หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๕

โพสโดย phng เมื่อ 08-12-2012 15:11
#1

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนกลาง

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
สนร.ส่วนกลาง (ธรรมยุต)

- นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก
(เพิ่มลงในระบบค้นหาผลสอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
- ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
(เพิ่มลงในระบบค้นหาผลสอบ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
นักธรรมชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑

- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ

สนง.เจ้าคณะภาค ๒
- พระนครศรีอยุธยา
- อ่างทอง
- สระบุรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๓
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- ชัยนาท
- อุทัยธานี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๔
- นครสวรรค์
- กำแพงเพชร
- พิจิตร
- เพชรบูรณ์

สนง.เจ้าคณะภาค ๕
- พิษณุโลก
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์
- ตาก

สนง.เจ้าคณะภาค ๖
- ลำปาง
- เชียงราย
- พะเยา
- แพร่
- น่าน

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๘
- อุดรธานี
- หนองคาย
- บึงกาฬ
- เลย
- สกลนคร
- หนองบัวลำภู

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๙
- ขอนแก่น
- มหาสารคาม
- กาฬสินธุ์
- ร้อยเอ็ด

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๐
- อุบลราชธานี
- ศรีสะเกษ
- นครพนม
- ยโสธร
- มุกดาหาร
- อำนาจเจริญ

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๑
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- ชัยภูมิ
- สุรินทร์

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๒
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- นครนายก
- ฉะเชิงเทรา

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๓
- ชลบุรี
- ระยอง
- จันทบุรี
- ตราด

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๔
- นครปฐม
- สุพรรณบุรี
- กาญจนบุรี
- สมุทรสาคร

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๕
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- สมุทรสงคราม
- ประจวบคีรีขันธ์

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๖
- นครศรีธรรมราช
- ชุมพร
- สุราษฎร์ธานี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๗
- ภูเก็ต
- ตรัง
- พังงา
- กระบี่
- ระนอง

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๘
- สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส.

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
นักธรรมชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓,๑๒-๑๓ (ธ)

นนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สระบุรี-ลพบุรี-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-ปราจีนบุรี-สระแก้ว-นครนายก-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด.

สนง.เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ตาก-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-พิจิตร-กำแพงเพชร, ลำปาง-แพร่-น่าน-เชียงราย-พะเยา, เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน.

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นครปฐม-สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, เพชรบุรี.

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
ธรรมศึกษาชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑ ฝ่ายการศึกษา

- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๓
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- ชัยนาท
- อุทัยธานี

สนง.เจ้าคณะภาค ๕
- พิษณุโลก
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์
- ตาก

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๘
- อุดรธานี
- หนองคาย
- บึงกาฬ
- เลย
- สกลนคร
- หนองบัวลำภู

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๐
- อุบลราชธานี
- ศรีสะเกษ
- นครพนม
- ยโสธร
- มุกดาหาร
- อำนาจเจริญ

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๒
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- นครนายก
- ฉะเชิงเทรา

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๔
- นครปฐม
- สุพรรณบุรี
- กาญจนบุรี
- สมุทรสาคร

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๕
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- สมุทรสงคราม
- ประจวบคีรีขันธ์

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๖
- นครศรีธรรมราช
- ชุมพร
- สุราษฎร์ธานี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๗
- ภูเก็ต
- ตรัง
- พังงา
- กระบี่
- ระนอง

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๘
- สงขลา
- พัทลุง
- สตูล
- ปัตตานี
- ยะลา
- นราธิวาส

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ธรรมศึกษาชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

- นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท.
- ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด.

