หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๕

โพสโดย phng เมื่อ 08-12-2012 15:11
#1

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนกลาง

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
สนร.ส่วนกลาง (ธรรมยุต)

- นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก
(เพิ่มลงในระบบค้นหาผลสอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
- ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
(เพิ่มลงในระบบค้นหาผลสอบ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
นักธรรมชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑

- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ

สนง.เจ้าคณะภาค ๒
- พระนครศรีอยุธยา
- อ่างทอง
- สระบุรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๓
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- ชัยนาท
- อุทัยธานี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๔
- นครสวรรค์
- กำแพงเพชร
- พิจิตร
- เพชรบูรณ์

สนง.เจ้าคณะภาค ๕
- พิษณุโลก
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์
- ตาก

สนง.เจ้าคณะภาค ๖
- ลำปาง
- เชียงราย
- พะเยา
- แพร่
- น่าน

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๘
- อุดรธานี
- หนองคาย
- บึงกาฬ
- เลย
- สกลนคร
- หนองบัวลำภู

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๙
- ขอนแก่น
- มหาสารคาม
- กาฬสินธุ์
- ร้อยเอ็ด

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๐
- อุบลราชธานี
- ศรีสะเกษ
- นครพนม
- ยโสธร
- มุกดาหาร
- อำนาจเจริญ

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๑
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- ชัยภูมิ
- สุรินทร์

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๒
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- นครนายก
- ฉะเชิงเทรา

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๓
- ชลบุรี
- ระยอง
- จันทบุรี
- ตราด

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๔
- นครปฐม
- สุพรรณบุรี
- กาญจนบุรี
- สมุทรสาคร

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๕
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- สมุทรสงคราม
- ประจวบคีรีขันธ์

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๖
- นครศรีธรรมราช
- ชุมพร
- สุราษฎร์ธานี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๗
- ภูเก็ต
- ตรัง
- พังงา
- กระบี่
- ระนอง

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๘
- สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส.

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
นักธรรมชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓,๑๒-๑๓ (ธ)

นนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สระบุรี-ลพบุรี-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-ปราจีนบุรี-สระแก้ว-นครนายก-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด.

สนง.เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ตาก-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-พิจิตร-กำแพงเพชร, ลำปาง-แพร่-น่าน-เชียงราย-พะเยา, เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน.

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นครปฐม-สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, เพชรบุรี.

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
ธรรมศึกษาชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑ ฝ่ายการศึกษา

- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๓
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- ชัยนาท
- อุทัยธานี

สนง.เจ้าคณะภาค ๕
- พิษณุโลก
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์
- ตาก

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๘
- อุดรธานี
- หนองคาย
- บึงกาฬ
- เลย
- สกลนคร
- หนองบัวลำภู

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๐
- อุบลราชธานี
- ศรีสะเกษ
- นครพนม
- ยโสธร
- มุกดาหาร
- อำนาจเจริญ

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๒
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- นครนายก
- ฉะเชิงเทรา

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๔
- นครปฐม
- สุพรรณบุรี
- กาญจนบุรี
- สมุทรสาคร

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๕
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- สมุทรสงคราม
- ประจวบคีรีขันธ์

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๖
- นครศรีธรรมราช
- ชุมพร
- สุราษฎร์ธานี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๗
- ภูเก็ต
- ตรัง
- พังงา
- กระบี่
- ระนอง

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๘
- สงขลา
- พัทลุง
- สตูล
- ปัตตานี
- ยะลา
- นราธิวาส

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ธรรมศึกษาชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

- นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท.
- ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด.

สนง.เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
- นครสวรรค์
- เพชรบูรณ์
- กำแพงเพชร
- อุตรดิตถ์
- พิษณุโลก
- ลำปาง
- พะเยา
- เชียงราย
- เชียงใหม่
- แม่ฮ่องสอน

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
- นครราชสีมา
- ชัยภูมิ
- บุรีรัมย์
- สุรินทร์

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
- นครศรีธรรมราช
- สุราษฎร์ธานี
- ชุมพร
- ภูเก็ต
- สงขลา
- พัทลุง
- ปัตตานี
- ยะลา

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
นักธรรมชั้นโท
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

ภาค ๑ : นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ.
ภาค ๒ : พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี.
ภาค ๓ : ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี.
ภาค ๔ : นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร,เพชรบูรณ์.
ภาค ๕ : พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก.
ภาค ๖ : ลำปาง, พะเยา, แพร่, เชียงราย, น่าน.
ภาค ๗ : ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่.
ภาค ๘ : อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร, หนองบัวลำภู, เลย.
ภาค ๙ : ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด.
ภาค ๑๐ : อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ.
ภาค ๑๑ : นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ.
ภาค ๑๒ : ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา.
ภาค ๑๓ : ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด.
ภาค ๑๔ : นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี (แก้ไข), สมุทรสาคร.
ภาค ๑๕ : ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์.
ภาค ๑๖ : นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี.
ภาค ๑๗ : ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง.
ภาค ๑๘ : สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส.

ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) :
ทั้งหมด


ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
นักธรรมชั้นเอก
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) คณะจังหวัด:

อุตรดิตถ์, ตาก, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, นครราชสีมา, สุรินทร์, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง, สงขลา, สตูล, ยะลา, นราธิวาส, พิษณุโลก, ปัตตานี.

นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, หนองคาย, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, พัทลุง.

ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) คณะจังหวัด:
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, ปราจีนบุรี, นครนายก, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, อุดรธานี, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, พังงา, พัทลุง, ปัตตานี.

ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, หนองคาย, นครพนม, นครราชสีมา, นครปฐม, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, สตูล.

เกณฑ์การสอบผ่าน
- นักธรรม รวมทุกวิชาต้องได้ ๒๘๐/๔๐๐ คะแนน และไม่มีวิชาใดต่ำกว่า ๒๕ คะแนน
- ธรรมศึกษา รวมทุกวิชาต้องได้ ๒๐๐/๔๐๐ คะแนน และไม่มีวิชาใดต่ำกว่า ๒๕ คะแนน

แก้ไขโดย phng เมื่อ 25-02-2013 16:29