หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: กระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน

โพสโดย krittayot เมื่อ 04-11-2014 08:26
#1

กระผม พระกฤตยชญ์ เขมปญฺโญ ผู้รับรหัสเปิดข้อสอบ สนามสอบวัดอำมาตย์ อ.เทิง จ.เชียงราย
ขออนุญาตเรียนถาม หากกระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน ที่สำนักงานแม่กองธรรมจัดส่งให้ เกิดกรณีไม่ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบ จะสามารถถ่ายเอกสารสำเนาไ้ด้หรือไม่ ถากได้จะต้องถ่ายเป็นเอกสารสี หรือขาวดำ ขอบพระคุณครับ

โพสโดย phng เมื่อ 04-11-2014 18:32
#2

ดูจำนวนที่สำนักเรียนแจ้งจำนวนส่งสอบของแต่ละสนามสอบ
และจำนวนใบตอบ ที่สำนักงานแม่กองธรรมจัดให้ ที่:

สนามสอบ ธศ.ภูมิภาค(ม)
สนามสอบ ธศ.ภูมิภาค(ธ)

หากเกิดข้อผิดพลาด ไม่ครบตามจำนวนที่แจ้ง
ชั้นโท-เอก ไม่ควรใช้ใบตอบที่เป็นสำเนา

แก้ไขโดย phng เมื่อ 04-11-2014 18:34

โพสโดย krittayot เมื่อ 04-11-2014 18:47
#3

phng เขียน:
ดูจำนวนที่สำนักเรียนแจ้งจำนวนส่งสอบของแต่ละสนามสอบ
และจำนวนใบตอบ ที่สำนักงานแม่กองธรรมจัดให้ ที่:

สนามสอบ ธศ.ภูมิภาค(ม)
สนามสอบ ธศ.ภูมิภาค(ธ)

หากเกิดข้อผิดพลาด ไม่ครบตามจำนวนที่แจ้ง
ชั้นโท-เอก ไม่ควรใช้ใบตอบที่เป็นสำเนา


ขอบพระคุณครับ จะได้นำเรียนเป็นข้อมูลแก่สนามสอบธรรมศึกษาในจังหวัด่อไปครับ

โพสโดย phng เมื่อ 04-11-2014 19:32
#4

และแต่ละสนามสอบ ต้องใช้รหัสสนามสอบใหม่ ตามที่ประกาศไว้ใน

สนามสอบ ธศ.ภูมิภาค(ม)
สนามสอบ ธศ.ภูมิภาค(ธ)

นี้เท่านั้น ห้ามใช้รหัสอื่น เพราะจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อการตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

แก้ไขโดย phng เมื่อ 04-11-2014 19:33