สนง.เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
- นครสวรรค์
- เพชรบูรณ์
- กำแพงเพชร
- อุตรดิตถ์
- พิษณุโลก
- ลำปาง
- พะเยา
- เชียงราย
- เชียงใหม่
- แม่ฮ่องสอน

สนง.เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
- นครราชสีมา
- ชัยภูมิ
- บุรีรัมย์
- สุรินทร์

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
- นครศรีธรรมราช
- สุราษฎร์ธานี
- ชุมพร
- ภูเก็ต
- สงขลา
- พัทลุง
- ปัตตานี
- ยะลา

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
นักธรรมชั้นโท
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

ภาค ๑ : นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ.
ภาค ๒ : พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี.
ภาค ๓ : ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี.
ภาค ๔ : นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร,เพชรบูรณ์.
ภาค ๕ : พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก.
ภาค ๖ : ลำปาง, พะเยา, แพร่, เชียงราย, น่าน.
ภาค ๗ : ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่.
ภาค ๘ : อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร, หนองบัวลำภู, เลย.
ภาค ๙ : ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด.
ภาค ๑๐ : อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ.
ภาค ๑๑ : นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ.
ภาค ๑๒ : ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา.
ภาค ๑๓ : ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด.
ภาค ๑๔ : นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี (แก้ไข), สมุทรสาคร.
ภาค ๑๕ : ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์.
ภาค ๑๖ : นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี.
ภาค ๑๗ : ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง.
ภาค ๑๘ : สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส.

ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) :
ทั้งหมด


ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
นักธรรมชั้นเอก
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) คณะจังหวัด:

อุตรดิตถ์, ตาก, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, นครราชสีมา, สุรินทร์, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง, สงขลา, สตูล, ยะลา, นราธิวาส, พิษณุโลก, ปัตตานี.

นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, หนองคาย, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, พัทลุง.

ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) คณะจังหวัด:
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, ปราจีนบุรี, นครนายก, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, อุดรธานี, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, พังงา, พัทลุง, ปัตตานี.

ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, หนองคาย, นครพนม, นครราชสีมา, นครปฐม, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, สตูล.

เกณฑ์การสอบผ่าน
- นักธรรม รวมทุกวิชาต้องได้ ๒๘๐/๔๐๐ คะแนน และไม่มีวิชาใดต่ำกว่า ๒๕ คะแนน
- ธรรมศึกษา รวมทุกวิชาต้องได้ ๒๐๐/๔๐๐ คะแนน และไม่มีวิชาใดต่ำกว่า ๒๕ คะแนน

แก้ไขโดย phng เมื่อ 25-02-2013 16:29

โพสโดย katathammo เมื่อ 13-12-2012 14:19
#2

ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๕
สนง.เจ้าคณะภาค ๑:o๑

โพสโดย katathammo เมื่อ 15-12-2012 20:14
#3

ขอบคุณมากครับ:D

โพสโดย phng เมื่อ 04-01-2013 13:06
#4

สืบเนื่องจากมีการสอบถามบ่อย ๆ เรื่องผลสอบชั้นตรี ส่วนภูมิภาค

จึงขอชี้แจงดังนี้:
ผลสอบชั้นตรี ส่วนภูมิภาค เป็นหน้าที่ของสำนักงานเจ้าคณะภาค ที่ต้องดำเนินการประกาศผลสอบ
แล้วแจ้งต่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด และ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
โดยส่วนมากแล้วสำนักงานแม่กองธรรม จะได้รับการแจ้งผลสอบช้ากว่าสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด เพราะสำนักงานเจ้าคณะภาคต้องแจ้งให้จังหวัดทราบและดำเนินการตรวจทานข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ภายในกวันเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นวันดังกล่าวจึงค่อยส่งผลแจ้งต่อสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเพื่อดำเนินการเก็บรวมรวมและจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ

ฉะนั้นผู้ต้องการทราบผลสอบ ควรติดต่อสอบถามที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดของตนเป็นอันดับแรก

แก้ไขโดย phng เมื่อ 04-01-2013 13:15

โพสโดย katathammo เมื่อ 14-01-2013 21:24
#5

อยากทราบธรรมสนามหลวง ภาค ๑๑ ครับ

โพสโดย katathammo เมื่อ 08-02-2013 17:30
#6

อยากทราบธรรมสนามหลวง ภาค ๑๑ (ธรรมศึกษา) ครับ:D:o

โพสโดย phng เมื่อ 18-02-2013 15:49
#7

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ธรรมศึกษาชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

- นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท.
- ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด.

