May 25 2024 20:13:43
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
พูดคุยเรื่อง "บัญชีใบรับใบตอบ" รูปแบบใหม่ให้จัดพิมพ์เอง
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 20-10-2009 23:29
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

จากการได้ตรวจสอบข้อมูล "นักธรรมชั้นตรี" ที่ถือว่าเป็นจุดนำร่องที่เริ่มใช้บัญชีใบรับใบตอบแบบจัดพิมพ์ มีหลายสนามสอบ (จากการกำหนดของสำนักเรียน) ได้เข้าใจยังไม่ตรงกันนัก

(ภาพด้านล่าง ชมภาพขนาดขยายได้ โดยคลิกหนึ่งครั้งก่อน แล้วดับเบิ้ลคลิกอีกครั้ง จะชมภาพในขนาดที่ขยายขึ้น)

เริ่มจาก...


www.gongtham.net/mypic/banchee/3.jpg
ภาพที่ ๑
บัญชีใบรับใบตอบที่หลายสนามสอบจัดพิมพ์มาให้ผู้เข้าสอบเขียนเองทุกอย่าง
เป็นรูปแบบที่ยังไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง คือ พิมพ์ชื่อผู้เข้าสอบมาด้วย


บางสำนักเรียนปริ้นเป็นแผ่นกระดาษเปล่า แล้วให้ผู้เขียนเขียนเองทุกอย่าง (ดังภาพด้านบน) ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้ามองแล้ว ก็คงไม่ต่างจากการใช้บัญชีแบบเดิมนัก หลายสนามสอบอาจเข้าใจว่า "ทางสำนักงานคงต้องการประหยัดงบประมาณ" เลยไม่ส่งบัญชีใบรับใบตอบมาให้

จริง ๆ แล้ว วัตถุประสงค์การนำบัญชีแบบนี้มาใช้ มิได้ต้องการประหยัดงบประมาณนะครับ ต้องการจะให้มีการพิมพ์ชื่อของผู้เข้าสอบและข้อมูลของผู้เข้าสอบลงไปเลย หากมีส่วนใดผิดพลาดไป ก็ให้ดำเนินการแก้ไขง่ายๆ ลงไปในกระดาษบัญชีใบรับใบตอนนี้ได้เลย โดยขีดทับตัวที่ผิด และเขียนใหม่เป็นตัวบรรจง และเขียนไว้ในช่องหมายเหตุเฉพาะคำนั้นๆ ที่ผิดพลาดไป

ก่อนจะคัดลอกลงซีดีนำส่งมาพร้อมข้อสอบ (ศ.๓ หรือ ศ.๗) ก็ให้ไปแก้ไขให้ถูกต้องในบัญชี ศ.๓ หรือ ศ.๗ ก่อน แล้วจึงส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและการตรวจสอบรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หน้าที่การแก้ไขลงในบัญชี ศ.๓ หรือ ศ.๗ นี้มีหลายรูปแบบ ทางสำนักเรียนใหญ่อาจจะกำหนดให้สนามสอบแก้ไขมาให้เลย ข้อนี้จะเบางานสำหรับเลขานุการสำนักเรียน เมื่อได้มาแล้วก็นำมาจัดรวมคัดลอกใส่ซีดีส่งให้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้เลย

หรือให้ฝ่ายการศึกษาของสำนักเรียนแก้ไข ข้อนี้จะลำบากสำหรับฝ่ายเลขานุการสำนักเรียน เพราะต้องมาตรวจสอบแก้ไขทั้งสำนักเรียน แล้วคัดลอกใส่ซีดีส่งให้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ดังนั้น ทางสำนักเรียน ควรจะกำหนดให้ทางสนามสอบแก้ไขข้อที่ผิดพลาดลงในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วนำส่งให้สำนักเรียน จะเป็นการสะดวกกว่า

เน้นย้ำว่า การแก้ไข จะต้องแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่ผิดพลาดให้ตรงเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเลขที่จากที่สำนักเรียนกำหนดมาให้เด็ดขาด

