October 01 2023 06:13:31
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
สนามสอบธรรมศึกษา ส่วนกลาง ๒๕๕๕
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 20-11-2012 02:00
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

สนามสอบธรรมศึกษา ส่วนกลาง ๒๕๕๕

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบอยู่
และบางสนามสอบได้มีการแจ้งข้อผิดพลาดกลับตาม email ที่ติดต่อเข้ามาแล้ว
เพื่อให้แต่ละสนามสอบดำเนินการแก้ไข

รายชื่อสนามสอบที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้รับ
จากการส่งทาง email: [email protected], [email protected]
มีรายชื่อต่อไปนี้ :

สำนักเรียน : สนามสอบ // ผลการตรวจข้อมูล

วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดบวรนิเวศวิหาร // ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์(PSC) // ผ่าน
- โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนอุดมศึกษา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญ // ผ่าน
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) // ผ่าน
- โรงเรียนโพธิสารพิทยากร // ผ่าน
- โรงเรียนวัดบวรมงคล // ผ่าน
- โรงเรียนศิริมงคลศึกษา //
- วัดเขมาภิรตาราม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดพุทธบูชา // ผ่าน
- วัดมัชฌันติการาม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนสตรีวิทยา // ผ่าน
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา // ไม่ผ่าน

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม :
- โรงเรียนวัดราชบพิธ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ // ผ่าน
- โรงเรียนอาษาวิทยา (วัดอาษาสงคราม) // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี // ผ่าน

วัดมกุฏกษัตริยาราม :
- โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ // ผ่าน

วัดเทพศิรินทราวาส :
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ //

วัดสัมพันธวงศ์ :
- วัดสามัคคีสุทธาวาส // ผ่าน
- วัดราษฎร์บำรุง //
- โรงเรียนบ้านนายเหรียญ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวีรสุนทร //
- โรงเรียนวัดท่าข้าม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ // ไม่ผ่าน

วัดราชาธิวาสวิหาร :
- โรงเรียนวัดราชาธิวาส //

วัดปทุมวนาราม :
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดปทุมวนาราม // ไม่ผ่าน

วัดบรมนิวาส :
- โรงเรียนวัดบรมนิวาส // ผ่าน

วัดธาตุทอง :
- วัดธาตุทอง //

วัดธรรมมงคล :
- วัดธรรมมงคล // ผ่าน

วัดพระศรีมหาธาตุ :
- วัดพระศรีมหาธาตุ // ผ่าน
- โรงเรียนสารวิทยา // ผ่าน
- โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา // ผ่าน
- โรงเรียนหอวัง // ผ่าน
- โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม // ผ่าน
- โรงเรียนบางบัว // ผ่าน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ (ม.ต้น) // ผ่าน
- โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ // ผ่าน
- โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ // ผ่าน

วัดอาวุธวิกสิตาราม :
- วัดอาวุธวิกสิตาราม // ผ่าน
- วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ // ผ่าน

วัดมหาธาตุ :
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ // ผ่าน
- โรงเรียนวัดไตรสามัคคี // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดสวนส้ม สมุทรปราการ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.วังน้อย //

วัดพระเชตุพน :
- โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ //

วัดสุทัศนเทพวราราม :
- โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ //

วัดสามพระยา :
- โรงเรียนวัดสังเวช // ไม่ผ่าน

วัดพระพิเรนทร์ :
- วัดพระพิเรนทร์ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดชัยมงคล // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนปทุมวัน // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนสวนลุมพินี // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดพลับพลาชัย // ไม่ผ่าน

วัดสระเกศ :
- โรงเรียนวัดสระเกศ // ผ่าน
- วิทยาลัยสารพัดช่าง พระนคร // ผ่าน
- โรงเรียนสายปัญญา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม // ผ่าน
- โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย // ผ่าน

วัดไตรมิตรวิทยาราม :
- วัดไตรมิตรวิทยาราม //

วัดปทุมคงคา :
- โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคา //
- โรงเรียนปทุมคงคา //
- โรงเรียนศึกษานารีวิทยา //
- โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ //

คณะเขตสัมพันธวงศ์ :
- โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม // ไม่ผ่าน

วัดเบญจมบพิตร :
- โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร // ผ่าน
- โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ // ผ่าน
- โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) // ผ่าน
- โรงเรียนวัดอัมพวัน // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนโยธินบูรณะ (วัดใหม่ทองเสน) // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนสุโขทัย (วัดสุคันธาราม) // ผ่าน

วัดสร้อยทอง :
- เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร // ไม่ผ่าน
- เรือนจำกลางคลองเปรม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดสร้อยทอง // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง // ผ่าน
- โรงเรียนเวตวันธรรมาวาส // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ // ไม่ผ่าน