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
นักธรรมชั้นตรี

สนง.รองเจ้าคณะภาค ๑๘

- สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส.

แก้ไขโดย phng เมื่อ 18-02-2013 17:02

โพสโดย phng เมื่อ 17-04-2013 14:27
#8

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ธรรมศึกษาชั้นโท

ภาค ๑-๒-๓,๑๒-๑๓ (ธ)

- นนทบุรี (ธ)
- ปทุมธานี (ธ)
- พระนครศรีอยุธยา (ธ)
- อ่างทอง (ธ)
- ลพบุรี (ธ)
- สิงห์บุรี (ธ)
- ฉะเชิงเทรา (ธ)
- ชลบุรี (ธ)
- ระยอง (ธ)
- จันทบุรี (ธ)
- ตราด (ธ)

ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
- นครสวรรค์ (ธ)
- กำแพงเพชร (ธ)
- เพชรบูรณ์ (ธ)
- พิษณุโลก (ธ)
- อุตรดิตถ์ (ธ)
- ลำปาง (ธ)
- พะเยา (ธ)
- แม่ฮ่องสอน (ธ)

ภาค ๘ (ธ)
- อุดรธานี (ธ)
- หนองคาย (ธ)
- บึงกาฬ (ธ)
- เลย (ธ)
- สกลนคร (ธ)
- หนองบัวลำภู (ธ)

ภาค ๙ (ธ)
- ขอนแก่น (ธ)
- กาฬสินธุ์ (ธ)
- ร้อยเอ็ด (ธ)

ภาค ๑๐ (ธ)
- อุบลราชธานี (ธ)
- ศรีสะเกษ (ธ)
- นครพนม (ธ)
- ยโสธร (ธ)
- มุกดาหาร (ธ)
- อำนาจเจริญ (ธ)

ภาค ๑๑ (ธ)
- นครราชสีมา (ธ)
- ชัยภูมิ (ธ)
- สุรินทร์ (ธ)

ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
- กาญจนบุรี (ธ)
- สมุทรสาคร (ธ)
- สมุทรสงคราม (ธ)
- ราชบุรี (ธ)
- เพชรบุรี (ธ)
- ประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
- ชุมพร (ธ)
- สุราษฎร์ธานี (ธ)
- ภูเก็ต (ธ)
- สงขลา (ธ)
- พัทลุง (ธ)

แก้ไขโดย phng เมื่อ 12-05-2013 19:20

โพสโดย phng เมื่อ 10-05-2013 23:14
#9

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๑

- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ

ภาค ๒
- พระนครศรีอยุธยา
- อ่างทอง
- สระบุรี --- ดูที่ค้นผลสอบ

ภาค ๓
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- ชัยนาท
- อุทัยธานี

ภาค ๔
- นครสวรรค์
- กำแพงเพชร
- พิจิตร
- เพชรบูรณ์

ภาค ๕
- พิษณุโลก --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์
- ตาก

ภาค ๖
- ลำปาง
- เชียงราย --- ดูที่ค้นผลสอบ
- พะเยา
- แพร่
- น่าน

ภาค ๗
- เชียงใหม่
- ลำพูน
- แม่ฮ่องสอน

ภาค ๘
- อุดรธานี
- หนองคาย
- บึงกาฬ
- เลย
- สกลนคร
- หนองบัวลำภู

ภาค ๙
- ขอนแก่น
- มหาสารคาม
- กาฬสินธุ์
- ร้อยเอ็ด

ภาค ๑๐
- อุบลราชธานี --- ดูที่ค้นผลสอบ
- ศรีสะเกษ
- นครพนม
- ยโสธร
- มุกดาหาร
- อำนาจเจริญ

ภาค ๑๑
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- ชัยภูมิ
- สุรินทร์

ภาค ๑๒
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- นครนายก
- ฉะเชิงเทรา --- ดูที่ค้นผลสอบ

