December 01 2023 11:09:05
ข้อมูลอัลบั้ม
DSC_1000_resize.jpg
อัลบั้ม: ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกำหนดการตรวจข้อสอบแบบเลือกตอบ (AnserSheet) ใบตอบของธรรมศึกษาตรี โท เอก ส่วนกลาง และธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนปทุมคงคา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

การตรวจข้อสอบครั้งนี้ ใช้ผู้ตรวจจำนวน ๕๐๐ คน จากโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และโรงเรียนปทุมคงคา ดำเนินการควบคุมโดย ท่านพระครูสรพาจน์โฆสิต วัดธาตุทอง หัวงานทะเบียน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นวันตรวจข้อสอบวันสุดท้าย และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจข้อสอบ โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระราชสุมนต์มุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติในครั้งนี้
จำนวนรูป 30
เพิ่มล่าสุดโดย webmaster เมื่อ December 23 2010 16:30:52
ชมอัลบั้ม
อัลบั้มภาพ > ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา กรุงเทพฯ
ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1002_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:16
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1839

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1003_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:16
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1880

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1006_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:17
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1859

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1007_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:17
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2468

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1014_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:18
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1915

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1022_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:18
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 3165

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1024_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:19
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1898

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1029_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:19
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1898

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1035_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:19
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2035

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1036_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:20
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2786

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1037_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:20
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2073

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1039_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:21
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2554

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1040_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:21
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 3213

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1041_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:21
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1826

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1045_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:22
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1843

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1046_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:22
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2314

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1048_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:23
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1974

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1050_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:23
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1777

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1051_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:24
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1837

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1056_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:24
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1769

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1061_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:25
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1861

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1063_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:25
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1876

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1060_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:26
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1744

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1065_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:26
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1951

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1077_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:26
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1783

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1078_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:27
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1821

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1080_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:28
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1732

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1093_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:28
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1768

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1094_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:29
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1935

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1099_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:30
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1775

แสดงผลในเวลา: 0.15 วินาที 111,563,200 ผู้เยี่ยมชม