July 21 2024 10:45:32
ข้อมูลอัลบั้ม
Copy of IMG_5849_resize.jpg
อัลบั้ม: ตรวจข้อสอบ น.ธ.ตรี กทม. ปี ๒๕๕๓
ภาพบรรยากาศการตรวจธรรมสนามหลวง ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ณ วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ - ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

สำนักงานเจ้าคณะภาพทั่วประเทศ หากท่านได้กำหนดตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรีแล้ว ขอให้ส่งภาพกิจกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ได้ที่ [email protected]
จำนวนรูป 22
เพิ่มล่าสุดโดย webmaster เมื่อ November 04 2010 13:13:41
ชมอัลบั้ม
อัลบั้มภาพ > ตรวจข้อสอบ น.ธ.ตรี กทม. ปี ๒๕๕๓
ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5849_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:54
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2061

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5851_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:55
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2049

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5800_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:56
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2044

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5813_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:56
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1995

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5816_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:57
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2026

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5814_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:57
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1995

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5815_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:58
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1933

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5824_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:58
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2087

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5832_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:59
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1923

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5834_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:00
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1935

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5839_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:03
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2024

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5842_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:04
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1956

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5846_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:03
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1998

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5805_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:05
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2076

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5806_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:05
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2279

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5808_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:06
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2050

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5853_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:07
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1958

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5899_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:07
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2015

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5882_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:08
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2010

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5891_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:09
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2071

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5896_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:09
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2062

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5894_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:13
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2139

แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 125,671,417 ผู้เยี่ยมชม