วัดพรหมวงศาราม :
- โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย // ไม่ผ่าน
- วัดทัศนารุณสุนทริการาม // ผ่าน
- โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ // ผ่าน

วัดมหาพฤฒาราม :
- โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม //
- โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง //

วัดหัวลำโพง :
- โรงเรียนพุทธจักรวิทยา // ผ่าน

วัดยานนาวา :
- มหาวิทยาลัยสยาม // ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน // ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม // ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ // ไม่ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน // ไม่ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ // ไม่ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ // ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ // ไม่ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบริหารธุรกิจ // ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา // ไม่ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู // ผ่าน
- โรงเรียนจินดาบำรุง //
- โรงเรียนสวนอนันต์ // ผ่าน
- โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ //
- วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี //
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร // ผ่าน
- โรงเรียนวัดรางบัว // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) // ผ่าน
- โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี // ผ่าน
- โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดตลิ่งชัน // ผ่าน
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนกงลี้จงซัน // ผ่าน
- โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) // ไม่ผ่าน
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ // ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ // ผ่าน
- ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา //
- โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม // ผ่าน
- โรงเรียนประถมนนทรี // ผ่าน
- โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม // ผ่าน
- โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา // ผ่าน
- โรงเรียนทวีวัฒนา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง // ผ่าน
- โรงเรียนวัดสุทธิวราราม //
- โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ //
- โรงเรียนวัดดอกไม้ // ผ่าน
- โรงเรียนวัดช่องนนทรี // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนศิริเพ็ญ // ผ่าน
- โรงเรียนวัดดอน // ผ่าน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม // ผ่าน
- โรงเรียนวัดด่าน // ผ่าน
- โรงเรียนวัดนวลนรดิศ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดไผ่ตัน // ผ่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดมะลิ // ผ่าน
- โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา // ผ่าน

วัดราชสิงขร :
- วัดราชสิงขร //

คณะเขตพระโขนง-บางนา :
- โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา // ผ่าน
- โรงเรียนสิริรัตนาธร // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ // ผ่าน
- โรงเรียนวัดบางนานอก // ผ่าน
- โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ // ผ่าน
- โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) // ผ่าน
- โรงเรียนดาราคาม // ผ่าน

วัดบางนาใน :
- โรงเรียนอรรถวิทย์ // ผ่าน
- โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดบางนาใน // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนอำนวยกนกสิริอนุสรณ์ // ผ่าน

คณะเขตสวนหลวง :
- วัดยาง // ไม่ผ่าน

คณะเขตบางกะปิ :
- โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง // ผ่าน

วัดเทพลีลา :
- โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเทพลีลา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดเทพลีลา // ผ่าน
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) // ผ่าน
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) // ผ่าน
- โรงเรียนไขศรีปราโมชย์อนุสรณ์ // ไม่ผ่าน
- วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนเทพลีลา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ //
- โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม // ผ่าน
- โรงเรียนถนอมบุตร // ผ่าน
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า // ผ่าน

คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม :
- โรงเรียนวัดนวลจันทร์
- โรงเรียนวัดบางเตย
- โรงเรียนคลองกุ่ม
- โรงเรียนชินวร
- โรงเรียนโสมาภา
- โรงเรียนบดินทร์เดชา ๒
- วัดลาดพร้าว
- โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
- โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
- โรงเรียน ทบอ.เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
- โรงเรียนเพชรถนอม
- โรงเรียนโชคชัย(ครูเกียว)
- โรงเรียนประภาสวิทยา // ผ่าน
- โรงเรียนสายอักษร
- โรงเรียนพิชัยพัฒนา
- โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ // ผ่าน

คณะเขตบางเขน-จตุจักร :
- โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม // ไม่ผ่าน

วัดเสมียนนารี :
- ทัณฑสถานหญิงกลาง // ไม่ผ่าน
- ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนประชานิเวศน์ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดเสมียนนารี
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ :
- โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
- โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
- โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
- โรงเรียนทุ่งสองห้อง // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
- โรงเรียนวัดดอนเมือง
- โรงเรียนประชาอุทิศ
- โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑
- โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒
- โรงเรียนวัดหลักสี่
- โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา
- โรงเรียนพหลโยธิน
- โรงเรียนเปรมประชา
- โรงเรียนการเคหะท่าทราย

คณะเขตสายไหม :
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน //
- โรงเรียนบ้านคลองบัว
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ //
- โรงเรียนสายไหม
- โรงเรียนวัดหนองใหญ่
- โรงเรียนบ้านบัวมล
- โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
- โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
- โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ //
- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)
- โรงเรียนประชานุกูล
- โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ // ผ่าน
- โรงเรียนออเงิน
- โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
- โรงเรียนเลิศหล้า // ไม่ผ่าน

