August 17 2019 21:52:53
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๖๑
ติดต่อสำนักเรียน
eLearning ธรรมศึกษา
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๑
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒ ธ.ค. ๖๑
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลยข้อสอบ ๒๕๖๐
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒
ดาวน์โหลด
ขอแก้ไข (พิมพ์ออนไลน์)

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
รับข้อสอบ
ผลสอบธรรม ๖๐
ค้นรายชื่อส่งสอบ ๖๑
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย ๒๔ พ.ย. ๖๑
คำปราศรัย ๒๙ พ.ย. ๖๑
คำปราศรัย ๒ ธ.ค. ๖๑
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ด่วน !!! ประกาศกองธรรมสนามหลวง
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-10-2013 16:22
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12


ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การทดสอบส่งข้อสอบออนไลน์ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖


กรณี มีปัญหาในการสื่อสาร รับ - ส่ง ข้อสอบออนไลน์ โปรดแจ้งกลับยังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. วันนี้ ที่หมายเลข ๐๒ - ๖๒๙ ๔๓๐๐ (ทั้งแฟกซ์และโทรศัพท์)

ในการแจ้งข้อมูลปัญหามานั้นกรุณาแจ้งชื่อสนามและนามผู้แจ้งด้วย

หมายเหตุ :

๑. การทดสอบส่งรหัสเปิดไฟล์ข้อสอบจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ (๘ ตุลาคม ๒๕๕๖) อีกครั้งหนึ่ง เวลาตั้งแต่ ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒. ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบระบบครั้งนี้ ไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดเป็นการสาธารณะ แต่ท่านจะต้องล๊อกอินเข้าไปดาวน์โหลดมาเก็บไว้ เืพื่อรอรับรหัสผ่าน กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบทดสอบได้ที่ https://www.gongt...user/login ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ จะต้องมีรหัสสนามสอบและรหัสผ่านที่ทางสำนักงานฯ ได้ส่งไปให้เป็นการเฉพาะเท่านั้น (การเปิดให้ดาวน์โหลด เริ่มตั้งแต่ ๓ วันก่อนหน้านี้ ให้เหมือนกับการสอบปกติ)

๓. รหัสสนามสอบ และ รหัสล๊อกอิน เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบ ทางสำนักงานฯ ได้ส่งไปยังสำนักเรียนส่วนกลาง และ สำนักเรียนคณะจังหวัดนั้นๆ แ้ล้ว ผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับสนามสอบนั้นๆ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเรียนนั้นๆ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับสนามสอบเท่านั้น และสนามสอบนั้นๆ ได้เก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับไปอย่างดี ไม่เปิดเผยเป็นการสาธารณะ

๔. ผู้รับผิดชอบในสำนักเรียนนั้นๆ เมื่อได้รับรหัสสนามสอบ และ รหัสผ่านเพื่อล๊อกอินเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบแล้ว ควรจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในสนามสอบนั้นๆ ได้ทราบ และเข้าไปล๊อกอินเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบมาเก็บไว้ ในการซ้อมครั้งนี้ เปิดให้ดาวน์โหลดก่อนสอบ ๓ วัน และในการสอบจริงจะเปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบจริงก่อนสอบ ๓ วันเช่นเดียวกัน

๕. ให้ทุกท่านเข้าใจร่วมกันว่า "รหัสเืพื่อล๊อกอินเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบ" ของสนามสอบนั้นๆ กับ "รหัสเปิดไฟล์ข้อสอบ" เป็นคนละตัวกัน
แก้ไขโดย phng เมื่อ 07-10-2013 16:51
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 59,932,470 ผู้เยี่ยมชม