July 13 2020 12:26:12
เมนู
หน้าแรก
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๒
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒๙-๓๐ พ.ย. ๖๒
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๒
ปัญหา-เฉลย ธรรมศึกษา ๖๒
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
เทคนิค(Excel) การแยกคำนำหน้าและชื่อออกจากกัน ฯลฯ
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 29-07-2013 17:10
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

เทคนิค(Excel) การแยกคำนำหน้าและชื่อออกจากกัน
มีหลายวิธีที่ใช้แยก ขอแนะนำหนึ่งวิธีในนั้นคือ

ตัวอย่าง คอลัมน์ A แถวที่ 1 และ 2 มีข้อมูลดังนี้:
เด็กชายกิตติ
เด็กหญิงอรวี


คอลัมน์ B แถวที่ 1 และ 2 ให้พิมพ์สูตรดังนี้:
=LEFT(A1,7)
=LEFT(A2,8)


ผลลัพธ์จะได้เป็น:
เด็กชาย
เด็กหญิง


คอลัมน์ C แถวที่ 1 และ 2 ให้พิมพ์สูตรดังนี้:
=MID(A1,8,99)
=MID(A2,9,99)


ผลลัพธ์จะได้เป็น:
กิตติ
อรวี


อธิบายเล็กน้อย:
เลข 7 กับ 8 ก่อนวงเล็บปิด ในสูตรแรก หมายถึง เด็กชาย มี 7 ตัวอักษร / เด็กหญิง มี 8 ตัวอักษร
(เอาข้อความจากซ้ายไปขวาจำนวน 7 และ 8 ตัว)

เลข 99 ก่อนวงเล็บปิด ในสูตรทีสอง หมายถึงความยาวตัวอักษรของชื่อ
ลองเปลี่ยนเป็น 1 ดูก็คงจะรู้ความหมาย
ส่วนเลข 8 กับเลข 9 ก่อนเลข 99 นั้น ก็คงจะพอเดาออกว่าเป็นอะไร

ข้อควรระวังและสังเกตุ: ต้องไม่มีการเว้นวรรคข้างหน้าและหลังคำนำหน้าชื่อ
หรือไม่มีการพิมพ์คำนำหน้าผิด

-------------------------------------------------------------------

การแปลงเลขอายุหรือพรรษา เป็นเลขปี พ.ศ.
ก็เพียงแค่นำตัวเลขอายุ หรือ พรรษา ลบกับปี พ.ศ.ปัจจุบัน ก็จะได้ ปี พ.ศ.เกิด หรืออุปสมบท

ยกตัวอย่างเช่น
มีตัวเลขอายุหรือพรรษาอยู่ที่ช่อง A แถว 1
10

มีตัวเลขปี พ.ศ.ปัจจุบันที่ช่อง B แถว 1
2556

ก็ให้พิมพ์สูตรคำนวณที่ช่อง C แถว 1 ว่า
=B1-A1

ผลลัพธ์ก็จะได้ตัวเลขเป็น ปี พ.ศ.เกิดหรืออุสมบทคือ 2546

หรือจะพิมพ์เหมือนการใช้เครื่องคิดเลขว่า
=2556-10
ผลลัพธ์ก็จะได้ 2546 เช่นกัน
แต่จะลำบากในการตรวจสอบตัวเลขว่าตนเองพิมพ์เลขถูกต้องหรือไม่
แก้ไขโดย phng เมื่อ 02-08-2013 10:01
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 66,396,271 ผู้เยี่ยมชม