ภาค ๑๓
- ชลบุรี
- ระยอง
- จันทบุรี
- ตราด

ภาค ๑๔
- นครปฐม
- สุพรรณบุรี --- ดูที่ค้นผลสอบ
- กาญจนบุรี
- สมุทรสาคร

ภาค ๑๕
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- สมุทรสงคราม --- ดูที่ค้นผลสอบ
- ประจวบคีรีขันธ์

ภาค ๑๖
- นครศรีธรรมราช --- ดูที่ค้นผลสอบ
- ชุมพร
- สุราษฎร์ธานี

ภาค ๑๗
- ภูเก็ต
- ตรัง
- กระบี่
- พังงา
- ระนอง

ภาค ๑๘
- สงขลา
- พัทลุง
- สตูล
- ปัตตานี
- ยะลา
- นราธิวาส --- ดูที่ค้นผลสอบ

แก้ไขโดย phng เมื่อ 12-06-2013 12:59

โพสโดย phng เมื่อ 11-05-2013 20:28
#10

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๑-๒-๓,๑๒-๑๓ (ธ)

- นนทบุรี (ธ)
- ปทุมธานี (ธ)
- อ่างทอง (ธ)
- พระนครศรีอยุธยา (ธ)
- ลพบุรี - สระบุรี (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สิงห์บุรี (ธ)
- อุทัยธานี (ธ)
- ชัยนาท (ธ)
- ปราจีนบุรี (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สระแก้ว (ธ)
- นครนายก (ธ)
- ฉะเชิงเทรา (ธ)
- ชลบุรี (ธ)
- ระยอง (ธ)
- จันทบุรี (ธ)
- ตราด (ธ)

ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
- นครสวรรค์ (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- เพชรบูรณ์ (ธ)
- ตาก (ธ)
- อุตรดิตถ์ (ธ)
- พิษณุโลก (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สุโขทัย (ธ)
- พิจิตร (ธ)
- กำแพงเพชร (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- ลำปาง (ธ)
- แพร่ (ธ)
- น่าน (ธ)
- เชียงราย (ธ)
- พะเยา (ธ)
- เชียงใหม่ (ธ)
- ลำพูน (ธ)
- แม่ฮ่องสอน (ธ)

ภาค ๘ (ธ)
- อุดรธานี (ธ)
- เลย (ธ)
- หนองคาย (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- บึงกาฬ (ธ) --- ไม่มีส่งสอบ
- สกลนคร (ธ)
- หนองบัวลำภู (ธ)

ภาค ๙ (ธ)
- ขอนแก่น (ธ)
- มหาสารคาม (ธ)
- กาฬสินธุ์ (ธ)
- ร้อยเอ็ด (ธ)

ภาค ๑๐ (ธ)
- อุบลราชธานี (ธ)
- ยโสธร (ธ)
- ศรีสะเกษ (ธ)
- นครพนม (ธ)
- มุกดาหาร (ธ)
- อำนาจเจริญ (ธ)

ภาค ๑๑ (ธ)
- นครราชสีมา (ธ)
- ชัยภูมิ (ธ)
- บุรีรัมย์ (ธ)
- สุรินทร์ (ธ)

ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
- นครปฐม (ธ)
- กาญจนบุรี (ธ)
- สุพรรณบุรี (ธ)
- สมุทรสาคร (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สมุทรสงคราม (ธ)
- ราชบุรี (ธ)
- เพชรบุรี (ธ)
- ประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
- นครศรีธรรมราช (ธ)
- สุราษฎร์ธานี (ธ)
- ชุมพร (ธ)
- ภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- สงขลา (ธ)
- สตูล (ธ)
- พัทลุง (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ
- ปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ) --- ดูที่ค้นผลสอบ

แก้ไขโดย phng เมื่อ 12-06-2013 12:58

โพสโดย phng เมื่อ 12-06-2013 13:07
#11


ใบประกาศนียบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ ทุกชั้น


ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธแห่งชาติ
ทำการจัดส่งไปยังสำนักเรียนคณะจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว
(เริ่มทำการจัดส่งตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖)

แก้ไขโดย phng เมื่อ 12-06-2013 13:09