อันดับต่อไป มาดูรูปแบบของบัญชีกันครับ


www.gongtham.net/mypic/banchee/1.jpg
ภาพที่ ๒ ลักษณะของบัญชีใบรับใบตอบแบบจัดพิมพ์เอง หน้าที่ ๑www.gongtham.net/mypic/banchee/2.jpg
ภาพที่ ๓ ลักษณะของบัญชีใบรับใบตอบแบบจัดพิมพ์เอง หน้าที่ ๑


รูปแบบบัญชีที่จัดส่งไปให้นั้น เป็นลักษณะห้องเดียว ซึ่งน่าจะอยู่ประมาณ 30 - ๔๐ คนต่อห้องสอบ รูปแบบบัญชีจะเป็นดั่งรูปด้านบนนะครับ

รูปแบบดังภาพด้านบน (ภาพที่ ๒ และภาพที่ ๓) เป็นรูปแบบการจัดห้องสอบแยกห้อง ห้องล่ะ ๓๐ คน ซึ่งการใช้ไม่ยาก เพียงคัดลอกข้อมูลจากบัญชี ศ.๓ หรือ ศ. ๗ มาใส่ (ใช้การวางแบบ "วางแบบพิเศษ"Wink

หรือหากท่านเป็นห้องรวม ก็สามารถจัดรวมเป็นห้องรวมแบบจำนวนมากได้ โดยเพิ่มช่องลงไปให้เพียงพอก่อนที่จะคัดลอกไปวาง วิธีเพิ่มช่องหลายท่านคงทราบแล้ว หรือหากท่านไม่ทราบ ก็ใช้วิธีไปคลิกที่เลขด้านซ้ายมือสุดของช่องสุดท้าย จะเป็นสีดำตลอดแถว แล้วกด Ctrl และกดแป้น + จะเพิ่มกี่แถวก็กดไปให้เพียงพอ หากมีจำนวนมาก ก็ให้คลิกลากดำที่ตัวเลขหลายๆ แถว เมือกดแต่ละครั้งก็จะเพิ่มขึ้นเท่าจำนวนที่ลากดำ (เช่นเดียวกัน หากแถวเกิดก็กดลบด้วยการกด Ctrl และกดแป้น - ก็จะลดไปด้วย)

เรื่องการพิมพ์ด้านบนส่วนหัวของบัญชี

มีหลายแห่งสงสัยว่า ควรจะพิมพ์มาหรือควรจะว่างไว้ เพื่อเขียนเอาภายหลัง ?


www.gongtham.net/mypic/banchee/8.JPG
ภาพที่ ๘ แบบจัดห้องๆ ละ ๓๐ คน หรือ แบบจัดรวมมากกว่านี้มีใบต่อ ใบแรก
ลักษณะของบัญชีใบรับใบตอบแบบจัดพิมพ์ด้านบนมาเอง พิมพ์มาได้บางส่วนwww.gongtham.net/mypic/banchee/9.jpg
ภาพที่ ๙ แบบจัดห้องๆ ละ ๓๐ คน หรือ แบบจัดรวมมากกว่านี้มีใบต่อ
ใบที่สอง กรณีจัดแค่ห้องละ ๒ ใบ หรือ ใบสุดท้ายกรณีจัดห้องรวมwww.gongtham.net/mypic/banchee/10.jpg
ภาพที่ ๑๐ แบบห้องเดียว มีรายชื่อสอบชั้นนั้น ๆ มีเพียงหน้าเดียว
กรณีนี้ให้ลบช่องตารางที่ไม่ใช้ออก ให้สังเกตรอยปะว่าจะจบหน้า
โดยแบบใบเดียวนี้ กรณีมีผู้เข้าสอบไม่เกิน ๗ คน หากมากกว่านั้น
ต้องใช้รูปแบบปกติ มีใบที่สอง ไม่ต้องลบช่องที่เหลือออก
ให้ตารางเปล่าเหลืออยู่อย่างนั้น


