June 08 2023 09:02:40
ข้อมูลอัลบั้ม
Copy of DSC04718_resize.jpg
อัลบั้ม: เยี่ยมสนามสอบ นธ.ตรี กำแพงเพชร/ระยอง ๒๕๕๓
เนื่องในวันสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี วันที่ ๑๗ - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

วันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง ได้ไปเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดระยอง
จำนวนรูป 19
เพิ่มล่าสุดโดย webmaster เมื่อ October 23 2010 21:15:35
ชมอัลบั้ม
อัลบั้มภาพ > เยี่ยมสนามสอบ นธ.ตรี กำแพงเพชร/ระยอง ๒๕๕๓
เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04696_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:08
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1803

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04701_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:09
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1778

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04707_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:09
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1795

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04708_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:10
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1822

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04718_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:10
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1905

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04741_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:10
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1841

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04731_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:11
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1946

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04733_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:11
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1797

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04740_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:12
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1826

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04754_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:12
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1816

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04758_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:12
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1825

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04749_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:13
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1895

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04761_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:13
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1785

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04762_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:13
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1819

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04766_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:13
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1789

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04768_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:14
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1744

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดระยอง

dsc04833_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:14
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1831

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดระยอง

dsc04825_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:15
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1940

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดระยอง

dsc04828_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:15
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1835

แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 105,449,400 ผู้เยี่ยมชม