July 13 2020 10:48:57
เมนู
หน้าแรก
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๒
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒๙-๓๐ พ.ย. ๖๒
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๒
ปัญหา-เฉลย ธรรมศึกษา ๖๒
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
แจ้งประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่พิมพ์แล้ว
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 25-04-2014 12:23
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๖

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) <<---คลิ๊กดูรายการ
เริ่มพิมพ์ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๕๐:๓๙ น.
พิมพ์เสร็จ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๕๗:๔๙ น.


ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) <<---คลิ๊กดูรายการ
เริ่มพิมพ์ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๖:๐๓ น.
พิมพ์เสร็จ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๖:๓๐ น.


สำนักเรียนส่วนกลาง (นักธรรม) <<---คลิ๊กดูรายการ
เริ่มพิมพ์ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๕๓:๔๖ น.
พิมพ์เสร็จ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๔๕:๔๔ น.

สำนักเรียนส่วนภูมิภาค หากประสงค์จะเดินทางมารับเอง
ขอให้เลขานุการเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด ดำเนินการแจ้งทางโทรศัพท์ก่อน
ที่หมายเลข ๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑ ต่อ ๑๑๘ หรือ ๑๑๙ โดยด่วน
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
(ติดต่อก่อนเพื่อจะได้ทราบว่านำส่งทางไปรษณีย์แล้วหรือไม่)

สำนักเรียนส่วนกลาง ขอให้เลขานุการเจ้าสำนักเรียน
ดำเนินการทำหนังสือขอรับได้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
แก้ไขโดย phng เมื่อ 30-04-2014 21:13
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 66,395,226 ผู้เยี่ยมชม