หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๔ (update: 25/5/55)

โพสโดย gongtham เมื่อ 17-11-2011 20:13
#1

ผลสอบ นักธรรมตรี-โท-เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ส่วนกลาง
- นักธรรมชั้นตรี ประกาศแล้ว
- นักธรรมชั้นโท ประกาศแล้ว
- นักธรรมชั้นเอก ประกาศแล้ว
- ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประกาศแล้ว

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
- นักธรรมชั้นตรี
- ประกาศแล้ว

- นักธรรมชั้นโท
- ประกาศแล้ว

- นักธรรมชั้นเอก
- ประกาศแล้ว

- ธรรมศึกษาชั้นตรี
- ประกาศแล้ว

- ธรรมศึกษาชั้นโท
- ประกาศแล้ว

- ธรรมศึกษาชั้นเอก
- จังหวัดที่ประกาศแล้ว นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ชัยนาท, ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ตราด, ราชบุรี, นครสวรรค์, ลำปาง, สกลนคร, เลย, ยโสธร, บุรีรัมย์, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, สิงห์บุรี, นครนายก, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ตาก, แพร่, พะเยา, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ชุมพร, ตรัง, ภูเก็ต, พังงา, ระนอง, สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, นครปฐม, เพชรบุรี, เชียงราย, น่าน, เชียงใหม่, มหาสารคาม, หนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, กระบี่

ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
- นักธรรมชั้นตรี
- ประกาศแล้ว

- นักธรรมชั้นโท
- ประกาศแล้ว

- นักธรรมชั้นเอก
- ประกาศแล้ว

- ธรรมศึกษาชั้นตรี
- ประกาศแล้ว

- ธรรมศึกษาชั้นโท
- ประกาศแล้ว

- ธรรมศึกษาชั้นเอก
- จังหวัดที่ประกาศแล้ว คือ นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, ลำปาง, เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, หนองคาย, สกลนคร, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครพนม, ยโสธร, อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, ตราด, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรสาคร, นครปฐม, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ปัตตานี, สงขลา, ยะลา, พัทลุง, กำแพงเพชร

-------------------------------------------

ประวัติการปรับปรุงข้อมูล

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนกลาง
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๕
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๑
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๒
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๓
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๔-๕-๖-๗
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๑-๒-๓-๑๒-๑๓

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๐

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๕

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๑๔-๑๕

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๖

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๔

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๘

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๒
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๓
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๖
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๙

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๗

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๙

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นโท ส่วนกลาง (สังกัดวัดมหานิกาย)

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นโท ส่วนกลาง (สังกัดวัดธรรมยุต)

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นเอก ส่วนกลาง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ส่วนกลาง
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นโท ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นโท ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)


วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๒
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๓
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๔
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๕
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๗
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๐
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๑
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๒
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๓
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๔
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๖
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๘
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๙
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๑๔-๑๕
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๑-๒-๓-๑๒-๑๓
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) จังหวัด นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, ลำปาง, เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, หนองคาย, สกลนคร, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครพนม, ยโสธร, อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, ตราด, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรสาคร, นครปฐม, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ปัตตานี, สงขลา, ยะลา, พัทลุง

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๘ (ยกเว้นจังหวัดหนองบัวลำภู)
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๑๑ (ยกเว้นจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา)
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๔
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๗

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) จังหวัด นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ชัยนาท, ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ตราด, ราชบุรี, นครสวรรค์, ลำปาง, สกลนคร, เลย, ยโสธร, บุรีรัมย์, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, สิงห์บุรี, นครนายก, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ตาก, แพร่, พะเยา, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ชุมพร, ตรัง, ภูเก็ต, พังงา, ระนอง, สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) จังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๕

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) จังหวัด อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, นครปฐม, เพชรบุรี, เชียงราย, น่าน, เชียงใหม่, มหาสารคาม, หนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, กระบี่

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) จังหวัด นครราชสีมา
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) จังหวัด บุรีรัมย์

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค 10 (ยกเว้นจังหวัดยโสธร)
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค 11 จังหวัดบุรีรัมย์
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค 4-5-6-7

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค 9
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค 8
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค 8

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค 17

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) จังหวัด ราชบุรี, เลย, มุกดาหาร, สุรินทร์ และจันทบุรี
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, อุทัยธานี, สุโขทัย, อุดรธานี, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี


หมายเหตุ:
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ที่ยังไม่ได้ประกาศ คือ ธรรมศึกษาชั้นเอก ทั้งมหานิกายและธรรมยุต ดังนี้
- ธรรมยุต จังหวัดบุรีรัมย์ และลพบุรี ยังไม่ได้ประกาศผลสอบ
- มหานิกาย จังหวัดขอนแก่น ยังไม่ได้ประกาศผลสอบ


ตรวจสอบผลได้ที่ link ด้านล่างนี้

http://www.gongth...index.html

หรือจากเมนูด้านบนหรือด้านซ้าย ผ่านระบบ ค้นหาผลสอบ

แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 25-05-2012 14:05