หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง

โพสโดย phng เมื่อ 07-10-2014 10:53
#2

เอกสาร: ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕

ศึกษาได้ที่เว็บไซต์: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การขออนุมัติเป็นสนามสอบ ศึกษาได้ที่: ระเบียบปฏิบัติทั่วไป

แก้ไขโดย phng เมื่อ 07-10-2014 11:00