February 27 2024 06:44:28
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
เรียนถามเรื่องช่องสังกัดวัดกับช่องสนร.วัด/คณะจังหวัด ของธรรมศึกษา
human
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 09-12-2009 15:16
ภาพประจำตัวผู้ใช้

Newbie


ข้อความ: 3
เข้าร่วม: 08.12.09

ผมขอเรียนถามเรื่องสังกัดวัดและสนร.วัด ในกรณีที่วัดไม่ได้เป็นสำนักเรียนแต่มีการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในกรณีเช่นนี้ ช่องสังกัดวัด จะให้ลงเป็นชื่อวัดที่เปิดสอนหรือว่า จะให้ลงในชื่อสังกัดของสำนักเรียนหรือคณะจังหวัด เหมือนของนักธรรม และช่องสนร.วัด/คณะจังหวัด จะให้ลงเป็นชื่อวัดที่เปิดสอนหรือว่า จะให้ลงในชื่อสังกัดของสำนักเรียนหรือคณะจังหวัด เหมือนของนักธรรมครับ
 
webmaster
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 09-12-2009 18:55
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

เป็นคำถามที่ดีมากคำถามหนึ่งครับ...

เพราะมีวัดหลายแห่งใช้ผิดอยู่มากทีเดียวเกี่ยวกับการเรียกชื่อวัดและสำนักเรียนผิดไปหลายแห่ง

ในช่อง "สังกัดวัด" ให้ใส่ชื่อวัดที่ส่งนักเรียนเข้าสอบ

ในช่อง "สำนักเรียน" ให้ใส่ชื่อสำนักเรียนที่วัดนั้นๆ สังกัด ลงไป

คำว่า "สำนักเรียน" ในที่นี้ หมายถึง

สำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานะเป็นสำนักเรียน เช่น สำนักเรียนวัดมหาธาตุ สำนักเรียนวัดราชบพิธ สำนักเรียนคณะเขตดอนเมือง เป็นต้น

ส่วนสำนักเรียนในส่วนภูมิภาค หมายถึง สำนักเรียนในส่วนภูมิภาค เรียกว่า สำนักเรียนคณะจังหวัด เช่น สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ คณะจังหวัดนนทบุรี สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม เป็นต้น

ในหมายเหตุที่ต้องทำความเข้าใจสำหรับวัดบางแห่ง คือ

มีวัดที่ไม่มีสถานะเป็นสำนักเรียนจำนวนมาก เรียกชื่อวัดของตนว่า "สำนักเรียน" จริงๆ ต้องเรียกว่า "สำนักศาสนศึกษาวัด" ไม่เรียกว่า "สำนักเรียน"

ก็เป็นอันเข้าใจนะครับว่า ช่อง "สังกัดวัด" ให้ใช้ชื่อวัดที่ส่งนักเรียนเข้าสอบใส่เข้าไป

ส่วน "สำนักเรียน" ให้ใช้ชื่อสำนักเรียนที่ตนสังกัด
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 09-12-2009 18:58
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 116,340,402 ผู้เยี่ยมชม