ค้นหารายชื่อผู้สอบธรรมสนามหลวงได้ (พุทธศักราช ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖)

นักธรรม (พระภิกษุ, สามเณร)
ธรรมศึกษา (แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา, นักเรียน, นักศึกษา และคฤหัสถ์ผู้สนใจ)
ชั้นตรี | ชั้นโท | ชั้นเอก
ส่วนกลาง | ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) | ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๕๖ (*) พ.ศ. ๒๕๕๕ |
พ.ศ. ๒๕๕๔ | พ.ศ. ๒๕๕๓ | พ.ศ. ๒๕๕๒ | ๒๕๕๑ | ๒๕๕๐ |
๒๕๔๙ | ๒๕๔๘ | ๒๕๔๗ | ๒๕๔๖ | ๒๕๔๕ | ๒๕๔๔ | ๒๕๔๓
เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | โรงเรียน / องค์กร | สังกัดวัด | อำเภอ | สำนักเรียน / จังหวัด

  
วิธีค้นหา : ให้ทำตามลำดับต่อไปนี้
1. คลิ๊กที่วงกลมหน้ารายการ นักธรรม หรือ ธรรมศึกษา
2. คลิ๊กที่วงกลมหน้ารายการ ชั้นตรี หรือ ชั้นโท หรือ ชั้นเอก
3. คลิ๊กที่วงกลมหน้ารายการ ส่วนกลาง หรือ ฯลฯ
4. คลิ๊กที่วงกลมหน้ารายการ พ.ศ. ที่ต้องการ
5. คลิ๊กที่วงกลมหน้ารายการ เลขที่ ปกศ. หรือ ชื่อ ฯลฯ
6. คลิ๊กที่ช่องกรอกข้อความแล้วพิมพ์คำที่ต้องการ
7. กด Enter หรือคลิ๊กที่คำค้นหา เพื่อค้นหาตามรายการที่เลือก
 
ตัวอย่าง : ต้องการทราบว่า เด็กชายสมพร สอบได้หรือไม่
เมื่อพิมพ์คำว่า เด็กชายสมพร แล้วกดค้นหาไม่พบ
ให้เปลี่ยนเป็นพิมพ์เฉพาะชื่อคือ สมพร แล้วกดค้นหาอีกที
 
 

* ข้อมูลนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง : แผนกสถิติ-ข้อมูล
  กลับหน้าแรก

สนับสนุนเว็บไซต์โดย:      
ISSP - Internet Solution & Service  Provider
Internet Solution & Service Provider