August 17 2019 22:14:39
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๖๑
ติดต่อสำนักเรียน
eLearning ธรรมศึกษา
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๑
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒ ธ.ค. ๖๑
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลยข้อสอบ ๒๕๖๐
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒
ดาวน์โหลด
ขอแก้ไข (พิมพ์ออนไลน์)

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
รับข้อสอบ
ผลสอบธรรม ๖๐
ค้นรายชื่อส่งสอบ ๖๑
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย ๒๔ พ.ย. ๖๑
คำปราศรัย ๒๙ พ.ย. ๖๑
คำปราศรัย ๒ ธ.ค. ๖๑
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-07-2014 16:42
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗


นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันพฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(แรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ตรงกับวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์, อังคาร.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันพุธ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย
แก้ไขโดย phng เมื่อ 26-08-2014 10:20
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 26-08-2014 10:17
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

กำหนดส่งบัญชีสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗

นักธรรมชั้นตรี
ภายในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

นักธรรมชั้นโท - เอก
ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

แก้ไขโดย phng เมื่อ 26-08-2014 10:19
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 59,932,729 ผู้เยี่ยมชม