เพชรบุรี.

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
ธรรมศึกษาชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑ ฝ่ายการศึกษา

- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๓
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- ชัยนาท
- อุทัยธานี

สนง.เจ้าคณะภาค ๕
- พิษณุโลก
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์
- ตาก

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๘
- อุดรธานี
- หนองคาย
- บึงกาฬ
- เลย
- สกลนคร
- หนองบัวลำภู

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๐
- อุบลราชธานี
- ศรีสะเกษ
- นครพนม
- ยโสธร
- มุกดาหาร
- อำนาจเจริญ

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๒
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- นครนายก
- ฉะเชิงเทรา

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๔
- นครปฐม
- สุพรรณบุรี
- กาญจนบุรี
- สมุทรสาคร

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๕
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- สมุทรสงคราม
- ประจวบคีรีขันธ์

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๖
- นครศรีธรรมราช
- ชุมพร
- สุราษฎร์ธานี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๗
- ภูเก็ต
- ตรัง
- พังงา
- กระบี่
- ระนอง

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๘
- สงขลา
- พัทลุง
- สตูล
- ปัตตานี
- ยะลา
- นราธิวาส

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ธรรมศึกษาชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

- นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท.
- ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด.

สนง.เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
- นครสวรรค์
- เพชรบูรณ์
- กำแพงเพชร
- อุตรดิตถ์
- พิษณุโลก
- ลำปาง
- พะเยา
- เชียงราย
- เชียงใหม่
- แม่ฮ่องสอน

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
- นครราชสีมา
- ชัยภูมิ
- บุรีรัมย์
- สุรินทร์

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
- นครศรีธรรมราช
- สุราษฎร์ธานี
- ชุมพร
- ภูเก็ต
- สงขลา
- พัทลุง
- ปัตตานี
- ยะลา

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
นักธรรมชั้นโท
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

ภาค ๑ : นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ.
ภาค ๒ : พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี.
ภาค ๓ : ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี.
ภาค ๔ : นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร,เพชรบูรณ์.
ภาค ๕ : พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก.
ภาค ๖ : ลำปาง, พะเยา, แพร่, เชียงราย, น่าน.
ภาค ๗ : ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่.
ภาค ๘ : อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร, หนองบัวลำภู, เลย.
ภาค ๙ : ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด.
ภาค ๑๐ : อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ.
ภาค ๑๑ : นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ.
ภาค ๑๒ : ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา.
ภาค ๑๓ : ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด.
ภาค ๑๔ : นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี (แก้ไข), สมุทรสาคร.
ภาค ๑๕ : ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์.
ภาค ๑๖ : นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี.
ภาค ๑๗ : ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง.
ภาค ๑๘ : สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส.

ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) :
ทั้งหมด


ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
นักธรรมชั้นเอก
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) คณะจังหวัด:

อุตรดิตถ์, ตาก, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, นครราชสีมา, สุรินทร์, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง, สงขลา, สตูล, ยะลา, นราธิวาส, พิษณุโลก, ปัตตานี.

นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, หนองคาย, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, พัทลุง.

ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) คณะจังหวัด:
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, ปราจีนบุรี, นครนายก, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, อุดรธานี, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, พังงา, พัทลุง, ปัตตานี.

ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, หนองคาย, นครพนม, นครราชสีมา, นครปฐม, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, สตูล.

เกณฑ์การสอบผ่าน
- นักธรรม รวมทุกวิชาต้องได้ ๒๘๐/๔๐๐ คะแนน และไม่มีวิชาใดต่ำกว่า ๒๕ คะแนน
- ธรรมศึกษา รวมทุกวิชาต้องได้ ๒๐๐/๔๐๐ คะแนน และไม่มีวิชาใดต่ำกว่า ๒๕ คะแนน
แก้ไขโดย phng เมื่อ 25-02-2013 16:29
 
katathammo
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 13-12-2012 14:19
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๕
สนง.เจ้าคณะภาค ๑Shock
 
katathammo
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 15-12-2012 20:14
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

ขอบคุณมากครับGrin
 
phng
#4 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 04-01-2013 13:06
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

