หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: 10 สถิติต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2553 (ก่อนสอบ)

โพสโดย gongtham เมื่อ 26-11-2010 01:45
#1

แฟ้ม: 2553_stt_10.xls

http://www.gongth...stt_10.xls

ประกอบด้วย Sheet:

- สถิติ จังหวัด 10 อันดับแรกทีสมัครสอบมากที่สุด
- สนามสอบธรรมศึกษา ประเภทโรงเรียน
- สนามสอบธรรมศึกษา ประเภทวัด
- สนามสอบธรรมศึกษา ประเภทราชทัณฑ์
- สนามสอบธรรมศึกษา ประเภทศูนย์ฝึกอบรมเด็ก
- สนามสอบธรรมศึกษา ประเภทอุดมศึกษา
- สนามสอบธรรมศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา
- สนามสอบธรรมศึกษา ประเภทเอกชน
- สนามสอบธรรมศึกษา ประเภทจังหวัดสูงสุด
- เรียงลำดับจังหวัด ตามจำนวน (มากที่สุดขึ้นก่อน)

หมายเหตุ:
สถิตินี้จัดทำก่อนสอบ เพราะฉะนั้น ตัวเลขอาจไม่ตรง เมื่อเทียบกับสถิติหลังสอบ

แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 26-11-2010 01:46