December 02 2021 14:22:54
เมนู
หน้าแรก
รับข้อสอบ
รับข้อสอบ สำรอง ๑
รับข้อสอบ สำรอง ๒
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๓
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒๑ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๓
ปัญหา-เฉลย ธรรมศึกษา ๖๓
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๔
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
แบบฟอร์ขอเข้าสอบ ๒๕๕๘
krittayot
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 23-06-2015 07:29
Junior Member


ข้อความ: 15
เข้าร่วม: 01.10.09

ถวายความเคารพ พระอาจารย์ผู้ดูแลระบบครับ
กระผม พระกฤตยชญ์ เขมปญฺโญ เลข.จอ.เทิง จ.เชียงราย
ขออนุญาตเรียนถาม กระผมเข้าไปโหลดแบบขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ๒๕๕๘ ไม่ได้ครับ
แต่สามารถเข้าโหลดของ นักธรรมชั้นตรี โท เอก ที่ส่งผ่านหน้าเวปได้ครับ
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 23-06-2015 15:27
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

www.gongtham.net/docs/2558/0Capture2.JPG

ตามภาพด้านบนเป็นตัวอย่างกรณีทีไม่ได้ลงโปรแกรมช่่วยดาวน์โหลด
อีกวิธีก็ให้ปรับปรุงโปรแกรมบราวเซอร์ที่ใช้เปิดเว็บให้เป็นรุ่นใหม่
หรือลองใช้โปรแกรมอื่นๆ เช่น ie, chrome, safari, opera, Netscape ฯลฯ
แก้ไขโดย phng เมื่อ 23-06-2015 15:35
 
krittayot
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 26-06-2015 20:52
Junior Member


ข้อความ: 15
เข้าร่วม: 01.10.09

phng เขียน:
www.gongtham.net/docs/2558/0Capture2.JPG

ตามภาพด้านบนเป็นตัวอย่างกรณีทีไม่ได้ลงโปรแกรมช่่วยดาวน์โหลด
อีกวิธีก็ให้ปรับปรุงโปรแกรมบราวเซอร์ที่ใช้เปิดเว็บให้เป็นรุ่นใหม่
หรือลองใช้โปรแกรมอื่นๆ เช่น ie, chrome, safari, opera, Netscape ฯลฯ


ขอนุญาตเรียนถาม เพื่อความกระจ่างใจครับ
การส่งไฟล์ข้อมูลตามแบบฟอร์มส่งผ่านทางหน้าเวป เป็นหน้าที่ของส่วน อำเภอ หรือ จังหวัด หรือ ภาค ครับ
 
phng
#4 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 29-06-2015 13:34
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

การส่งไฟล์แบบใหม่นี้
การส่ง เป็นหน้าที่ของผู้จัดทำบัญชีของแต่ละสนามสอบหรือผู้จัดการดูแลสนามสอบนั้น
อำเภอ จังหวัด ภาค มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกำหนดกาลและระเบียบปฏิบัติ

จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวันสอบและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

สนามสอบจะจัดส่งเองได้ก็ต่อเมื่อ
๑. เป็นสนามสอบที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมแล้ว
หรือมีการขอเปิดเป็นสนามสอบจากเจ้าสำนักเรียนถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
และมีหนังสือแจ้งอนุมัติให้เป็นสนามสอบจากสำนักงานแม่กองธรรมแล้ว
๒. ได้รับ ชื่อผู้ใช้(User) และ รหัสผ่าน(Password) สำหรับการส่งข้อมูล
ซึ่งสำนักงานแม่กองธรรมจะแจ้งผ่านเจ้าสำนักเรียนในภายหลัง
แก้ไขโดย phng เมื่อ 01-07-2015 19:11
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 82,759,709 ผู้เยี่ยมชม