July 13 2020 12:47:04
เมนู
หน้าแรก
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๒
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒๙-๓๐ พ.ย. ๖๒
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๒
ปัญหา-เฉลย ธรรมศึกษา ๖๒
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
แบบฟอร์มบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 18-08-2014 16:23
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

แบบฟอร์มบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง

สำนักเรียนส่วนกลาง

สำนักเรียนส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
นักธรรม
- บัญชีประธานสนามสอบ นักธรรมชั้นตรี
- บัญชีประธานสนามสอบ นักธรรมชั้นโท-เอก
- บัญชีผู้รับข้อสอบ นักธรรมชั้นตรี
- บัญชีผู้รับข้อสอบ นักธรรมชั้นโท-เอก
- บัญชีจำนวน นักธรรมชั้นตรี (สถ.๕)
- บัญชีจำนวน นักธรรมชั้นโท-เอก (สถ.๕)
- บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
- บัญชีนักธรรมชั้นโท-เอก (ศ.๒)
- บัญชีเรียกชื่อนักธรรม (ศ.๓)
- บัญชีรับใบตอบนักธรรม
- บัญชีประกาศผลสอบนักธรรม (ศ.๔)

ธรรมศึกษา
- บัญชีประธานสนามสอบ ธรรมศึกษา
- บัญชีผู้รับข้อสอบ ธรรมศึกษา
- บัญชีจำนวน ธรรมศึกษา (สถ.๖)
- บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
- บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท-เอก (ศ.๖)
- บัญชีเรียกชื่อธรรมศึกษา (ศ.๗)
- บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษา
- บัญชีประกาศผลสอบธรรมศึกษา (ศ.๘)

สำนักเรียนส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)


ทั้งหมดนี้มีอยู่ในรายการ "ดาวน์โหลด"

แก้ไขโดย phng เมื่อ 08-09-2014 13:40
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 66,396,518 ผู้เยี่ยมชม