สืบเนื่องจากมีการสอบถามบ่อย ๆ เรื่องผลสอบชั้นตรี ส่วนภูมิภาค

จึงขอชี้แจงดังนี้:
ผลสอบชั้นตรี ส่วนภูมิภาค เป็นหน้าที่ของสำนักงานเจ้าคณะภาค ที่ต้องดำเนินการประกาศผลสอบ
แล้วแจ้งต่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด และ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
โดยส่วนมากแล้วสำนักงานแม่กองธรรม จะได้รับการแจ้งผลสอบช้ากว่าสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด เพราะสำนักงานเจ้าคณะภาคต้องแจ้งให้จังหวัดทราบและดำเนินการตรวจทานข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ภายในกวันเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นวันดังกล่าวจึงค่อยส่งผลแจ้งต่อสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเพื่อดำเนินการเก็บรวมรวมและจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ

ฉะนั้นผู้ต้องการทราบผลสอบ ควรติดต่อสอบถามที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดของตนเป็นอันดับแรก
แก้ไขโดย phng เมื่อ 04-01-2013 13:15
 
katathammo
#5 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 14-01-2013 21:24
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

อยากทราบธรรมสนามหลวง ภาค ๑๑ ครับ
 
katathammo
#6 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 08-02-2013 17:30
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

อยากทราบธรรมสนามหลวง ภาค ๑๑ (ธรรมศึกษา) ครับGrinShock
 
phng
#7 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 18-02-2013 15:49
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ธรรมศึกษาชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

- นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท.
- ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด.

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
นักธรรมชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๘

- สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส.
แก้ไขโดย phng เมื่อ 18-02-2013 17:02
 
phng
#8 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 17-04-2013 14:27
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ธรรมศึกษาชั้นโท

ภาค ๑-๒-๓,๑๒-๑๓ (ธ)

- นนทบุรี (ธ)
- ปทุมธานี (ธ)
- พระนครศรีอยุธยา (ธ)
- อ่างทอง (ธ)
- ลพบุรี (ธ)
- สิงห์บุรี (ธ)
- ฉะเชิงเทรา (ธ)
- ชลบุรี (ธ)
- ระยอง (ธ)
- จันทบุรี (ธ)
- ตราด (ธ)

ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
- นครสวรรค์ (ธ)
- กำแพงเพชร (ธ)
- เพชรบูรณ์ (ธ)
- พิษณุโลก (ธ)
- อุตรดิตถ์ (ธ)
- ลำปาง (ธ)
- พะเยา (ธ)
- แม่ฮ่องสอน (ธ)

ภาค ๘ (ธ)
- อุดรธานี (ธ)
- หนองคาย (ธ)
- บึงกาฬ (ธ)
- เลย (ธ)
- สกลนคร (ธ)
- หนองบัวลำภู (ธ)

ภาค ๙ (ธ)
- ขอนแก่น (ธ)
- กาฬสินธุ์ (ธ)
- ร้อยเอ็ด (ธ)

ภาค ๑๐ (ธ)
- อุบลราชธานี (ธ)
- ศรีสะเกษ (ธ)
- นครพนม (ธ)
- ยโสธร (ธ)
- มุกดาหาร (ธ)
- อำนาจเจริญ (ธ)

ภาค ๑๑ (ธ)
- นครราชสีมา (ธ)
- ชัยภูมิ (ธ)
- สุรินทร์ (ธ)

ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
- กาญจนบุรี (ธ)
- สมุทรสาคร (ธ)
- สมุทรสงคราม (ธ)
- ราชบุรี (ธ)
- เพชรบุรี (ธ)
- ประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
- ชุมพร (ธ)
- สุราษฎร์ธานี (ธ)
- ภูเก็ต (ธ)
- สงขลา (ธ)
- พัทลุง (ธ)
แก้ไขโดย phng เมื่อ 12-05-2013 19:20
 
phng
#9 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 10-05-2013 23:14
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๑

- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ

ภาค ๒
- พระนครศรีอยุธยา
- อ่างทอง
- สระบุรี --- ดูที่ค้นผลสอบ

ภาค ๓
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- ชัยนาท
- อุทัยธานี

ภาค ๔
- นครสวรรค์
- กำแพงเพชร
- พิจิตร
- เพชรบูรณ์

ภาค ๕
- พิษณุโลก --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์
- ตาก

ภาค ๖
- ลำปาง
- เชียงราย --- ดูที่ค้นผลสอบ
- พะเยา
- แพร่
- น่าน

ภาค ๗
- เชียงใหม่
- ลำพูน
- แม่ฮ่องสอน

ภาค ๘
- อุดรธานี
- หนองคาย
- บึงกาฬ
- เลย
- สกลนคร
- หนองบัวลำภู

ภาค ๙
- ขอนแก่น
- มหาสารคาม
- กาฬสินธุ์
- ร้อยเอ็ด

ภาค ๑๐
- อุบลราชธานี --- ดูที่ค้นผลสอบ
- ศรีสะเกษ
- นครพนม
- ยโสธร
- มุกดาหาร
- อำนาจเจริญ

