December 02 2021 13:10:12
เมนู
หน้าแรก
รับข้อสอบ
รับข้อสอบ สำรอง ๑
รับข้อสอบ สำรอง ๒
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๓
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒๑ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๓
ปัญหา-เฉลย ธรรมศึกษา ๖๓
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๔
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค มหานิกาย
krittayot
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 08-01-2015 12:50
Junior Member


ข้อความ: 15
เข้าร่วม: 01.10.09

ขอถวายความเคารพ พระอาจารย์ที่ดูแลเวปทุกรูปครับ
กระผม พระกฤตยชญ์ เขมปญฺโญ เลข.จอ.เทิง จ.เชียงราย ขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับข้อมูลผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๗ อ.เทิง จ.เชียงราย ในสังกัดวัดปงสนุก ชื่อสถานศึกษาของผู้สอบได้ตั้งแต่เลขที่
ชร ๓๔๕๗/๓๔๒๙ ถึง ชร ๓๔๕๗/๓๔๔๘ ผิดหมดครับ ตามข้อมูลที่ส่งให้ทางจังหวัดคือ
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด แต่ข้อมูลผลสอบเป็น โรงเรียนปล้องวิทยาคม
ในสังกัดวัดปงสนุก มีสังกัด โรงเรียนปล้องวิทยาคม แค่ ๒ คน ชร ๓๔๕๗/๓๔๒๗ และ ชร ๓๔๕๗/๓๔๒๘
ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครับ
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 08-01-2015 14:06
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ที่หน้าแสดงผลสอบ จะมีคำว่า

"ให้ตรวจดูข้อมูลตนเองทั้งแถวว่าถูกต้องหรือไม่
ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อรวบรวมดำเนินการ
(ข้อมูลทั้งหมดนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มิได้เป็นผู้จัดพิมพ์
ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขที่ต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ)"

คำว่า "ต้นสังกัด" หมายถึง ผู้สอบหรือวัดหรือโรงเรียน สังกัดสำนักเรียนอะไร
ก็ให้แจ้งสำนักเรียนนั้น จากนั้นเป็นหน้าที่ของสำนักเรียน
ที่ต้องรวบรวมข้อผิดพลาดทั้งหมด แจ้งต่อสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ทำการแก้ไขเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและออกใบประกาศนียบัตรต่อไป
 
krittayot
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 08-01-2015 14:11
Junior Member


ข้อความ: 15
เข้าร่วม: 01.10.09

phng เขียน:
ที่หน้าแสดงผลสอบ จะมีคำว่า

"ให้ตรวจดูข้อมูลตนเองทั้งแถวว่าถูกต้องหรือไม่
ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อรวบรวมดำเนินการ
(ข้อมูลทั้งหมดนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มิได้เป็นผู้จัดพิมพ์
ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขที่ต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ)"

คำว่า "ต้นสังกัด" หมายถึง ผู้สอบหรือวัดหรือโรงเรียน สังกัดสำนักเรียนอะไร
ก็ให้แจ้งสำนักเรียนนั้น จากนั้นเป็นหน้าที่ของสำนักเรียน
ที่ต้องรวบรวมข้อผิดพลาดทั้งหมด แจ้งต่อสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ทำการแก้ไขเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและออกใบประกาศนียบัตรต่อไป


ขอขอบพระคุณครับ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 82,758,198 ผู้เยี่ยมชม