July 21 2024 10:31:57
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
สนามสอบที่อนุมัติแล้ว
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 12-09-2013 17:45
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

รายชื่อสนามสอบที่อนุมัติแล้ว ตามที่เจ้าสำนักเรียนแจ้งขอ

หมายเหตุ:
รายชื่อสนามสอบ ที่ฝ่ายสถิติสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จัดทำส่งไปยังสำนักเรียนต่างๆ หรือในดาวโหลดในเว็บนี้
อาศัยข้อมูลจากสนามสอบที่มีการจัดสอบในปี พ.ศ.๒๕๕๕
ยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ฉะนั้นจึงยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่ สำนักเรียนต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามหนังสือที่ได้รับแจ้งอนุมัติแล้ว
แก้ไขโดย phng เมื่อ 13-09-2013 17:13
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 13-09-2013 10:28
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

สนามสอบนักธรรมชั้นตรี

สำนักเรียน คณะเขตลาดกระบัง

- วัดลานบุญ เขตลาดกระบัง (อนุมัติย้ายจาก วัดบำรุงรื่น แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง)

สำนักเรียน คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
- วัดคลองเตยใน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยนาท
- วัดอินทาราม ต.ตลุก อ.สรรพยา (อนุมัติย้ายจาก วัดโคกเข็ม ต.ตลุก อ.สรรพยา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์
- วัดจินดาราม ต.ไผทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ (อนุมัติย้ายจาก วัดโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ)
- วัดป่าละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย (อนุมัติย้ายจากวัดสำโรง ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย)

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ
- วัดศิริพงษาวาส ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส
- วัดท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดราชบุรี
- วัดโชติทายการาม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก (อนุมัติย้ายจาก วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก)

สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร
- วัดสุวรรณธาราราม ต.สวนแตง อ.ละแม (อนุมัติย้ายจากวัดโสมสิริวัฒนาราม ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม)

สำนักเรียน คณะจังหวัดตราด (ธ)
- วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด (อนุมัติย้ายจาก วัดวรดิตถาราม ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด)

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก (ธ)
- วัดสีตลาราม อ.เมืองตาก จ.ตาก
แก้ไขโดย phng เมื่อ 13-09-2013 17:14
 
phng
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 13-09-2013 17:14
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

สนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก

สำนักเรียน วัดสัมพันธวงศ์

- วัดทองเนียม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม (อนุมัติย้ายจาก วัดราษฎร์บำรุง แขวงหลักสอง เขตบางแค)
แก้ไขโดย phng เมื่อ 13-09-2013 17:16
 
phng
#4 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 13-09-2013 17:15
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

สนามสอบธรรมศึกษา

สำนักเรียน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

- วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เขตคลองสามวา
- โรงเรียนวัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

สำนักเรียน วัดมหาธาตุ
- โรงเรียนประชาบำรุง เขตหนองแขม

สำนักเรียน คณะเขตหนองจอก
- โรงเรียนวัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก

สำนักเรียน วัดราชโอรสาราม
- โรงเรียนวัดกก แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
- โรงเรียนวัดนาคนิมิตร แขวงจอมทอง เขตจอมทอง

สำนักเรียน วัดเบญจมบพิตร
- โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
- โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

สำนักเรียน คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
- วัดคลองเตยใน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
- โรงเรียนวัดสะพาน
- โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
- โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
- โรงเรียนสายน้ำทิพย์
- โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

สำนักเรียน คณะเขตสายไหม
- โรงเรียนผ่องสุวรรณ เขตสายไหม
- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เขตสายไหม

สำนักเรียน คณะเขตบางกอกน้อย
- โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

สำนักเรียน คณะเขตลาดกระบัง
- วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง (อนุมัติย้ายจาก วัดบำรุงรื่น แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง)

สำนักเรียน วัดรัชฎาธิษฐาน
- โรงเรียนวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน (อนุมัติย้ายสำนักเรียนจาก วัดยานนาวา)

สำนักเรียน คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน
- โรงเรียนวัดประชาบำรุง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