ส่วนหัวด้านบนของบัญชี ตั้งแต่ชื่อบัญชี รายละเอียดสนามสอบ วิชาที่สอบ เป็นต้น สามารถพิมพ์มาได้เลย แต่ที่ไม่ควรพิมพ์ ควรจะเว้นไว้ให้ห้องสอบนั้นๆ เขียนบันกทึกด้วยปากกาภายหลัง คือ มาสอบจริง / ขาดสอบ / เลขที่ขาดสอบคือ / เริ่มสอบเวลา........น. / หมดเวลา........น. ข้อมูลเหล่านี้ หากนำไปพิมพ์แล้ว คงนำมาพิมพ์ก่อนล่วงหน้าไม่ได้ ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างดังภาพด้านบนนะครับ (ภาพที่ ๘ - ๙ - ๑๐)

ในส่วนของการบันทึกลงใน "เริ่มสอบเวลา........น. และ หมดเวลา.........น." นั้น ให้บันทึกเวลาจริงของการประกาศเริ่มสอบของสนามสอบนั้น ๆ ที่อาจจะหลังจากเวลากลางไปเล็กน้อย แต่ไม่ห่างกันนัก ตามความพร้อมของสนามสอบนั้น ๆ และเวลาหมดก็ขยายออกไปด้วย (ไม่เกี่ยวกับการเปิดข้อสอบนะครับ เวลาเปิดข้อสอบควรเป็นไปตามเวลากลางที่กำหนดไว้ แต่ละสนามสอบมีแนวปฏิบัติเรื่องนี้อยู่แล้ว)

ส่วนการคัดลอกไปวางนั้น

ดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า ใช้วิธีวางแบบพิเศษ เพราะถ้าหากท่านไปวางแบบปกติ ค่าเดิมของรูปแบบที่ให้จัดพิมพ์นี้จะหายไป อาจจะทำให้หน้าตาของบัญชีเปลี่ยนค่าผิดปกติไปได้ จึงควรรักษารูปแบบของบัญชีไว้ ไม่ต้องแต่งเติมอะไร (ควรทำอย่างยิ่ง เพราะมีหลายแห่งไปปรับแต่งให้เล็กลง จะทำให้ตรวจสอบสับสนได้)

รูปแบบมีดังนี้นะครับ

เปิดบัญชี ศ.๓ หรือ บัญชี ศ.๗ (ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่เตรียมนำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คัดลอกมาทีละคอลัมพ์ โดยคอลัมพ์ที่เราจะคัดลอกมานั้น คือ สถานศึกษา สังกัดวัด ชื่อ ฉายา (ถ้าเป็นบัญชีสำหรับนักธรรม) นามสกุล อายุ คัดลอกมาครั้งหล่ะคอลัมพ์ ยกเว้นช่องชื่อ ฉายา นามสกุล และอายุ คัดลอกมาได้ครั้งเดียว เราจะเอา ๓๐ คน ก็คัดลอกมาครั้งหล่ะ ๓๐ เลขที่ ดูตัวอย่างดังภาพด่านล่าง


www.gongtham.net/mypic/banchee/4.jpg
ภาพที่ ๔ ลากดำจำนวนแถวที่ต้องการคัดลอก ดังภาพ
โดยชุดนี้ เราสามารถคัดลอกมา ๓ คอลัมพ์ได้www.gongtham.net/mypic/banchee/5.jpg
ภาพที่ ๕ เปิดบัญชีใบรับใบตอบขึ้นมา คลิกที่ช่องที่ต้องการวาง แล้ว "คลิกขวา" เลือก "วางแบบพิเศษ"www.gongtham.net/mypic/banchee/7.jpg
ภาพที่ ๖ จะปรากฏหน้า "วางแบบพิเศษ" ขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่คำว่า "ค่า" ในส่วนตัวเลือกบนสุด แล้วเลือก "ตกลง"www.gongtham.net/mypic/banchee/6.jpg
ภาพที่ ๗ จะปรากฏว่า ข้อมูลได้ถูกวางในค่า "รูปแบบเดิม" ที่ทางสำนักงานกำหนดมา
ค่าต่าง ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งหน้าตาจะไม่ผิดปกติ
ต่อไปก็ไปคัดลอกส่วนอื่นมาอีกจนเสร็จ หรือจะพิมพ์ลงเลยก็ได้ ค่าต่าง ๆ จะไม่หายไป


ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการใช้งาน "บัญชีใบรับใบตอบ" ที่กำหนดให้ใช้ในปีนี้นะครับ ขออภัยสำหรับการแนะนำต่อท่านผู้ชำนาญการ ส่วนท่านผู้ยังไม่ชำนาญการคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง

ขอย้ำนะครับ อย่าไปแต่งอะไรเพิ่มเติมอีก บัญชีถูกกำหนดมาเช่นนี้ ก็ขอได้โปรดเมตตาให้เป็นมาดังลักษณะนี้ อย่าปรับให้ใหญ่ขึ้น เพราะอาจจะแสดงผิดปกติ หรืออย่าปรับให้เล็กลง เพราะจะทำให้งงเมื่อตรวจสอบ รวมทั้งไม่มีพื้นที่การแก้ไขในบัญชี

ส่วนท่านที่ใช้บัญชีเดิมอยู่เมื่อสอบ "นักธรรมตรี" ก็ขอความกรุณาได้โปรดปรับมาใช้ตามการกำหนดของสำนักงานในการสอบครั้งต่อไปนะครับ

การปรับแก้ไข....

ส่วนเรื่องการปรับแก้ไขนั้น ให้แก้ไขลงในบัญชีใบรับใบตอบได้เลย ทั้งนี้ เพื่อง่ายต่อการแก้ไขลงในบัญชี ศ.๓ ที่จะบันทึกลงซีดีส่งมาให้สำนักงานฯ และควรจะแก้ไขก่อนส่งมาให้ด้วยนะครับ การตรวจสอบน้อยลง การประกาศผลจะเร็วขึ้นตามมาด้วย

บัญชีใบรับใบตอบนี้ เป็นบัญชีการพิมพ์ทางกระดาษที่ใช้แทนบัญชี ศ.๓ หรือ ศ.๗

ดังนั้น การส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงนั้น ท่านไม่ต้องพิมพ์เอกสารบัญชี ศ.๓ หรือ ศ.๗ ส่งมาด้วย แต่บัญชี ศ.๓ หรือ ศ.๗ ที่เป็นต้นฉบับในคอมพิวเตอร์ที่ท่านแก้ไขให้ตรงแล้ว อันเป็นฉบับที่จะคัดลอกใส่แผ่นซีดีส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงดังในอดีต ท่านจะต้องคัดลอกใส่ซีดีส่งมาให้เหมือนเดิม ลดแต่การพิมพ์เท่านั้น เพราะใช้บัญชีใบรับใบตอบแทนแล้ว


การใช้บัญชีใบรับใบตอบฉบับพิมพ์เองนี้ เหมือนกับการใช้งานบัญชีใบรับใบตอบของเดิมทุกประการ เมื่อมีการขาดสอบ ก็ให้ลงคำว่า "ขาดสอบ" ด้วยปากกาแดงในช่อง "หมายเหตุ" เหมือนเดิม

และขอความกรุณาอย่าปรับบัญชีแบบให้เหลือเฉพาะผู้มาสอบนะครับ ขอให้คงไว้อย่างนั้น เลขที่ไหนขาดสอบ ก็ให้ลงปากกาแดง ขีดปากกาแดงทับในเลขที่ขาดสอบมาเหมือนเดิม ที่ต้องพูดเช่นนี้ เพราะมีสำนักเรียนคณะจังหวัดบางแห่งทำเช่นนั้นมาแล้ว (ขอไม่ระบุ) ทำมาตลอดในหลายปี

ทั้งในบัญชีใบรับใบตอบและในข้อมูลที่จะคัดลอกใส่ซีดีส่งมายังสำนักงาน ขออย่าตัดผู้ขาดสอบออกไป จะมีผลทางการคำนวนสถิติที่จะผิดปกติทันที

เพิ่มเติมเกี่ยวสูตรที่เมื่อจัดแล้ว เกินไป...

