April 25 2017 09:52:02
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๕๘
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
ดาวน์โหลดสมุดเซ็นเยี่ยม
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม ขอแก้ไข
นักธรรม แจ้งสถิติคงสอบ
ธรรมศึกษา ขอแก้ไข
ธรรมศึกษา แจ้งสถิติคงสอบ
เรื่องสอบธรรม-ปัญหา-เฉลย
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ฝ่ายธุรการ
ดาวน์โหลด
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๙
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นธ.
แจ้งสถิติคงสอบ นธ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นธ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธศ.
แจ้งสถิติคงสอบ ธศ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธศ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 03-10-2014 19:52
Super Admin


ข้อความ: 76
เข้าร่วม: 01.09.12

โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง

ลำดับที่ ๑.
โรงเรียน หรือ วัดที่จะส่งสอบ รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้เรียบร้อย นำส่งสำนักศาสนศึกษา

ลำดับที่ ๒.
สำนักศาสนศึกษา รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักเรียน

ลำดับที่ ๓.
สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักเรียนที่เป็นเจ้าของสนามสอบ

ลำดับที่ ๔.
สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานเจ้าคณะภาคและสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

~~~หรือ~~~

ลำดับที่ ๔.
สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานเจ้าคณะภาค

ลำดับที่ ๕.
สำนักงานเจ้าคณะภาค รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

~~~~~~~~~

เฉพาะสำนักเรียนส่วนกลาง

ลำดับที่ ๔.

สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

~~~~~~~~~

ควรทำความเข้าใจเรื่อง สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา / สนามสอบ
เพราะกว่าจะได้ชื่อว่าเป็น สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติเช่นไร ตามประกาศมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๕

และการจะเป็น สนามสอบ จะต้องดำเนินการเช่นไร
แก้ไขโดย phng เมื่อ 06-10-2014 19:47
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-10-2014 10:53
Super Admin


ข้อความ: 76
เข้าร่วม: 01.09.12

เอกสาร: ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕

ศึกษาได้ที่เว็บไซต์: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การขออนุมัติเป็นสนามสอบ ศึกษาได้ที่: ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
แก้ไขโดย phng เมื่อ 07-10-2014 11:00
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 44,717,021 ผู้เยี่ยมชม