September 22 2023 05:12:57
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
บอกเล่าเก้าสิบเรื่องการประกาศผลสอบและสอบถาม "น.ธ.ตรี" ทั่วประเทศ
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 19-10-2009 10:44
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

บัดนี้ การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ของส่วนกลาง และของสำนักงานเจ้าคณะภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ คงจะดำเนินการตรวจเสร็จแล้วเป็นส่วนมาก

หลายท่านที่เข้าสอบก็อาจจะกำลังรอผลสอบอยู่ จากปัญหาที่เกิดในปีที่ผ่านๆ มา ก็อยากเล่าเป็นแนวรับทราบร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะการสอบถามผลสอบ

สำหรับขั้นตอนการประกาศผลสอบ ในส่วนภูมิภาค ขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะครับ

ตามระเบียบปฏิบัติส่วนภูมิภาค ข้อที่ ๓๔ ว่าดังนี้

"การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี มอบถวายเจ้าคณะภาครับผิดชอบ กำหนดให้ตรวจได้ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี ก่อนวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ตรงกับวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒"

จากระเบียบที่กล่าวนี้ พอประมวลได้ว่า

การประกาศผลสอบ "นักธรรมชั้นตรี" สำนักงานเจ้าคณะภาคที่รับผิดชอบการตรวจและประกาศผล แก้ไข จะดำเนินการตรวจผลสอบ ให้แล้วเสร็จก่อนก่อนวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ตรงกับวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ตามธรรมเนียมปฏิบัตินั้น เมื่อเจ้าคณะภาคประกาศผลสอบแล้ว จะยังไม่แจ้งผลการสอบนั้นมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในทันที แต่จะต้องแจ้งการประกาศผลสอบไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด และให้ทางสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดดำเนินการแจ้งผลสอบไปยังอำเภอ ตำบล วัด ตามลำดับการปกครอง

ในช่วงนี้ หากมีข้อมูลที่ผิดพลาด ก็ให้ดำเนินการขอแก้ไขไปตามลำดับการปกครอง กลับมายังสำนักงานเจ้าคณะภาค เพื่อจัดข้อมูลให้สมบูรณ์ ก่อนจะดำเนินการส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ข้อมูลที่ส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ควรจะเป็นข้อมูลที่ "สมบูรณ์ที่สุด" ไม่ใช่ข้อมูลการประกาศผลสอบครั้งแรก เพราะหากมีข้อมูลที่ผิดพลาด ควรจะดำเนินการแก้ไขก่อนส่งมา

พูดมาถึงจุดนี้ ผู้เข้าสอบที่สอบได้ เมื่อทราบการประกาศผลที่เป็นทางการแล้ว หากพบข้อผิดพลาด ควรจะรีบแจ้งตามสายงานการปกครองในทันที เพื่อแจ้งมาตามลำดับดังกล่าวแล้ว

และหากจะสอบถามผลสอบในขั้นต้นนี้ หรือ หากจะขอแกไข อย่าได้ดำเนินการขอแก้ไขมายังสำนักงานกองธรรมสนามหลวงในทันที ขอให้ขอแก้ไขไปตามลำดับการปกครอง คือ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะภาค หรือเป็นไปตามคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะภาคนั้น ๆ ว่าจะให้ดำเนินการขอแก้ไขไปอย่างไร

ทั้งนี้ เพราะลำดับความรับผิดชอบเป็นของส่วนงานดังที่กล่าวแล้วในข้างต้น ทั้งเจ้าคณะผู้ปกครองจะได้เก็บข้อมูลที่แก้ไขนั้นเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลของตนด้วย

ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะมีวัดในส่วนภูมิภาค ขอแก้ไขตรงมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเลย ทั้งที่ขั้นตอน ควรจะขอแก้ไขไปยังสายการปกครองดังกล่าวข้างต้น

สรุปว่า การขอแก้ไขผลสอบส่วนภูมิภาค ควรจะดำเนินกาขอผ่านเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับการปกครอง เพื่อให้เจ้าคณะภาคดำเนินการขอแก้ไขมาอย่างเป็นทางการ และเบื้องต้นนี้ การสอบถามผลสอบ ควรจะถามไปที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดและสำนักงานเจ้าคณะภาคที่ตนสังกัด

มีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ที่เมื่อประกาศผลสอบแล้ว มีการส่งผลสอบมาให้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในทันที ความจริงแล้ว "ควรจะดำเนินการจัดการข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด" แล้วจึงส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

สำหรับการประกาศผลสอบ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าสอบบางท่านยังไม่เข้าใจว่า ส่วนกลาง คือ ส่วนไหน บางท่านเข้าใจว่า คือ ภาคกลาง จริงแล้ว ๆ ไม่ใช่ เพราะ

ส่วนกลาง คือ สำนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบด้วยวัดต่าง ๆ ที่มีสถานะเป็นสำนักงานตามประกาศของมหาเถรสมาคม และวัดต่าง ๆ ที่ขึ้นต่อสำนักเรียนนั้น ๆ

วัดที่มีสถานะเป็นสำนักเรียน เช่น สำนักเรียนวัดราชบพิธ สำนักเรียนวัดมหาธาตุ เป็นต้น

การประกาศผลสอบส่วนกลาง กำหนดไว้ดังนี้

"การประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี กำหนดประกาศวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง"

การติดต่อสอบถาม เมื่อถึงกำหนดประกาศผลสอบแล้ว ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

การขอแก้ไข ให้ดำเนินการผ่านสำนักเรียนที่ตนสังกัด อย่าขอแก้ไขโดยตรงมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ก็พูดคุยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง เพื่อให้เข้าใจร่วมกันนะครับ

ทั้งนี้...

การดำเนินการขอแก้ไข อย่าดำเนินการขอแก้ไขทางอีเมลล์เด็ดขาด จะไม่ได้รับการพิจารณา เพราะไม่ทราบที่มาที่ไป การดำเนินการขอแก้ไข ให้ดำเนินการขอแก้ด้วยเอกสารอย่างเป็นทางการ ดังนี้

ส่วนภูมิภาค...ผ่านเจ้าคณะภาค

ส่วนกลาง...ผ่านสำนักเรียน

ย้ำตอนท้ายว่า ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค ที่ส่งมาถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง หมายถึง ข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดแล้ว และพร้อมจัดทำใบประกาศนียบัตร จึงไม่ควรรีบส่งมา ควรดำเนินการขอแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 19-10-2009 11:02
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 109,059,607 ผู้เยี่ยมชม