July 25 2024 05:07:45
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 06-07-2013 13:19
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12


กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖


นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ตรงกับวันอาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร - พุธ (ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
--- กำหนดส่งบัญชี วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ---

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ตรงกับวันอังคาร - พุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ (แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
--- กำหนดส่งบัญชี วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ---

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย
--- กำหนดส่งบัญชี วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ---

********

บัญชีส่งสอบ(ศ.ต่างๆ) มีการเปลี่ยนแปลง

นักธรรม:
- ใช้เลขประจำตัวประชาชนไทย ๑๓ หลัก
- แยกคำนำหน้าออกจากชื่อ
- อายุ ใช้เลขเดือนและ พ.ศ.เกิดแทน
- พรรษา ใช้เลขเดือนและ พ.ศ.อุปสมบทแทน
- ระบุตำบล-อำเภอ-จังหวัด ของวัด

ธรรมศึกษา:
- ใช้เลขประจำตัวประชาชนไทย ๑๓ หลัก
- แยกคำนำหน้าออกจากชื่อ
- อายุ ใช้เลขเดือนและ พ.ศ.เกิดแทน
- ระบุตำบล-อำเภอ-จังหวัด ขององค์กร (วัด / โรงเรียน / บริษัท / ฯลฯ)
- ระบุตำบล-อำเภอ-จังหวัด ของวัด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปี พ.ศ.๒๕๕๖***
สำนักเรียนคณะจังหวัดต่างๆ ที่ยังไม่ได้ทำการจัดเก็บข้อมูล ขอให้ใช้แบบฟอร์มใหม่นี้
(จะมีหนังสือแจ้งพร้อมกับระเบียบปฏิบัติการสอบภายในเดือนสิงหาคม)

นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑) --- ปรับปรุง 18:22 16/9/2556 --- แก้ไข
นักธรรมชั้นโท-เอก (ศ.๒) --- ปรับปรุง 18:22 16/9/2556 --- แก้ไข
นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก (ศ.๓) --- ปรับปรุง 21:25 2/8/2556
บัญชีรับใบตอบนักธรรม --- ปรับปรุง 21:25 2/8/2556

ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕) --- ปรับปรุง 18:22 16/9/2556 --- แก้ไข
ธรรมศึกษาชั้นโท-เอก (ศ.๖) --- ปรับปรุง 18:22 16/9/2556 --- แก้ไข
ธรรมศึกษาชั้นตรีโท-เอก (ศ.๗) --- ปรับปรุง 21:25 2/8/2556
บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษา --- ปรับปรุง 21:25 2/8/2556

นักธรรม และ ธรรมศึกษา <<--เฉพาะสำนักเรียนส่วนกลาง

บัญชี สถ.๕ ส่งจำนวนนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

บัญชี สถ.๕ แจ้งจำนวน-นามประธาน-ผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

บัญชี สถ.๕ ส่งจำนวนนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

บัญชี สถ.๕ แจ้งจำนวน-นามประธาน-ผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

บัญชี สถ.๖ ส่งจำนวนธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

บัญชี สถ.๖ แจ้งจำนวน-นามประธาน-ผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายสถิติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เวลา 13.00 - 19.00 น.(เว้นวันพระและวันอาทิตย์ ) ***

โทร.0-2629-0961 ต่อ 117, 118, 119
โทร.0-2629-0962 ต่อ 117, 118, 119
โทร.0-2280-7682 ต่อ 117, 118, 119
แฟกซ์.0-2629-2142
แก้ไขโดย phng เมื่อ 16-09-2013 18:46
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 126,167,163 ผู้เยี่ยมชม