May 26 2024 19:46:08
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ตรวจผลสอบ "น.ธ.ตรี และ ธ.ศ.ตรี" ปีการศึกษา ๒๕๕๒
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 30-10-2009 11:59
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

ขณะนี้ ผลสอบ "นักธรรมชั้นตรี" ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร (สำนักเรียนในกรุงเทพมหานคร) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบการตรวจของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศแล้ว

สามารถเข้าตรวจผลสอบได้ที่ https://gongtham....index.html

เฉพาะผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๒ หากข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความจริง กรุณาแจ้งขอแก้ไข ที่สังกัดสำนักเรียนของท่าน จากนั้นเป็นหน้าที่สำนักเรียน ต้องทำหนังสือขอแก้ไขส่งถึงสำนักงานแม่กองธรรม ไม่เกินวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อที่จะได้จัดทำใบประกาศนียบัตรได้ถูกต้องต่อไป

ส่วนผลสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค คาดว่า คงดำเนินการตรวจและประกาศเกือบจะทั้งหมดแล้ว ในเบื้องต้นจะยังตรวจผลสอบผ่านเว็บกองธรรมไม่ได้ เพราะต้องรอให้ทางสำนักงานเจ้าคณะภาคดำเนินการประกาศไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดและดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดก่อน ข้อมูลที่สำนักงานเจ้าคณะภาคส่งมาถึงสำนักงานแม่กองธรรม เป็นข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแก้ไขแล้ว พร้อมทำใบ ปกศ.

ดังนั้น หากท่านสอบในสังกัดสำนักเรียนส่วนภูมิภาค ขอให้ติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานเจ้าคณะภาค และสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดที่ท่านสังกัด อย่าเพิ่งได้สอบถามมายังสำนักงานส่วนกลาง

หากมีสำนักงานเจ้าคณะภาคใดได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว และส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดมาให้ จึงจะได้นำลงให้ตรวจผลสอบที่นี่ได้ และจะได้แจ้งให้ทราบว่า ภาคไหนตรวจได้แล้วต่อไป

และขอความกรุณาสำนักงานเจ้าคณะภาค อย่าได้เพิ่งส่งผลสอบมาในทันที โดยยังไม่มีการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือแก้ไขตามสายงานการปกครอง ขอได้โปรดเมตตาได้ตรวจสอบและแก้ไขตามประกาศของสำนักงานเจ้าคณะภาคนั้นๆ ก่อน ข้อมูลทีส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ขอให้เป็นข้อมูลที่พร้อมจัดทำใบ ปกศ.มากที่สุดนะครับ

สำนักวัดต่างๆ ส่วนภูมิภาค ที่ทราบผลสอบจากเอกสารอย่างเป็นทางการที่สำนักงานเจ้าจังหวัดแจ้งไป ขอให้แจ้งขอแก้ไขตามสายงานการปกครอง อย่าแจ้งขอแก้ไขมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในทันที ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะมีบางสำนักวัดบางแห่งเมื่อทราบผลสอบ ขอแก้ไขมาที่นี่เลย ทั้งที่ ผลสอบนั้น ทางสำนักงานเจ้าคณะภาคยังไม่ดำเนินการส่งมาเลย เพื่อให้ข้อมูลได้สมบูรณ์ พร้อมทำใบ ปกศ. ให้ดำเนินการแก้ไขไปยังลำดับการปกครองนะครับ
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 10-01-2010 23:20
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
unz
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 23-11-2009 05:46
Newbie


ข้อความ: 9
เข้าร่วม: 29.10.09

ผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ที่ตรวจผลสอบได้แล้ว

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

ภาค ๑
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ภาค ๒
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี

ภาค ๓
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี

ภาค ๔
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์

ภาค ๕
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก

ภาค ๘
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู

ภาค ๙
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

ภาค ๑๐
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ

ภาค ๑๑
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์

ภาค ๑๒
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

ภาค ๑๓
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ภาค ๑๔
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร

ภาค ๑๕
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์

ภาค ๑๖
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี

ภาค ๑๗
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง

ภาค ๑๘
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ภาค ๑ - ๒ - ๓, ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต)
ประกอบด้วยคณะจังหวัดธรรมยุต ดังต่อไปนี้ นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี ชัยนาท ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
ประกอบด้วยคณะจังหวัดธรรมยุต ดังต่อไปนี้ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

ภาค ๙ (ธรรมยุต)
ประกอบด้วยคณะจังหวัดธรรมยุต ดังต่อไปนี้ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

ภาค ๑๐ (ธรรมยุต)
ประกอบด้วยคณะจังหวัดธรรมยุต ดังต่อไปนี้ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ

