August 18 2019 17:55:45
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๖๑
ติดต่อสำนักเรียน
eLearning ธรรมศึกษา
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๑
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒ ธ.ค. ๖๑
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลยข้อสอบ ๒๕๖๐
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒
ดาวน์โหลด
ขอแก้ไข (พิมพ์ออนไลน์)

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
รับข้อสอบ
ผลสอบธรรม ๖๐
ค้นรายชื่อส่งสอบ ๖๑
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย ๒๔ พ.ย. ๖๑
คำปราศรัย ๒๙ พ.ย. ๖๑
คำปราศรัย ๒ ธ.ค. ๖๑
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
นักธรรม-ธรรมศึกษา สมัครเรียน-สอบที่ใดบ้าง
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 02-08-2014 21:31
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

นักธรรม-ธรรมศึกษา สมัครเรียน-สอบธรรมสนามหลวง

ส่วนกลาง ตรวจสอบได้ที่ : รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง

ใกล้ที่ไหน ติดต่อสอบถามและสมัครได้ตามอัธยาศัย


อ่านคำแนะนำอื่น

แก้ไขโดย phng เมื่อ 09-08-2014 20:07
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 03-08-2014 18:22
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

โรงเรียน, สถานศึกษา หรือองค์กรและบริษัทใดๆ
ต้องการใช้สถานที่ของตนเป็นที่จัดสอบ
ให้ดำเนินการตามระเบียบ

อ่านได้ที่ :
หลักเกณฑ์การขออนุมัติเพื่อขอเปิดสนามสอบ

และต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ ตามที่ระบุในคู่มือรับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เนต
แก้ไขโดย phng เมื่อ 03-08-2014 18:23
 
phng
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 05-08-2014 22:05
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12


นักธรรม ส่วนกลาง ดูรายชื่อสนามสอบที่ :
สนามสอบนักธรรมส่วนกลาง

แก้ไขโดย phng เมื่อ 05-08-2014 22:06
 
phng
#4 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-08-2014 17:31
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12


ระเบียบวิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗
อ่านได้ที่ :
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 59,944,591 ผู้เยี่ยมชม