September 22 2023 05:43:35
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
กำหนดการพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนดีเด่น
unc
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 13-09-2011 22:16
Newbie


ข้อความ: 4
เข้าร่วม: 29.10.09

กำหนดการ
พิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
เจ้าสำนักเรียน และ ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงทะเบียน รับเอกสาร และพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. การเสวนาเรื่อง ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.
เจ้าสำนักเรียน และ ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมกัน ณ ห้องประชุมศาลาอบรมสงฆ์ เพื่อซักซ้อมพิธีรับรางวัล

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานพิธีมอบรางวัล เดินทางถึงห้องประชุมศาลาอบรมสงฆ์
วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
- จุดธูป เทียน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
- นั่ง ณ อาสนะ
- พระพรหมมุนี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง ถวายสักการะ
- พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา ถวายสักการะ
- นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ
และ กล่าวถวายรายงาน
- นางรสนา วิทยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวอาราธนาเจ้าสำนักเรียน
และเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน
- สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน และกล่าวสัมโมทนียกถา

เวลา ๑๖.๓ น. เสร็จพิธี

*********
กองพุทธศาสนศึกษา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 109,060,272 ผู้เยี่ยมชม