สำนักเรียน วัดเทพลีลา
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขตสวนหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี
- วัดพิรุณศาสตร์ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสมุทรปราการ
- โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
- โรงเรียนคลองใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสิงห์บุรี
- วัดเฉลิมมาศ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง
- โรงเรียนวัดบ้านหม้อ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร (อนุมัติย้ายจาก โรงเรียนชุมชนแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร)

สำนักเรียน คณะจังหวัดแพร่
- โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ต.สรอย อ.วังชิ้น
- โรงเรียนบ้านวังเบอะ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์
- โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์
- โรงเรียนพระครูพิทยาคม ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ต.นางรอง อ.นางรอง
- โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดราชบุรี
- โรงเรียนบ้านลำพระ ต.บ้านคา อ.บ้านคา
- โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา
- โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา (อนุมัติย้ายจาก โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา)

สำนักเรียน คณะจังหวัดตราด (ธ)
- วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด (อนุมัติย้ายจาก วัดวรดิตถาราม ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด)

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
- วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
แก้ไขโดย phng เมื่อ 19-09-2013 00:55
 
phng
#5 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 24-09-2013 08:26
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

สนามสอบธรรมศึกษา

คณะเขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ

คณะเขตทุ่งครุ
- โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
- โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุ่งครุ
- โรงเรียนบางมด เขตทุ่งครุ
- โรงเรียนนาหลวง
- โรงเรียนบางมดโสธราราม
- วัดสน

วัดมหาพฤฒาราม
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง (อนุมัติย้ายจาก สนร.คณะเขตลาดกระบัง)

วัดประยุรวงศาวาส
- โรงเรียนวัดตะล่อม เขตตลิ่งชัน
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัดราชสิงขร
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ

วัดนิมมานรดี
- โรงเรียนสุภาคมศึกษา เขตภาษีเจริญ

คณะจังหวัดสุรินทร์
- โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ต.บ้านไทร อ.ปราสาท (อนุมัติย้ายจาก โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตรวจ)

คณะจังหวัดแพร่
- โรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
- โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย
- โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
- วัดพระธาตุพระลอ ต.กลาง อ.สอง

คณะจังหวัดนครพนม
- โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม
- โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก

คณะจังหวัดนราธิวาส
- วัดชลธาราวาส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ (อนุมัติย้ายจาก วัดตันหยงมัส)

คณะจังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร
- โรงเรียนบ้านหนองชุม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว
------- 9:36 24/9/2556 -------

คณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
- วัดถ้ำผาจรุย ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด

คณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ)
- วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
- โรงเรียนทองเอนวิทยา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี (อนุมัติยุบ)

คณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี (ธ)
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ ต..ธรรมมามูล อ.เมืองชัยนาท
- โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์
- วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์
- โรงเรียนลานสักวิทยา ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
------- 10:03 24/9/2556 -------
แก้ไขโดย phng เมื่อ 24-09-2013 10:06
 
phng
#6 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 24-09-2013 09:35
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

สนามสอบ นักธรรมชั้นตรี

คณะจังหวัดสุรินทร์
- วัดศาลาเย็น ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ (อนุมัติย้ายจาก วัดโพธิ์รินทร์วิเวก ต.เขวาสินรินทร์)

คณะจังหวัดสตูล
- วัดมงคลมิ่งเมือง ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล (อนุมัติย้ายจาก วัดชนาธิปเฉลิม ต.พิมาน)

คณะจังหวัดนราธิวาส
- วัดชลธาราวาส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ (อนุมัติย้ายจาก วัดตันหยงมัส)

คณะจังหวัดยโสธร
- วัดป่าจันทวนาราม ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา (อนุมัติย้ายจาก วัดโคกสำราญ ต.โคกสำราญ)

คณะจังหวัดนครราชสีมา
- วัดโนนหมัน ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ
------- 9:36 24/9/2556 -------

คณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
- วัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย
------- 10:03 24/9/2556 -------
แก้ไขโดย phng เมื่อ 24-09-2013 10:07
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 125,669,872 ผู้เยี่ยมชม