เนื่องจากมีท่านผู้กำลังจัดทำบัญชี โทรมาถามเรื่องการเกินของหน้า คือ สนามสอบนี้ มีคนสอบ ๓๕ คนพอดี ปรากฏว่า ช่องสำหรับเซ็นของกรรมการตีไปอยู่ในหน้าที่ ๓ ผมทดสอบดูแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริง จึงบอกวิธีแก้ไขไว้ดังนี้นะครับ


www.gongtham.net/mypic/banchee/12.jpg
เปิดหน้านั้นขึ้นมา คลิกที่ "ตัวอย่างก่อนพิมพ์www.gongtham.net/mypic/banchee/13.jpg
จะพบหน้าตาที่มีเส้นแบบนี้ หากไม่มีเส้นให้เห็นให้คลิกที่ "ระยะขอบ" จะปรากฏเส้นขึ้นมาwww.gongtham.net/mypic/banchee/11.jpg
คลิกลากเส้นด้านบนลงมาพองาม และคลิกลากเส้นที่สองนับขึ้นในด้านล่างขึ้นมา
แล้วกด "ปิด" คลิกดู "ตัวอย่างก่อนพิมพ์อีกครั้ง ดูว่าหน้าพอดีหรือไม่ ถ้าหน้า ๓๕ คน
ถ้าเราคลิกลากอย่างว่าแล้ว น่าจะให้ตกไปอยู่ที่หน้า ๓ สองคน
ก็ลองทดสอบทำดูนะครับ แต่อย่าลากมากไป ให้ดูพอสวยในหน้าหนึ่ง ๆ


คงสนทนาเป็นเชิงให้เข้าใจตรงกันเรื่องนี้ไว้แค่นี้ครับ มีปัญหาจะสอบถามเรื่องการใช้บัญชี สามารถสอบถามได้ที่พระครูปลัดเมธาวัฒน์ หมายเลขสำนักงาน และที่พระมหาสำรวย นาควโร โทร. ๐๘๑ - ๔๙๕ ๘๒๔๓

หมายเหตุ : ภาพด้านบน ชมภาพขนาดขยายได้ โดยคลิกหนึ่งครั้งก่อน แล้วดับเบิ้ลคลิกอีกครั้ง จะชมภาพในขนาดที่ขยายขึ้น
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 21-10-2009 13:52
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
webmaster
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 04-11-2009 19:11
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

เริ่มมีการแจ้งมาจากบางสนามสอบ "ธรรมศึกษา" ในบางสนามสอบบ้างแล้ว หลังจากตรวจเช็คเอกสารที่จัดส่งไป และเห็นว่า ไม่มีบัญชีใบรับใบตอบส่งมาด้วย (แจ้งมาเหมือนตอนสอบนักธรรมชั้นตรี สมัยที่ ๑)

ก็ขอความเมตตาท่านที่รับทราบและใกล้ชิดกับผู้จัดทำบัญชีใน "สนามสอบต่างๆ" ด้วยนะครับ ช่วยกระซิบถามท่านผู้จัดทำบัญชีให้ด้วยว่าได้จัดทำและเตรียมการจัดทำบัญชีแบบใหม่นี้หรือยัง เพราะหากถึงวันสอบจริงๆ อาจจะจัดเตรียมไม่ทัน

ซีดี "บัญชีใบรับใบตอบแบบจัดพิมพ์เอง" และเอกสารระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของปีนี้ได้ส่งไปยังสำนักเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ประมาณช่วงต้นๆ พรรษาแล้ว แต่ก็มีบางสนามสอบไม่ทราบเรื่องนี้อยู่บ้าง

สำหรับข้อมูลการอ่านประกอบ "เอกสารระเบียบปฏิบัติ" ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.gongt...load_id=41

บัญชีใบรับใบตอบ ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.gongt...load_id=31
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 05-11-2009 22:46
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
webmaster
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-11-2009 23:06
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

จากการได้ติดตามหัวหน้าฝ่ายบริหารออกเยี่ยมสนามสอบในส่วนภูมิภาค ทราบว่า หลายสนามสอบ ยังไม่กล้าแก้ไขลงในบัญชีใบรับใบตอบ

ถ้ามีข้อมูลผิดพลาด และต้องการแก้ไข ท่านสามารถแก้ไขลงในบัญชีใบรับใบตอบเลยนะครับ โดย

"ขีดทับตัวที่ผิดพลาด และให้เขียนด้วยตัวบรรจงลงในใบรับใบตอบนั้นเลย"

