June 20 2024 12:05:49
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
กำหนดการประกาศผลสอบ ส่วนที่ สนง. รับผิดชอบ
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 11-01-2010 12:21
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

ฝ่ายจัดทำบัญชีประกาศผลสอบ แจ้งให้ทราบว่า

น.ธ.โท - เอก สำนักเรียน ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
- วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ (ขณะนี้ประกาศผลสอบแ้ล้ว)

น.ธ.เอก สำนักเรียน ส่วนภูมิภาค มหานิกาย
- วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓

ที่ประกาศผลสอบแล้วมีจังหวัดดังต่อไปนี้

ภาค : จังหวัด
1 : นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
2 : พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
3 : ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
4 : นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร
5 : พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
6 : พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง
7 : เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
8 : อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู
9 : ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
10 : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
11 : นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
12 : ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา
13 : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
14 : นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
15 : ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
16 : นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
17 : ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
18 : สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

คงเหลือจังหวัดดังต่อไปนี้ :
------------------------------
6 : เชียงราย
8 : สกลนคร
เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ชัดเจนไม่ได้
------------------------------

น.ธ.เอก สำนักเรียน ส่วนภูมิภาค ธรรมยุต
- ที่ยังไม่ประกาศ : ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่

ธรรมศึกษา ส่วนที่ สนง.รับผิดชอบ คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ส่วนกลาง
- จะเริ่มทะยอยประกาศไปเรื่อย เริ่มจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
- ธ.ศ.ตรี ประกาศแล้ว
- ธ.ศ.โท ประกาศแล้ว
- ธ.ศ.เอก ประกาศแล้ว

ธรรมศึกษาชั้นโท ส่วนภูมิภาค(ม)
-ประกาศผลสอบแล้ว

ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค
- จะเริ่มทะยอยประกาศไปเรื่อย เริ่มจากวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

หมายเหตุ :

- น.ธ.โท และ ธ.ศ.โท ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต อยู่ในความรับผิดชอบของกองตรวจนักธรรมโท และ ธรรมศึกษาชั้นโท วัดสุทัศนเทพวราราม การประกาศขึ้นอยู่กับการจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมายังสำนักงาน หากกองตรวจส่งผลมาให้แล้ว จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ

- ธศ.ชั้นตรี ส่วนภูมิภาค ดูความคืบหน้าที่ https://www.gongt...97#post_97 หากจังหวัดไหนยังตรวจในอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เพราะหมายถึงยังไม่ส่งผลมา ให้สอบถามที่สำนักงานเจ้าคณะภาค สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด หรือวัดนั้นๆ ที่ตนสังกัด
แก้ไขโดย unz เมื่อ 26-02-2010 15:43
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
webmaster
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 20-01-2010 13:12
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

ติดตามความคืบหน้าการประกาศได้ที่นี่นะครับ ทุกอย่างพยายามเร่งให้เป็นไปตามที่กำหนด เพราะการกำหนดนี้ เป็นการกะประมาณไว้ของผู้ปฏิบัติงาน....เช้าไม่พบ เย็นมาตรวจใหม่ ในวันนั้นๆ

หากมีอะไรที่ไม่เป็นไปดั่งกะวันที่ไว้ ก็จะแจ้งให้ทราบ ถ้าไม่แจ้งก็แสดงว่า คงเป็นไปตามนั้น
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 20-01-2010 13:18
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
unz
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 05-02-2010 21:36
Newbie


ข้อความ: 9
เข้าร่วม: 29.10.09

น.ธ.โท ส่วนภูมิภาค
ที่ประกาศผลสอบแล้วมีจังหวัดดังต่อไปนี้

หนกลาง
ภาค : จังหวัด
1 : นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
2 : พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
3 : ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
13 : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
14 : นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
15 : ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์

หนเหนือ
ภาค : จังหวัด
4 : นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร
5 : พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
6 : ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
7 : เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

หนตะวันออก
ภาค : จังหวัด
8 : อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
9 : ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
10 : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
11 : นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
12 : ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา

หนใต้
16 : นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
17 : ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
18 : สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ส่วนภูมิภาค(ธรรมยุต)
ทุกจังหวัด

ตรวจผลสอบได้แล้ว
แก้ไขโดย unz เมื่อ 07-02-2010 10:50
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 123,279,939 ผู้เยี่ยมชม