April 17 2024 02:44:16
ข้อมูลอัลบั้ม
Copy of IMG_5849_resize.jpg
อัลบั้ม: ตรวจข้อสอบ น.ธ.ตรี กทม. ปี ๒๕๕๓
ภาพบรรยากาศการตรวจธรรมสนามหลวง ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ณ วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ - ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

สำนักงานเจ้าคณะภาพทั่วประเทศ หากท่านได้กำหนดตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรีแล้ว ขอให้ส่งภาพกิจกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ได้ที่ [email protected]
จำนวนรูป 22
เพิ่มล่าสุดโดย webmaster เมื่อ November 04 2010 13:13:41
ชมอัลบั้ม
อัลบั้มภาพ > ตรวจข้อสอบ น.ธ.ตรี กทม. ปี ๒๕๕๓
ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5849_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:54
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2033

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5851_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:55
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2019

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5800_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:56
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2013

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5813_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:56
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1965

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5816_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:57
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1996

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5814_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:57
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1968

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5815_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:58
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1901

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5824_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:58
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2053

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5832_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 12:59
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1893

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5834_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:00
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1904

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5839_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:03
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1994

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5842_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:04
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1928

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5846_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:03
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1965

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5805_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:05
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2047

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5806_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:05
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2248

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5808_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:06
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2020

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5853_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:07
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1927

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5899_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:07
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1985

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5882_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:08
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1983

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5891_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:09
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2040

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5896_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:09
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2031

ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ส่วนกลาง ๒๕๕๓

img_5894_resize_t1.jpg

เมื่อ: 04/11/2010 13:13
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2106

แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 119,280,782 ผู้เยี่ยมชม