คณะเขตมีนบุรี :
- เรือนจำพิเศษมีนบุรี // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนมีนประสาทวิทยา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ // ผ่าน
- โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ // ผ่าน
- โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนคันนายาว (ธาริน เจริญสงเคราะห์) // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดแสนสุข // ผ่าน
- โรงเรียนมีนบุรี // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) // ผ่าน
- โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดคู้บอน // ไม่ผ่าน

คณะเขตคลองสามวา :
- โรงเรียนวัดบัวแก้ว //
- โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด //
- โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ //
- โรงเรียนกลางคลองสอง //
- โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ //
- โรงเรียนบ้านหนองระแหง //
- โรงเรียนวัดลำกะดาน //
- โรงเรียนวัดแป้นทอง //
- โรงเรียนสุดใจวิทยา //

คณะเขตลาดกระบัง :
- โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
- โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
- โรงเรียนวัดราชโกษา
- โรงเรียนวัดพลมานีย์
- โรงเรียนวัดบึงบัว
- โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
- โรงเรียนวัดปากบึง
- โรงเรียนวัดลาดกระบัง
- โรงเรียนวัดลานบุญ
- โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
- โรงเรียนวัดสังฆราชา
- โรงเรียนวัดหนองจอก

คณะเขตธนบุรี :
- โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย // ผ่าน
- โรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษา // ผ่าน
- โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดบางสะแกใน // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบางแคเหนือ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดกระจับพินิจ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดราชวรินทร์ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดราชคฤห์ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดบางน้ำชน // ไม่ผ่าน

วัดหิรัญรูจี :
- โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ // ผ่าน
- โรงเรียนสายน้ำทิพย์ // ผ่าน

วัดประยุรวงศาวาส :
- วัดประยุรวงศาวาส // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส // ผ่าน
- โรงเรียนสีตบุตรบำรุง // ไม่ผ่าน
- มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ // ผ่าน
- โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม // ผ่าน
- โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ // ผ่าน
- โรงเรียนจิรดา // ผ่าน
- โรงเรียนนนทรีวิทยา // ผ่าน
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดดาวคนอง (ประถม) // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบำรุงวิทยา // ผ่าน
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก // ผ่าน
- โรงเรียนราชวินิต // ผ่าน
- สถานีตำรวจนครบาลปุบผาราม // ผ่าน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา // ผ่าน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี // ผ่าน
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ // ไม่ผ่าน
- วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก // ผ่าน
- โรงเรียนมาเรียลัย // ผ่าน
- โรงเรียนพรตพิทยพัต // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม // ผ่าน
- โรงเรียนบดินทรเดชา ๔ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนนวมินทราชูทิศ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนการช่างกรมอู่ทหารเรือ // ผ่าน
- โรงเรียนคลองภูมิ // ผ่าน
- โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา // ผ่าน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา // ผ่าน

วัดอินทาราม :
- โรงเรียนวัดอินทาราม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ // ผ่าน
- โรงเรียนวัดโพธินิมิตร // ไม่ผ่าน

วัดอนงคาราม :
- วัดอนงคาราม // ผ่าน
- โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา // ผ่าน
- โรงเรียนศึกษานารี // ไม่ผ่าน

วัดทองธรรมชาติ :
- โรงเรียนวัดสุวรรณ // ผ่าน
- โรงเรียนวัดสุทธาราม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดทองเพลง // ผ่าน

คณะเขตราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ :
- โรงเรียนวัดสารอด // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดบางปะกอก // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดแจงร้อน // ผ่าน
- โรงเรียนแจงร้อนวิทยา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดทุ่งครุ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบูรณะศึกษา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบางมด // ไม่ผ่าน

คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน :
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน // ไม่ผ่าน
- ทัณฑสถานหญิงธนบุรี // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดกำแพง // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดบางบอน // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ // ผ่าน
- โรงเรียนวัดเลา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบ้านนายสี // ผ่าน
- โรงเรียนวัดสะแกงาม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดแสมดำ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดบางกระดี่ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนราชมนตรี
- โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
- โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) //
- โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บำรุง) // ผ่าน

วัดราชโอรสาราม :
- โรงเรียนวัดราชโอรส // ผ่าน
- โรงเรียนบางมดวิทยา
- โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
- โรงเรียนวัดหนัง
- เรือนจำพิเศษธนบุรี
- โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

คณะเขตบางกอกใหญ่ :
- โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม // ผ่าน
- โรงเรียนวัดท่าพระ // ไม่ผ่าน