อีกอย่าง คือ

การลงลายมือชื่อของการส่งข้อสอบแต่ละวิชา มีข้อกำหนดด้านบนว่า ให้เขียนด้วยตัวบรรจง หรือตัวที่อ่านง่าย ไม่ใช่ลายเซ็น

ยังไงก็ขอขอบคุณทุกสนามสอบที่ได้เอาใจใส่ในการจัดการบัญชีนี้อย่างเรียบร้อยครับ
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
katathammo
#4 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 08-11-2009 17:43
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

ผมมีข้อสงสัยว่า เมื่อเขียนใส่แผ่นซีดี แล้วลายมือที่เด็กเซ็นจะทำอย่างไร หรือให้ว่างไว้ทั้ง ๔ ช่อง คือ กระทู้, ธรรม, พุทธ, วินัย
แล้วเขียนส่งเลยใช่ไหม ? หรืออย่างไร (อธิบายส่วนนี้ให้เข้าใจหน่อยครับ) ส่วนฉบับจริงนั้นไม่ต้องเป็นห่วง ห่วงแต่เวลาเขียนใส่แผ่นซีดี ครับผม
 
unz
#5 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 08-11-2009 18:14
Newbie


ข้อความ: 9
เข้าร่วม: 29.10.09

ฉบับซีดี ช่องวิชา ให้ว่างไว้ ไม่ต้องแสกนหรือพิมพ์อะไรลงไป

ย้ำอีกครั้ง สำหรับเอกสารสำคัญที่จะต้องส่ง
1.ใบตอบนักเรียน
2.บัญชีรับใบตอบ
3.ซีดีบัญชีข้อมูลนักเรียน(ทุกบัญชี)
4.สมุดเยี่ยม
 
webmaster
#6 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 18-10-2010 16:46
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

จากการเดินทางร่วมไปเยี่ยมสนามสอบ "นักธรรม ชั้นตรี" ประจำปี ๒๕๕๓ ในส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๑๗ ซึ่งเป็นวันสอบวันแรก ได้ไปเดินดูการจัดทำบัญชีของกองเลขานุการของสนามสอบต่างๆ ด้วย หลายสนามสอบได้ปฏิบัติเป็นไปด้วยดี แต่มีบางสนามสอบที่ยังใช้แบบเดิมอยู่ คือ พิมพ์หน้ากระดาษเปล่ามา แล้วให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อเองเหมือนเดิม

การใช้บัญชีสำหรับการสอบ "นักธรรม" ทุกชั้น ก็เป็นไปเหมือนตัวอย่างด้านบนนะครับ ให้จัดพิมพ์บัญชีใบรับใบตอบเหมือนเดิม และให้แก้ไขส่วนที่ผิดพลาดด้วยปากกาลงในกระดาษคำตอบนั้นเลย เมื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นการแก้ไขนั้นแล้ว ขอให้ดำเนินการแก้ไขตามการแก้นั้นลงในข้อมูลที่จัดพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก่อนส่งมาสำนักงานนะครับ

ย้ำเตือนเหมือนเดิมนะครับ ด้วยข้อมูลเดิม

หมายเหตุ : หากดาวน์โหลดตัวบัญชีไปใช้ และไม่ได้ดาวน์โหลดมาใหม่ ขอให้ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับ เพราะมีการเพิ่มช่องอำเภอเข้ามาเพิ่มเติม เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของปีที่แล้ว ที่หลายสนามสอบส่งมาแบบไม่มีอำเภอ ทำให้ยากต่อการคัดลอกข้อมูล และเกิดข้อผิดพลาดในภายหลังขึ้นมา
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
Somebody
#7 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 13-11-2010 12:20
Junior Member


ข้อความ: 10
เข้าร่วม: 06.10.09

ขอรบกวน ท่านเวปมาสเตอร์ หน่อยครับ ไม่ทราบว่า ผลสอบนักธรรมตรี ปี 2553 ทำไมออกช้าจัง แต่ก่อนสามารถตรวจผลสอบในส่วนกลางได้ เดี๋ยวนี้ตรวจไม่ได้เลย แล้วส่วนภูมิภาคเมื่อไหร่จะมาครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับAngryAngryAngry
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 121,576,736 ผู้เยี่ยมชม