ภาค ๑๑
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- ชัยภูมิ
- สุรินทร์

ภาค ๑๒
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- นครนายก
- ฉะเชิงเทรา --- ดูที่ค้นผลสอบ

ภาค ๑๓
- ชลบุรี
- ระยอง
- จันทบุรี
- ตราด

ภาค ๑๔
- นครปฐม
- สุพรรณบุรี --- ดูที่ค้นผลสอบ
- กาญจนบุรี
- สมุทรสาคร

ภาค ๑๕
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- สมุทรสงคราม --- ดูที่ค้นผลสอบ
- ประจวบคีรีขันธ์

ภาค ๑๖
- นครศรีธรรมราช --- ดูที่ค้นผลสอบ
- ชุมพร
- สุราษฎร์ธานี

ภาค ๑๗
- ภูเก็ต
- ตรัง
- กระบี่
- พังงา
- ระนอง

ภาค ๑๘
- สงขลา
- พัทลุง
- สตูล
- ปัตตานี
- ยะลา
- นราธิวาส --- ดูที่ค้นผลสอบ
แก้ไขโดย phng เมื่อ 12-06-2013 12:59
 
phng
#10 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 11-05-2013 20:28
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๑-๒-๓,๑๒-๑๓ (ธ)

- นนทบุรี (ธ)
- ปทุมธานี (ธ)
- อ่างทอง (ธ)
- พระนครศรีอยุธยา (ธ)
- ลพบุรี - สระบุรี (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สิงห์บุรี (ธ)
- อุทัยธานี (ธ)
- ชัยนาท (ธ)
- ปราจีนบุรี (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สระแก้ว (ธ)
- นครนายก (ธ)
- ฉะเชิงเทรา (ธ)
- ชลบุรี (ธ)
- ระยอง (ธ)
- จันทบุรี (ธ)
- ตราด (ธ)

ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
- นครสวรรค์ (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- เพชรบูรณ์ (ธ)
- ตาก (ธ)
- อุตรดิตถ์ (ธ)
- พิษณุโลก (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สุโขทัย (ธ)
- พิจิตร (ธ)
- กำแพงเพชร (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- ลำปาง (ธ)
- แพร่ (ธ)
- น่าน (ธ)
- เชียงราย (ธ)
- พะเยา (ธ)
- เชียงใหม่ (ธ)
- ลำพูน (ธ)
- แม่ฮ่องสอน (ธ)

ภาค ๘ (ธ)
- อุดรธานี (ธ)
- เลย (ธ)
- หนองคาย (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- บึงกาฬ (ธ) --- ไม่มีส่งสอบ
- สกลนคร (ธ)
- หนองบัวลำภู (ธ)

ภาค ๙ (ธ)
- ขอนแก่น (ธ)
- มหาสารคาม (ธ)
- กาฬสินธุ์ (ธ)
- ร้อยเอ็ด (ธ)

ภาค ๑๐ (ธ)
- อุบลราชธานี (ธ)
- ยโสธร (ธ)
- ศรีสะเกษ (ธ)
- นครพนม (ธ)
- มุกดาหาร (ธ)
- อำนาจเจริญ (ธ)

ภาค ๑๑ (ธ)
- นครราชสีมา (ธ)
- ชัยภูมิ (ธ)
- บุรีรัมย์ (ธ)
- สุรินทร์ (ธ)

ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
- นครปฐม (ธ)
- กาญจนบุรี (ธ)
- สุพรรณบุรี (ธ)
- สมุทรสาคร (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สมุทรสงคราม (ธ)
- ราชบุรี (ธ)
- เพชรบุรี (ธ)
- ประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
- นครศรีธรรมราช (ธ)
- สุราษฎร์ธานี (ธ)
- ชุมพร (ธ)
- ภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สงขลา (ธ)
- สตูล (ธ)
- พัทลุง (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- ปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
แก้ไขโดย phng เมื่อ 12-06-2013 12:58
 
phng
#11 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 12-06-2013 13:07
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12


ใบประกาศนียบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ ทุกชั้น


ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธแห่งชาติ
ทำการจัดส่งไปยังสำนักเรียนคณะจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว
(เริ่มทำการจัดส่งตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖)

แก้ไขโดย phng เมื่อ 12-06-2013 13:09
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.07 วินาที 123,229,017 ผู้เยี่ยมชม