วัดราชสิทธาราม :
- วัดราชสิทธาราม // ผ่าน

วัดอรุณราชวราราม :
- โรงเรียนเสสะเวชวิทยา // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนทวีธาภิเศก (มัธยม) // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนทวีธาภิเศก (ประถม) // ไม่ผ่าน

วัดสังข์กระจาย :
- โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน // ไม่ผ่าน

คณะเขตบางกอกน้อย :
- โรงเรียนศุภวรรณ
- โรงเรียนวัดอัมพวา
- โรงเรียนวัดอมรินทราราม // ผ่าน
- โรงเรียนวัดยางสุทธาราม // ไม่ผ่าน

วัดระฆังโฆสิตาราม :
- โรงเรียนสตรีวัดระฆัง // ไม่ผ่าน

วัดดุสิดาราม :
- โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม // ไม่ผ่าน

วัดสุวรรณาราม :
- โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม // ไม่ผ่าน

คณะเขตบางพลัด :
- โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ // ไม่ผ่าน

วัดคฤหบดี :
- โรงเรียนวัดคฤหบดี
- โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ
- โรงเรียนสวนกุหลาบ
- โรงเรียนราชวินิตมัธยม

วัดดาวดึงษาราม :
- โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม // ผ่าน
- โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม // ผ่าน
- วัดดาวดึงษาราม // ผ่าน
- โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ // ผ่าน
- โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี // ผ่าน

วัดเทพากร :
- โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร //
- โรงเรียนวัดเทพากร

วัดกาญจนสิงหาสน์ :
- วัดกาญจนสิงหาสน์
- โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
- โรงเรียนฉิมพลี // ผ่าน
- โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.)
- โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (กทม.) // ผ่าน

วัดรัชฎาธิษฐาน :
- โรงเรียนมหรรณพาราม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน // ผ่าน
- วัดรัชฎาธิษฐาน // ผ่าน

วัดชัยพฤกษมาลา :
- โรงเรียนกุศลศึกษา
- โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
- โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์

คณะเขตภาษีเจริญ :
- โรงเรียนวัดทองศาลางาม
- โรงเรียนเผดิมศึกษา
- โรงเรียนวัดนาคปรก
- โรงเรียนกันตทาราราม
- โรงเรียนศาลเจ้า
- โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
- โรงเรียนวัดโคนอน
- โรงเรียนวัดโตนด

วัดปากน้ำ :
-วัดปากน้ำ

วัดนิมมานรดี :
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนคลองหนองใหญ่ // ผ่าน
- โรงเรียนวัดนิมมานรดี // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) // ผ่าน
- โรงเรียนวัดเศวตฉัตร // ไม่ผ่าน

วัดบุณยประดิษฐ์ :
- โรงเรียนบางเชือกหนัง
- โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
- โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์

คณะเขตบางแค :
- โรงเรียนวัดศาลาแดง // ผ่าน
- วัดม่วง // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี // ผ่าน
- โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม // ไม่ผ่าน

วัดชัยฉิมพลี :
- โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม // ผ่าน

คณะเขตหนองแขม :
- วัดหนองแขม // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนวัดอุดมรังสี // ผ่าน
- โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล // ไม่ผ่าน
- โรงเรียนบ้านขุนประเทศ // ผ่าน
- โรงเรียนคลองบางแวก // ผ่าน
- โรงเรียนปัญญาวรคุณ // ไม่ผ่าน

คณะเขตทวีวัฒนา :
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
- โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)
- โรงเรียนคลองบางพรหม
- โรงเรียนคลองต้นไทร
- โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เวลา 13.00 - 19.00 น. หยุดวันพระและวันอาทิตย์ ***
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
โทร.0-2629-0961,0-2629-0962,0-2280-7682
ฝ่ายสถิติ-ข้อมูล ต่อ 118 / 119
ฝ่ายธุรการ ต่อ 103 / 104
แก้ไขโดย phng เมื่อ 28-11-2012 12:20
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 27-11-2012 22:06
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

สำนักเรียน หรือ สนามสอบ
ที่ไม่สามารถเปิดแฟ้ม pdf บัญชี ศ.๗ หรือ บัญชีรับใบตอบ
ให้ทำการโหลดโปรแกรม adobe reader ฟรีได้ที่ :

adobe reader

เป็นโปรแกรมประเภทให้ใช้ฟรีไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย
แก้ไขโดย phng เมื่อ 27-11-2012 22:22
 
phng
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 10-12-2012 17:18
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ข้อมูลล่าสุดดูที่ :

แก้ไขโดย phng เมื่อ 10-12-2012 17:22
 
katathammo
#4 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 11-12-2012 00:20
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

ขอผลการสอบนักธรรมปี ๒๕๕ ส่วนภูมิภาคด้วยครับ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 109,388,774 ผู้เยี่ยมชม