May 26 2024 18:23:13
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 03-10-2014 19:52
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง

ลำดับที่ ๑.
โรงเรียน หรือ วัดที่จะส่งสอบ รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้เรียบร้อย นำส่งสำนักศาสนศึกษา

ลำดับที่ ๒.
สำนักศาสนศึกษา รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักเรียน

ลำดับที่ ๓.
สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักเรียนที่เป็นเจ้าของสนามสอบ

ลำดับที่ ๔.
สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานเจ้าคณะภาคและสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

~~~หรือ~~~

ลำดับที่ ๔.
สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานเจ้าคณะภาค

ลำดับที่ ๕.
สำนักงานเจ้าคณะภาค รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

~~~~~~~~~

เฉพาะสำนักเรียนส่วนกลาง

ลำดับที่ ๔.

สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

~~~~~~~~~

ควรทำความเข้าใจเรื่อง สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา / สนามสอบ
เพราะกว่าจะได้ชื่อว่าเป็น สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติเช่นไร ตามประกาศมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๕

และการจะเป็น สนามสอบ จะต้องดำเนินการเช่นไร
แก้ไขโดย phng เมื่อ 06-10-2014 19:47
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-10-2014 10:53
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

เอกสาร: ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕

ศึกษาได้ที่เว็บไซต์: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การขออนุมัติเป็นสนามสอบ ศึกษาได้ที่: ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
แก้ไขโดย phng เมื่อ 07-10-2014 11:00
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 121,633,290 ผู้เยี่ยมชม