April 16 2024 14:14:51
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ปัญหากระดาษคำตอบแก้กรุทู้ธรรมไม่พอให้นักเรียนสอบ
Gittipan
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 12-11-2009 15:51
Newbie


ข้อความ: 1
เข้าร่วม: 05.11.09

สนามสอบที่เขตหนองม่วง ลพบุรี มีอยู่ 2 โรงเรียนที่ทราบนะครับ กระดาษคำตอบเขียนแก้กระทู้ธรรมไม่พอแจกให้นักเรียนที่สอบนะครับแต่ข้อสอบธรรม (วินัย) ให้เกินจำนวนนักเรียนที่สอบ รวม 20 ชุดนะครับครับแต่มันก็ไม่ใช้เรื่องใหญ่อะไรนะครับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ครั้งต่อไปจะได้ไม่ทำงานผิดพลาดอีกนะครับเพราะจำนวนนักเรียนที่สอบก็แจ้งไปให้แล้วนี้ครับ
 
unz
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 12-11-2009 20:33
Newbie


ข้อความ: 9
เข้าร่วม: 29.10.09

จำนวนนักเรียน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ตามเอกสารที่ สนง.แม่กองได้รับคือ :

สนามที่ 1 ตรี 532 โท 264 เอก 148
สนามที่ 2 ตรี 476 โท 257 เอก 283
สนามที่ 3 ตรี 177 โท 225 เอก 0
สนามที่ 4 ตรี 134 โท 100 เอก 18
สนามที่ 5 ตรี 92 โท 69 เอก 2
สนามที่ 6 ตรี 130 โท 159 เอก 30
สนามที่ 7 ตรี 55 โท 151 เอก 157
สนามที่ 8 ตรี 228 โท 43 เอก 0

ใบสำหรับเขียนตอบปัญหาธรรม-พุทธ-วินัย
สนง.แม่กองธรรม จัดส่งให้เอง(มีการให้เกินจำนวนที่แจ้งเผื่อไว้ให้)
ส่วนใบตอบวิชากระทู้ สนง.แม่กองธรรม ไม่มีจัดส่งให้
มีข้อสงสัย ให้กลับไปอ่านดูเพิ่มเติมในระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 119,250,407 ผู้เยี่ยมชม