December 04 2023 19:59:13
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
บรรยากาศการเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 29-09-2009 15:09
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต) และหัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์

คณะของพระครปลัดฯ ได้เดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่สนามสอบวัดตากฟ้า ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์แห่งที่ ๑ สำนักศาสนศึกษาแห่งนี้ มีสถิติการสอบบาลีและนักธรรมเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศทีเดียว

วัดตากฟ้า เป็นวัดในอุปถัมภ์ของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำและกรรมการมหาเถรสมาคม มีท่านเจ้าคุณ พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าอาวาส และมีท่านเจ้าคุณ พระอมรเมธี รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า เป็นรองเจ้าอาวาสและเป็นอาจารย์ใหญ่

การไปเยี่ยมสนามสอบวัดตากฟ้าครั้งนี้ ท่านพระครูปลัดฯ กล่าวว่า เป็นการเดินทางไปครั้งแรก นอกจากเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรีแล้ว เป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าไปชมวัดด้วย จากการที่ได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าคุณ พระราชปัญญาเวที เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า และท่านเจ้าคุณ พระอมรเมธี อาจารย์ใหญ่ ทำให้ทราบถึงความเป็นมาหลายอย่างเกี่ยวกับวัดและการจัดการศึกษา

โดยเฉพาะในรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งสามแผนก คือ ฝ่ายบาลี ฝ่ายนักธรรม และฝ่ายสามัญศึกษา ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ทั้งสามอย่าง ที่ยากเหลือเกินที่วัดต่าง ๆ จะกระทำได้ ทั้งการดูแลผู้เข้ามาศึกษาในจำนวนเกือบสี่ร้อยรูปได้ในอาวาสแห่งเดียวนั้น เป็นเรื่องที่ต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ท่านเจ้าคุณ พระอมรเมธี ได้กระซิบบอกสูตรง่าย ๆ ที่จะทำให้การทำงานสำเร็จลงได้ คือ ทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตามภายใต้ความสำเร็จที่นำมากล่าวข้างต้น ก็มีสิ่งที่เป็นภาระหลาย ๆ อย่างที่ทางวัดต้องรับผิดชอบอยู่ ท่านเจ้าคุณ พระอมรเมธี ท่านเล่าให้ฟังว่า ทางว้ดยังต้องการการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของภัตตาหารและเอกสารการศึกษา ฯลฯ ช่วงที่ผ่านมานั้น ได้รับความอุปภัมภ์ทั้งจากพระเถระทีท่านเมตตามาดูแล และการอุปภัมภ์จากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจากจตุรทิศ จึงทำให้การดำเนินการมาถึงจุดนี้ได้ แม้ในอนาคตก็ยังต้องอาศัยการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง

โดยภาพรวมที่ได้จากไปเยี่ยมสนามสอบวัดตากฟ้านี้ นับว่า ได้พบเห็นสิ่งที่ล้ำค่าหลายอย่าง ยากที่กระทำให้เกิดขึ้นได้ ท่านใดทีผ่านไป ขออนุญาตแนะนำให้แวะไปเยี่ยมชมได้นะครับ แล้วจะเห็นว่า มีสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในปัจจุบันเกิดขึ้นที่นี่

หลังจากร่วมพิธีเปิดสอบที่สนามสอบวัดตากฟ้าแล้ว คณะของพระครูปลัดฯ ได้เดินทางต่อไปเยี่ยมสนามสอบ วัดเทพมงคลปานสาราม อ.ตาคลี และไปจบที่สนามสอบ วัดพุทธมงคลนิมิตร อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งสนามทั้งหมดที่ไปเยี่ยมครั้งนี้ ได้เสนอปัญหาและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสอบหลาย ๆ อย่าง นับว่าเป็นประโยชน์ที่จะได้นำเสนอผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ท่านพระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ กล่าวในตอนท้ายก่อนกลับว่า ในส่วนของบัญชีใบรับใบตอบทีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการพิมพ์ตามรูปแบบที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงส่งไปให้นั้น สนามสอบต่างๆ ต่างก็กล่าวว่า เป็นรูบแบบที่ดีและสะดวกแก่ฝ่ายเลขานุการในการจัดทำบัญชี


ชมภาพบรรยากาศ
(คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดที่ใหญ่ขึ้น)
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01900.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01942.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01943.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01944.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01945.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01963.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01957.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01960.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01961.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01966.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01968.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01969.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01972.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01976.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01978.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01980.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01981.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01984.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01985.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01986.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01987.JPG

แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 01-10-2009 10:58
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 111,698,822 ผู้เยี่ยมชม