March 30 2015 02:29:09
เมนู
หน้าแรก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ดาวน์โหลด
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งลิงค์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งภาพ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ติดต่อสำนักเรียน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
วัดในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๘ พ.ย.๒๕๕๗
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดระเบียบฯ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๕๓
ข้อปฏิบัติในการจัดเรียงใบตอบ
ระเบียบการตรวจ ๒๕๕๓
แบบฟอร์มบัญชี ธศ.
แบบฟอร์มบัญชีธรรมศึกษา

ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ
จำนวนส่งสอบ (สถ.)

ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

บัญชีที่โปรแกรม
ทำให้อัตโนมัติ

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
ระบบค้นข้อมูล
ผลสอบธรรม ๒๕๔๓-๕๗

อนุมัติสนามสอบ ๒๕๕๗
สนามสอบชั้นโท-เอก ๒๕๕๗
สนามสอบ ธ.ศ.ส่วนกลาง
สนามสอบ ธ.ศ.ภูมิภาค (ม)
สนามสอบ ธ.ศ.ภูมิภาค (ธ)

รายชื่อผู้สอบได้ ๒๕๕๗

ส่วนกลาง
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
  ~~~~~~~~~~~~
   ธรรมศึกษาชั้นตรี
   ธรรมศึกษาชั้นโท
   ธรรมศึกษาชั้นเอก
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
  ~~~~~~~~~~~~
   ธรรมศึกษาชั้นตรี
   ธรรมศึกษาชั้นโท
   ธรรมศึกษาชั้นเอก
สนามสอบ ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี กทม. ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี ส่วนภูมิภาค(ธ) ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๕
ธ.ศ. กทม.
ธ.ศ. ส่วนภูมิภาค(ธ) ๒๕๕๕
ธ.ศ. ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๕
น.ธ.โท-เอก ทั่วประเทศ ๒๕๕๕
พัสดุเอกสารการสอบ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (3)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554)
gongtham
#21 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 17-02-2011 14:29
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ นักธรรมชั้นโท ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ทุกภาค
 
gongtham
#22 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 21-02-2011 19:52
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนกลาง
 
gongtham
#23 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 11-03-2011 20:58
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ทุกภาค
 
gongtham
#24 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 15-03-2011 18:47
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๙
(ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด)
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท ส่วนกลาง
แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 15-03-2011 20:15
 
gongtham
#25 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 20-03-2011 18:13
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนกลาง
 
gongtham
#26 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 24-03-2011 19:08
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัด เพชรบูรณ์ / ลำปาง / เชียงราย / พัทลุง.
 
gongtham
#27 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 25-03-2011 18:01
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) บางจังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ประกาศในกระทู้แรก หน้า 1)
แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 25-03-2011 18:07
 
gongtham
#28 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 28-03-2011 12:23
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) จังหวัด เพชรบูรณ์, เชียงราย,ร้อยเอ็ด, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, พังงา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, พิจิตร, สุโขทัย, แม่ฮ่องสอน, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ลพบุรี, สิงห์บุรี, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, ลำพูน, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุรินทร์.
- เพิ่มผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๗ (เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน)
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๗ (เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน)
แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 28-03-2011 21:21
 
gongtham
#29 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 30-03-2011 21:47
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ทุกภาค
 
gongtham
#30 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 31-03-2011 12:10
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) จังหวัด นครปฐม, ขอนแก่น, มหาสารคาม
 
gongtham
#31 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 02-04-2011 11:00
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) จังหวัด นครสวรรค์, กาฬสินธุ์, อุบลราชธานี, นครพนม, ยโสธร
 
gongtham
#32 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 04-04-2011 11:18
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) จังหวัด ลำปาง, เชียงราย
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) จังหวัด ตรัง, สงขลา, เพชรบูรณ์, ตาก, แพร่, เชียงใหม่, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท, จันทบุรี, สมุทรสงคราม, สกลนคร, บุรีรัมย์
 
gongtham
#33 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 11-04-2011 15:09
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554:
- ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) จังหวัด - พัทลุง
- ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) จังหวัด - ลำปาง, สระบุรี, ระยอง, สุพรรณบุรี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 38,087,101 ผู้เยี่ยมชม