ภาค ๑๑ (ธรรมยุต)
ประกอบด้วยคณะจังหวัดธรรมยุต ดังต่อไปนี้ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุิิรินทร์

ภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต)
ประกอบด้วยคณะจังหวัดธรรมยุต ดังต่อไปนี้ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์


-------------------------------------------------


ตามระเบียบที่กำหนด ข้อมูลส่วนภูมิภาคที่ส่งมาแล้วนี้ หมายถึง ข้อมูลที่ส่งเข้ามานี้ เป็นข้อมูลที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้ว แต่หากจะพึงมีข้อมูลตกค้างที่ต้องขอแก้ไขอีก อย่าขอแก้ไขมาที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในขณะนี้ ขอให้ขอแก้ไขไปที่สำนักงานเจ้าคณะภาคนั้น ๆ ผ่านสำนักเรียนคณะจังหวัดที่ท่านสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานเจ้าคณะภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสำนักงานเจ้าคณะภาคอื่นๆ หากยังไม่ดำเนินการแก้ไข ขออย่าได้รีบส่งมา ให้ดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งมายังสำนักงาน

อีกประการหนึ่ง ท่านที่สอบในสังกัดสำนักงานเจ้าคณะภาคอื่นๆ เอกสารประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ คงได้ส่งไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดแล้ว และคงอยู่ระหว่างการดำเนินการขอแก้ไขให้สมบูรณ์อยู่ กำหนดการประกาศของส่วนภูมิภาคไม่เกินวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงยังไม่ควรไปเร่งหรือกล่าวว่า ภาคนั้นทำงานช้า เพราะดังที่กล่าวแล้วว่า อาจกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ หากอยู่ต่างพื้นที่ต้องการทราบผลสอบ ให้ติดต่อสอบถามวัดที่ตนสังกัด หรือสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดที่ตนสังกัด
แก้ไขโดย unz เมื่อ 02-01-2010 13:31
 
katathammo
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 21-12-2009 09:14
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

สอบถามครับ ! ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๒ ออกประกาศหรือยัง ผมค้นหาแล้วไม่พบ แต่บางจังหวัดโดยเฉพาะส่วนภูมิภาคเขาทราบกันแล้วนะครับ แต่ทำไมผลไปค้นหาไม่เจอ..Wink
 
webmaster
#4 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 21-12-2009 09:28
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

ส่วนกลาง ผลสอบ "ธรรมศึกษาชั้นตรี" สำนักงานฯ เป็นผู้ประกาศผลสอบ ขณะนี้ ยังไม่มีประกาศ

ส่วนภูมิภาค ผลสอบ "ธรรมศึกษาชั้นตรี" เป็นอำนาจหน้าที่การประกาศของสำนักงานเจ้าคณะภาค

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลสอบ "ธรรมศึกษาตรี" มาให้สำนักงานฯ เหมือนกับการส่งผลสอบ "นักธรรมชั้นตรี" ทุกประการ (ดั่งกล่าวด้านบน)

และที่ส่วนภูมิภาคจะทราบแล้ว เพราะ สนง.เจ้าคณะภาคต่างๆ คงส่งผลไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขในกระบวนการของเจ้าคณะภาคก่อนส่งมายังสำนักงาน
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 21-12-2009 09:31
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
unz
#5 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 28-12-2009 10:13
Newbie


ข้อความ: 9
เข้าร่วม: 29.10.09

ผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ที่ตรวจผลสอบได้แล้ว

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

ภาค ๑

ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ภาค ๒
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี

ภาค ๓
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี

ภาค ๔
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์

ภาค ๕
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก

ภาค ๖
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

ภาค ๘
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู

ภาค ๙
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

ภาค ๑๐
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ (ยังไม่ได้ = ศรีสะเกษ นครพนม)

ภาค ๑๑
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์

ภาค ๑๒
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

ภาค ๑๓
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ภาค ๑๔
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร

ภาค ๑๕
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์.

ภาค ๑๖
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี.

ภาค ๑๗
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง

ภาค ๑๘
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
แก้ไขโดย unz เมื่อ 31-01-2010 16:24
 
unz
#6 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 22-01-2010 05:31
Newbie


ข้อความ: 9
เข้าร่วม: 29.10.09

ผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

ภาค ๑-๒-๓,๑๒-๑๓ (ธ)

ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด.

ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน.

ภาค ๘ (ธ)
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู.

ภาค ๑๐ (ธ)
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ.

ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์.

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ประกอบด้วยคณะจังหวัด ดังนี้ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา.

ตรวจผลสอบได้แล้ว
แก้ไขโดย unz เมื่อ 22-01-2010 13:34
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 121,636,656 ผู้เยี่ยมชม