February 23 2018 15:18:04
เมนู
หน้าแรก
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
สมุดเซ็นเยี่ยม ๒๕๖๐
คำปราศรัย วันที่ ๕ พ.ย. ๖๐
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลยข้อสอบ ๒๕๕๙
ปัญหา-เฉลยข้อสอบ (นธ.ตรี)
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒
ดาวน์โหลด
ขอแก้ไข (พิมพ์ออนไลน์)

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๕ พ.ย. ๖๐
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๐
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๐
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๐
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนและการสอบ
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 22-07-2015 17:43
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12


เอกสารบรรยายพิเศษ
เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาธรรมศึกษาในสถานศึกษา

โดย พระพรหมมุนี
กรรมการมหาเถรสมาคม
และ รองแม่กองธรรมสนามหลวง

ในการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษา
วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แก้ไขโดย phng เมื่อ 28-07-2015 14:00
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 23-07-2015 14:33
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc23.JPG
แก้ไขโดย phng เมื่อ 28-07-2015 14:04
 
phng
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 28-07-2015 13:40
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc01.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc02.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc03.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc04.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc05.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc06.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc07.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc08.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc09.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc10.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc11.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc12.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc13.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc14.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc15.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc16.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc17.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc18.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc19.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc20.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc21.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc22.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc23.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc24.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc25.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc26.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc27.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc28.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc29.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc30.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc31.JPG
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 50,481,729 ผู้เยี่ยมชม